yantra1.gif (2187 bytes)

OM
TEOSOFI OCH NEW AGE

(Fragment upplockade på nätet som kan vara av intresse för teosofer)

© 2000 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)

Hallå! Olav Hammer, religionshistoriker...

...och huvudansvarig för sommarkursen "New Age - en ny folktro?" som lockat närmare 200 sökande till 30 platser. En kurs i religionsbeteende vetenskap om sekter, kulter och nyandliga rörelser har väckt nästan lika stort intresse.

Varför en sådan anstormning ?
- Jag tror många vill få perspektiv på den nyandlighet som New Age är tecken på. Det är dålig balans i debatten i dag. Litteraturen i ämnet är skriven antingen av troende New Age-are eller av kristna som kritiserar New Age.

Vilken religion är starkast?
- New Age. Undersökningar visar att 25-30 procent av alla svenskar tror på reinkarnation, healing etc, medan bara 4-10 procent omfattar den kristna tron idag.

Var har New Age sina rötter?
- Många tankar har sitt ursprung i teosofin som började som en sekt på 1800-talet och sedan utvecklades i ett dussintal olika trosriktningar. New Age-are tror gärna att reinkarnationstanken är en urgammal indisk föreställning. Men New Age-varianten skiljer sig helt från den indiska. Om man missköter sig i detta livet kan man återfödas som en kloakråtta eller en skabbig hund, tror indierna. Teosoferna har en mycket hoppfullare syn; för varje liv lär man sig något nytt och slutmålet är ett tillstånd där alla är upplysta och lyckliga.

Någon har sagt att med New Age har det kristna kravet på godhet mot nästan ersatts med målet att själv "må bra"...
- Det är lite av en nidbild. New Age innehåller en etisk tanke: man ska vara god mot andra, mot jorden och mot sin egen kropp. Det handlar ofta om en ekologisk livsstil med respekt för allt levande.

Kan man kalla New Age för "privatreligion"?
- Nej, det är en i högsta grad social religion. Visserligen är den ett gigantiskt smörgåsbord, där man kan plocka vad man vill tro på: healing, astrologi, UFO etc. Men New Age-are träffas på kurser och föredrag och bygger sin vänkrets bland likasinnade. Och de känner igen varandra bl a genom ett gemensamt språkbruk.
New Age kopplas som du säger till en ekologisk livssyn. Ändå vill många vetenskapsmän inom ekologi inte gärna ha med rörelsen att göra...

Varför?
- New Age-arna påstår sig besitta ny kunskap. Men trots den vetenskapliga terminologin som man ofta använder - energi, dimension, vibration etc - så handlar det förstås inte om kunskap utan om trosföreställningar. New Age-ekologer och vetenskapliga ekologer har helt olika världsbild!

Om den "upplysta" naturvetenskapen är vår tids egentliga "religion" - kan man se nyreligiositeten som en romantisk reaktion?
- Javisst. New Age innehåller en rejäl skopa civilisationskritik liksom kritik av vetenskapen. New Age är en utpräglad känsloreligion, som premierar känsla och intuition framför förnuftet. Rörelsens popularitet visar, menar jag, att kristendomen är en förbrukad kraft, men att en vetenskaplig världsbild inte räcker till för många människor.
- Naturvetenskapen tömmer världen på förtrollning, sa Max Weber. New Age fyller den med ny förtrollning. Det är skillnad på att vara en art bland många på ett stoftkorn i universum, och hjältar i ett kosmiskt skådespel i en saga om upplysning och fullkomlighet.

Hur ser du på New Age?
- Jag ser både sympatiska och mindre lockande sidor. Visst finns det mycket att kritisera i det moderna samhället. Men jag tror mer på att tackla problemen på ett praktiskt, politiskt och teknologiskt plan. New Ages lösningar är för mig en omöjlig utopi. Inte desto mindre hoppas jag i sommar föra en meningsfull dialog med eventuella kursdeltagare som ansluter sig till rörelsens tankar.

BRITTA COLLBERG
Detta är hämtat från LUM – Lunds Universitet Meddelar, nr 6 1996


Dokumentet upprättat 1996-05-13

till toppen av sidan

till Teosofiska Rörelsens Arkiv

till ULTs hemsida: www.teosofiskakompaniet.net