yantra1.gif (2187 bytes)

TEOSOFISK ORDBOK
– C

av
HELENA BLAVATSKY

© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)
 

 

 
A B C

D

E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V X Y Z Å  Ä Ö
 


_____________________________________________________________________________________

–C–; Cagliostro; Cardan, Jérome; Chadayatana
; Chaitanya; Chakna-padma-karpo; Chakra; Chakshub; Chandra; Chandragupta; Chandra-kanta; Chandramanam; Chandrayana; Chandra-vansa; Chantong; Charvaka; Chastanier, Benedict; Chatur mukha; Chatur varna;
Chaturyoni; Chava; Chela; Chemi; Chenresi; Chesed; Chhanmuka; Chhannagarikah; Chhaya loka; Chiah; Chichhakti; Chidagnikundum; Chidakasam; Chit; Chitkala; Chitra Sikkandinas; Chohan; Chokmah; Chréstos; Chthonia; Chuang; Chubilgan; Chutuktu; Cirkel; Clairaudiens; Clairvoyance; Clemens Alexandrinus; Collanges, Gabriel de; Cyretes; Cykel [47 uppslagsord]

_____________________________________________________________________________________

FÖRKORTNINGAR:
TG:7 = Theosophical Glossary sid 7; alk = alkemiska;  arab = arabiska; assyr = assyriska; fen = feni
ciska; fin = finska; gnos = gnostiskt; gr = grekiska; heb = hebreiska; herm = hermetiskt; kab = kabbalistiska; kald = kaldeiska; kin = kinesiska; kopt = koptiska; lat = latin; ockult = ockult; sens = senzar; sk = sanskrit; skand = skandinaviska; tib = tibetanska; zend = persiska; DHL I:7 = Den Hemliga Läran, del I, sid 7; SD I:7 = The Secret Doctrine, vol I, p 7.

Ord makerade med asterix ( * ) ingår även i "Lilla Ordboken" som finns i slutet av HPBs Key to Theosophy, andra upplagan, 1889.

Förkortningen w.w.w. innebär ord förklarade av broder W. W. Westcott, M.B., P.M. och P.Z., generalsekreterare för Rosicrucian Society och Præmonstrator för den kabbalistiska undervisningen inom Hermetic Order of the G.D.

Ytterligare information om detta finns i det svenska Förordet som finns tillsammans med bokstaven A i denna Online version.C.
Den tredje bokstaven i det engelska alfabetet, vilken inte har någon motsvarighet i hebreiskan förutom Caph, som ni kan läsa mer om under K. [TG:71]

Cagliostro. En ryktbar Adept, vars verkliga namn påstås (av hans fiender) ha varit Joseph Balsamo. Han var en infödd Palermo-bo, och studerade under några mystiska främlingar om vilka litet har blivit utrönt. Hans vedertagna historia är för välkänd för att behöva upprepas, och hans verkliga historia har aldrig berättats. Hans öde var likt varje mänsklig varelse som visar att han vet mera än sina medmänniskor gör; han "stenades till döds" genom förföljelser, lögner och skändliga anklagelser, och detta trots att han var vän och rådgivare till de högsta och mäktigaste i varje land han besökte. Han blev slutligen prövad och dömd i Rom som kättare, och sades ha dött under sin fångenskap i ett statsfängelse. (Se "Mesmer".) Likväl var hans slut inte helt oförtjänt, eftersom han hade varit osann mot sina löften i vissa avseenden, han hade gjort avsteg från sin kyskhetsposition och gav efter för ärelystnad och själviskhet. [TG:72]

Cardan, Jérome. En astrolog, alkemist, kabbalist och mystiker, välkänd i litteraturen. Han föddes i Pavia år 1501, och dog i Rom år 1576. [TG:73]

Chadayatana (sk). Bokstavligen de sex boningarna eller portarna i människan som mottager förnimmelserna; dvs på det fysiska planet ögon, näsa, öra, tunga, kropp (eller känsel) och förnuft som en skapelse av den fysiska hjärnan, och på det mentala planet (esoteriskt) andlig syn, lukt, hörsel, smak, känsla och varseblivning, tillsammans sammanfattat genom det Buddhi-atmiska elementet. Chadayatana är en av de 12 Nidanas som bildar den ständiga kedjan av orsakssammanhang och verkan. [TG:75]

