triangelsymbol
nr 164

Zodiakens tolv tecken

Zodiakens indelning i olika tecken daterar sig från urminnes tider. Den har vunnit en världsomfattande berömdhet och finns inom flera nationers astrologiska system. Uppfinningen av Zodiaken och dess tecken har tillskrivits olika nationer av olika fornforskare. Några påstår att det från början bara fanns tio tecken, och att ett av dessa sedermera uppdelades i två skilda tecken, samt att ytterligare ett lades till antalet för att framställa den esoteriska betydelsen på ett mera djupsinnigt sätt, och på samma gång dölja den på ett mer fulländat sätt för den oinvigda allmänheten. Det är mycket troligt att det verkliga filosofiska indelningsbegreppet har sitt ursprung i någon speciell nation, och att de olika tecknens angivna namn blivit översatta till andra nationers språk. Det viktigaste syftet med denna artikel är emellertid inte att bestämma vilken nation som hade äran att uppfinna tecknen i fråga, utan till en viss grad antyda den verkliga filosofiska betydelsen som innefattas däri samt tillvägagångssättet att upptäcka resten av betydelsen vilken ännu inte uppenbarats. Men med utgångspunkt från denna texts innehåll kan slutsatsen lämpligen dragas att likt så många andra filosofiska myter och allegorier, härstammar uppfinningen av Zodiaken och dess tecken från det gamla Indien. 

Vad är då dess verkliga ursprung och de filosofiska begrepp som Zodiaken och dess tecken är avsedda att representera? Antyder de olika tecknen enbart formen eller gestalten av de olika konstellationerna som innefattas i indelningarna, eller är de helt enkelt skapade masker för att beslöja någon dold betydelse?

Utdrag ur

Zodiakens Tolv Tecken  av T SUBBA ROW
,
T Subba Row Collected Writings, vol 1
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23