triangelsymbol
nr 105

Det Högre Självet

Nu för tiden har några teosofer tagit för vana att använda ordet "Självet" och "Jaget" som synonyma . . . då däremot denna benämning ("Självet") aldrig bör användas utom till det Enda Universella Självet. Det "Högre Självet" (Atma). . . kan aldrig under några som helst förhållanden framträda "objektivt" ens för den högsta andliga förnimmelseförmågan. Ty Atman eller det "Högre Självet" är i verkligheten Brahma, det ABSOLUTA, och oskiljbart från detta . . . Ty även buddhi, den "andliga  själen", är inte SJÄLVET utan endast dess vehikel. Alla andra "Själv" – sådana som det   "individuella" självet och det "personliga" självet – borde inte omtalas eller beskrivas utan deras behöriga och karakteristiska adjektiv.

För att hädanefter undvika sådana missförstånd:

DET HÖGRE SJÄLVET, är atma, den oskiljaktiga strålen av det Universella och ENDA SJÄLVET. Det är Gud ovan, snarare än inom oss. Salig den människa som lyckas genomsyra sitt inre Jag därmed.

DET ANDLIGA, gudomliga JAGET, är den andliga själen eller buddhi, i nära förening med manas, förnuftsprincipen, utan vilken det inte alls är något JAG, utan endast vehiklet   för atma.

DET INRE eller HÖGRE "Jaget", är manas, den så kallade "femte" principen oberoende av buddhi. Förnuftsprincipen blir det Andliga Jaget endast då det sammansmält i och  blivit ett med buddhi. Ingen materialist kan anses ha ett sådant Jag, hur stora hans intellektuella förmågor än må vara. Det är den permanenta individualiteten, eller det "reinkarnerade Jaget".

DET LÄGRE eller PERSONLIGA "Jaget", är den fysiska människan i samband med hennes lägre Jag, det vill säga hennes animaliska instinkter, passioner, begär och så vidare. Det kallas för den "falska personligheten" och består av lägre manas i förening  med kama-rupa samt verkar genom den fysiska kroppen och dess fantom eller "dublett".

Ur The Key to Theosophy, kap IX, s 175-176 av HELENA BLAVATSKY
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23