Chaitanya (sk). Grundaren av en mystisk sekt i Indien. En tämligen modern visman, tros vara en avatar av Krishna. [TG:75]

Chakna-padma-karpo (tib). "Han som håller lotusen", används om Bodhisattvan Chenresi. Det är inte ett äkta tibetanskt ord, utan till hälften ett sanskritord [TG:75]


Chakra (sk). Ett hjul, en skiva, eller vanligtvis Vishnus cirkel. Används också om en tidscykel, har även andra betydelser. [TG:75]

Chakshub (sk). "Ögat". Loka-chakshub eller "världens öga" är ett namn på solen. [TG:75]

Chandra (sk). Månen; även en gud. Termerna Chandra och Soma är synonyma. [TG:76]

Chandragupta (sk). Indiens förste buddhistkung, Asokas förfader; Sandrakottus är en klumpigt gjord översättning av de grekiska författarna som reste till Indien under Alexanders tid. (Se "Asoka".) [TG:76]

Chandra-kanta (sk). "Månstenen", en ädelsten som påstås bildas och utvecklas under månskenet, vilket ger den ockulta och magiska egenskaper. Den har ett mycket lugnande inflytande på feber om den anbringas på båda tinningarna. [TG:76]

Chandramanam (sk). En metod att fastställa tiden med hjälp av månen. [TG:76]

Chandrayana
(sk). Det kronologiska månåret. [TG:76]

Chandra-vansa
(sk.) "Månrasen" i motsats till Suryavansa, "Solrasen". En del orentalister tycker att det motsägelsefullt att Krishna, en Chandravansa (av Yadugrenen) skulle ha blivit deklarerad som en Avatar av Vishnu, han som är en manifestation av solenergin i Rig-Veda, ett verk med oöverträffad auktoritet hos brahmaner. Detta visar, däremot, den djupa ockulta meningen av Avatar; en mening som bara esoterisk filosofi kan förklara. En ordbok är inte rätta stället för en sådan förklaring; men det kan vara på sin plats att påminna de som vet, och undervisa dem som inte vet, att inom ockultismen, kallas man en solär-lunär varelse, solär i sin högre triad och lunär i sitt kvartära förlopp. Dessutom, är det solen som skänker sitt ljus till månen, på samma sätt som den mänskliga triaden sprider sitt gudomliga ljus över det dödliga syndfulla mänskliga skalet. Himmelskt liv uppväcker jordligt liv. Krishna, står metafysiskt för Jaget förenat med Atma-Buddhi, står mystiskt för samma funktion som Christos hos gnostikerna, där båda är "den inre gudomen i templet" – människan. Lucifer är "den ljusa morgonstjärnan", en välkänd symbol i Uppenbarelseboken, och, som planet, korresponderar han till JAGET. Nu är Lucifer (eller planeten Venus) hinduernas Sukra-Usanas; och Usanas är Daitya-gurun, dvs den andliga guiden och läraren för Danavas och Daityas. De senare är jättedemonerna i Purânaböckerna, och i esoteriska tolkningar, den förtypiska symbolen för människan av kött, den fysiska människan. Daityas kan uppfostra sig själva, sägs det, genom kunskap "spartanskt liv och hängivenhet" till "gudars och det ABSOLUTAS rang". Allt detta är väldigt suggestivt i legenden om Krishna; och vad som är än mer tankeväckande är att just Krishna, Avataren till en stor indisk gud i Indien, tillhör Yadu rasen, precis som en annan inkarnation "Gud inkarnerar sig själv" – eller "Kristus människoguden" som även han är av rasen Iadoo – vilket är judarnas namn över hela Asien. Vidare, som hans moder, representerad genom Himlens Drottningen som står på månskäran, och som  identifieras i gnostisk filosofi liksom i det esoteriska systemet med själva månen, precis som alla de andra mångudinnorna Isis, Diana, Astarte – mödrar till Logoi, så kallas Kristus  i den romersk-katolska kyrkan, Kristus-Solen, Christ-Soleil osv. Om det senare är en metafor så är också det tidigare.[TG:76]

