triangel.gif (5598 bytes)
nr 4

  Vem är svartmagiker?

från
ForumSvaren 1889-1896

William Q Judge


© 2001 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)

 


Hur vet man vem som är "svartmagiker"? På vilket sätt ska man behandla en svartmagiker i förhållande till att han är en del av det Universella Broderskapet?
 

4. W.Q.J. – Den här frågan kommer från Amerika. Den är alldeles förhastad, och ligger i linje med ordspråket att "gå över bron innan man nått dit". Den verkar också indikera på antingen ett slappt användande av termen "svartmagiker" eller en total okunnighet om vad en "svartmagiker" egentligen är, liksom avsaknad av vad som tidigare sagts, dvs. att en svartmagiker är en tidsålders blomning.

En sådan varelse, har erhållit kunskap om svårfattliga naturlagar vilka är kända av de Vita Adepterna, och använder bara sin kunskap för egen vinning. Han är själviskhetens höjdpunkt – inte alls på det sättet som vi kan känna igen hos oss själva varje dag när vi människor når ett själviskt mål genom en stark vilja –  men, till den grad och utsträckning att den lyfter upp den svarte adepten till en kunskapsförmåga och makt som vida överstiger detta århundrades pygméer. Han kan utföra underverk, läsa tankar, och utföra alla de bedrifter som egentligen bara tillskrivs de Vita Magikerna.

Hur många svartmagiker finns det då egentligen idag, antingen bland de som studerar ockultism, eller bland de pengaälskande eller kändisskapstörstande massorna? Jag har aldrig hört talas om någon. Varför skall man då fråga sig hur man ska handskas med en svartmagiker? Om frågeställaren någonsin har oturen att möta en av dessa hittills mytiska monster, är det högst troligt att han får tillfälle att fundera över att denne svartmagiker vet mer än han själv.

Det är klokare att lämna denna aspekt av saken åt sidan som frågeställningen tog upp, och istället reflektera över att vi alla har en potentiell svartmagiker slumrande inom oss i den lägre och starkare delen i vår natur. Därför är det viktigt att inte ge utvecklingsmöjligheter åt denna potentiella kraft att manifestera sig i kommande liv, genom att nu bana väg för själviskheten i alla dess olika former. Svartmagikern som vi har inombords, är således det vi alla har att tampas med. Allt prat om att träffa eller ha samröre med en svartmagiker i fysisk gestalt, med fullt utvecklade krafter, är rent nonsens.

Men antagligen kommer det att sägas, "om det nu existerar Vita Adepter som är aktiva i världen, varför finns det då inte också svarta adepter? Svaret är enkelt. Så här är det. Även om de fullärda Vita och Svarta adepterna båda är tidsålderns blomning, så är där stora skillnader mellan dem. Det finns lika stora skillnader mellan dem som mellan dag och natt, ty de som följer den Vita Lagen representerar ande, enhet, kärlek, medan de andra inte är förespråkare för annat än det personliga självet och splittring. Trots att svartmagikern – under den tid då han är i farten på jorden – kommer att kunna förlänga sitt liv avsevärt, så blir han till sist i tysthet angripen av moder natur, och när slutligen upplösningens dag (slutet på en manifestationsperiod) anländer, så kommer alla svartmagiker att bli uppslukade och förintade. Och på denna dag är alla de Vita Adepterna, som hinduerna kallar för  "Jivanmuktas" –  fastän de absorberas i Brahma – fortfarande i besittning av sitt medvetande, och framträder vid nästa dag lika mäktiga som de var innan natten trädde i kraft. Och eftersom Brahmas dag är indelad i fyra tidsåldrar, och Kali Yuga är den sista av dessa, så är de Vita Adepterna de enda som man känner till eller de som existerar i tidsåldrarna före Kali Yuga, och inom denna tidsålder börjar den karma som var lämplig att leda fram de svarta adepterna att verka, och de frön som såtts för länge sedan börjar då spira mer och mer under de år som Kali Yuga rullar på. Och eftersom den mörka tidsåldern består av 432 000 år, och endast 5000 år av dessa har passerat, så har det ännu inte varit tillräckligt med tid för att utveckla en riktig svartmagiker. Men vår civilisation har i högsta grad visat att fröna gror, och på inget annat ställe har den haft en sådan styrka som i Amerika. Här är det nationella karaktärsdraget individualism, och eftersom det existerar som en naturlig tendens kommer det en dag att utveckla individualism, koncentrerad på ett litet antal människor. Föreställ dig denna koncentration då den uppträder i ett kommande århundrade, när otroliga kunskapsframsteg har gjorts beträffande de stora naturkrafterna, och du kan lätt se, utan att vara förutseende, svartmagikerns framtid. [s 3-5]|
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till ForumSvaren HuvudIndex   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23