triangelsymbol
nr 108

Visdomsreligionen – framtidens religion

Fråga:  Kan man förvärva den "hemliga visdomen" bara genom studier? Uppslagsverk beskriver teosofi på ungefär samma sätt som Websters ordbok gör, det vill säga som "ett förmodat samtal med Gud och högre andar och ett därav följande förvärvande av övermänsklig kunskap genom fysiska medel och kemiska processer". Är det verkligen så?

Svar:  Nej, det anser jag inte. Och inte heller finns det någon ordboksförfattare som kan förklara, varken för sig själv eller för andra, hur övermänsklig kunskap kan förvärvas genom fysiska eller kemiska processer. Om Webster hade sagt "genom metafysiska och alkemiska processer", skulle definitionen varit någorlunda rätt, men som det står nu är den absurd. Forntida teosofer, precis som de moderna teosoferna påstår att det obegränsade inte kan förstås av det begränsade – det vill säga förnimmas av det begränsade självet – men att man i ett tillstånd av extas kunde förmedla den gudomliga essensen till det högre andliga självet. Detta tillstånd kan knappast uppnås med "fysiska och kemiska medel", såsom man gör i hypnos.

Fråga:  Hur förklarar du detta?

Svar:  Plotinos definierade verklig extas som "förnuftets frigörelse från dess begränsade medvetande, där det blir identifierat och ett med det obegränsade". Detta är det högsta tillståndet. säger professor Wilder, men det är inte varaktigt – det kan bara uppnås av väldigt få. Det är faktiskt samma tillstånd som man i Indien kallar samadhi. Samadhi utövas av de yogier som fysiskt underlättar uppnåendet av detta tillstånd genom stor återhållsamhet från mat och dryck. Mentalt underlättar de det genom en oupphörlig strävan att rena occh höja sinnet. Meditationen är en tyst och outtalad bön eller som Platon uttryckte det – "själens brinnande längtan till det gudomliga; att inte be om någonting gott (vilket är vanligt i bön) annat än för det goda i sig. – för det universella Högsta Goda" vilket vi alla  på denna jord är en del av, och det väsen vi alla har utgått från. Därför, tillägger Platon. "var tyst när du står inför de gudomliga, tills de har fjärmat molnen från dina ögon och låtit dig i deras glans se, inte bara det som för dig verkar vara gott, utan det som är gott i sig".

HELENA BLAVATSKY
Ur: Nyckeln till teosofin, kap 1.
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23