Chantong (tib). "Han med de 1.000 ögonen", ett namn på Padmapani eller Chenresi (Avalokitesvara). [TG:77]

Charvaka (sk). Det fanns två berömda personer med detta namn. Den ene en Rakshasa (demon) som förklädde sig till en Brahman och gick in i Hastina-pura; varpå brahmanerna avslöjade bedrägeriet och förvandlade Charvaka till aska med sina glödande ögon – det vill säga, magnetiskt med hjälp av vad som inom ockultismen kallas den "svarta blicken" eller onda ögat. Den andre var en fruktansvärd materialist och förnekare av allt utom materien, och skulle om han kunde komma tillbaka i dag få alla nutidens "fritänkare" att rodna. Han levde före den ramayanska perioden, men hans läror och skola har överlevt till dags datum, och han har än i dag anhängare som huvudsakligen finns i Bengalen. [TG:79]

Chastanier, Benedict. En fransk frimurare som 1767 grundade en Loge i London kallad "De Illuminerade Teosoferna". [TG:79]

Chatur mukha (sk). (Den "fyr-hövdade", en titel på Brahmâ. [TG:79]

Chatur varna (sk). De fyra kasten. (ordagrant färger). [TG:79]

Chaturyoni (sk) Skrivs också tchatur-yoni. Detsamma som Karmaya eller ”de fyra sätten att födas” – fyra olika tillväga gångsätt att beträda vägen till födelse såsom det bestäms av Karma: (a) födelse genom livmodern, såsom människor och djur; (b) födelse genom ett ägg, såsom fåglar och reptiler; (c) genom fuktighet och luftburna embryos, såsom insekter; och (d) genom plötslig själv-transformering, såsom Bodhisattvor och gudar (Anupadaka)

Chava (heb). Detsamma som Eva: "Modern till allt som lever"; "Livet". [TG:79]

Chela* (sk). En lärjunge, eleven till en Guru eller Visman, anhängare till någon adept av en filosofisk skola (betyder bokstavligen barn). [TG:79]

Chemi (eg). Det urgamla namnet på Egypten. [TG:79]

Chenresi (tib). Tibetanernas Avalokitesvara. Bodhisattvan Padmapani, en gudomlig Buddha. [TG:79]

Chesed (heb). "Barmhärtighet", även kallad Gedulah, den fjärde av de tio Sefiroterna; en maskulin eller aktiv kraft. [w w w] [TG:80]

Chhanmuka (sk). En stor Bodhisattva hos nordbuddhisterna, berömd för sin varma kärlek till mänskligheten; inom de esoteriska skolorna betraktad som en Nirmanakaya. [TG:80]

Chhannagarikah (tib). Ordagrant, de sex städernas skola. En berömd filosofisk skola där chelor förberedes innan de beträder Vägen. [TG:81]

Chhaya loka (sk). Skuggornas värld; likt Hades, Eidolas och Umbraes värld. Vi kallar det Kama Loka. [TG:81]

Chiah (heb). Livet; Vita, Revivificatio. I kabbalan den näst högsta substansen av människosjälen, korresponderar till Chokmah (Visdom). [TG:81]

Chichhakti (sk). Chih-Sakti; förmågan som alstrar tankar. [TG:81]

Chidagnikundum (sk). Ordagrant "eldhjärtat i hjärtat"; sätet för kraften som utplånar alla individuella begär. [TG:81]

Chidakasam (sk). Fältet, eller medvetandets grund. [TG:81]

Chit (sk). Abstrakt medvetande. [TG:82]

Chitkala (sk). I esoterisk filosofi identisk med Kumarorna, de som först inkarnerade i den Tredje Rotrasens människor.(Se Sec Doct. Vol I. p 288 n.) [TG:82]

Chitra Sikkandinas (sk). Stjärnbilden Stora Björnen; hemvist för de sju Rishierna (Sapta Riksha). Ordagrant "ljuskrönet".   [TG:82]

Chohan
(tib). "Herre" eller "Mästare"; en ledare; således skulle Dhyan-Chohan betyda "Dhyaniernas Ledare" eller himmelska Ljus - vilket skulle kunna översättas med Ärkeänglar. [TG:83]

Chokmah (heb). Visdom; den andra av de tio Sefiroterna, och den andra inom den högre triaden. En maskulin kraft motsvarande Yod inom Tetragrammaton IHVH, och Ab, Fadern. [w w w] [TG:83]

Chréstos (gr) Den tidiga gnostiska formen av Kristus. Den användes under 400-talet f Kr av Æschylos, Herodotus med flera. Manteumata pythochresta, eller "orakelsvar förmedlade av en pytisk gud”, via en pytisk prästinna, omtalas av de tidigare (Choeph. 901).Chréstian är inte bara "oraklets säte”, utan även en offergåva till eller för oraklet.

Chréstés är en som förklarar orakel, "en profet eller siare", och Chrésterios en som tjänar ett orakel eller en gud. "Den tidigaste kristne skribenten", Justin Martyr, kallar i sin första "Apology" sina religionsfränder Chréstians. Det är bara av okunskap som män kallar sig kristna i stället för Chréstna, säger Lacantius (lib. iv, kapitel vii).

Termerna Kristus och kristna, ursprungligen stavade Chrést och Chréstna, lånades från hedniskt tempelspråkbruk. Chréstos betydde i det vokabuläret en lärjunge på prov, en kandidat till hierofantskapet. När han nått detta genom initiering, långa prövningar och lidande, och hade fått "smörjelsen" (dvs."insmord i olja" som både Invigda och gudabilder blev, som en sista rituell ceremoni) blev hans namn ändrat till Christos, alltså den "renade" i esoteriskt eller mystiskt språk.

Framförallt i mystisk symbolik betydde, Christés eller Christos, att "Vägen" redan var beträdd och målet nått; när frukterna av det hårda arbetet, – att förena personligheten av flyktig lera med den oförstörbara Individualiteten – vilka transformerade den på så sätt till det odödliga JAGET. "Vid slutet av Vägen står Chréstes", Renaren, och när föreningen väl var gjord blev Chréstos, "sorgernas man", Christos själv. Paulus, den Invigde, visste detta, och menade just detta, när han fås att säga, i dålig översättning: "Jag sliter och släpar i födslovåndor igen tills Kristus formas i dig" (Gal. iv:19), där den rätta återgivningen är ... "tills ni skapar Christos inom er". Men de profana som bara visste att Chréstes hade något med präst och profet att göra, och inte kunde något om den dolda meningen med Christos, insisterade, såsom Lacantius och Justin Martyr, på att bli kallade Chréstians i stället för kristna. Varje god individ, kan därför hitta Kristus i sin "inre människa" som Paulus uttrycker det (Efes. iii:16, 17), vare sig han är jude, muslim, hindu eller kristen.

Kenneth Mackenzie verkade tro att ordet Chréstos var synonymt med Soter, "en titel tilldelad gudomligheter, stora kungar och hjältar", i meningen "Frälsaren" – och han hade rätt. För, som han tillägger: "Det har tillämpats i överflöd på Jesus Kristus, vars namn Jesus eller Joshua bär samma innebörd. Faktum är att namnet Jesus, är mer av en hederstitel än ett namn – det riktiga namnet för Kristendomens Soter är Emmanuel, eller Gud med oss (Matt. 1:23). Stora gudomar inom alla nationer, vilka framställs sonande eller självoffrande, har tillskrivits samma titel" (R. M. Cyclop). Den grekiske Asclepios (eller Æsculapius) hade titeln Soter. [TG:83-84]

[Soter, sonar när han träder in i en fysisk kropp... Frälsare som bestått frestelsen, prövningar och dör genom initiering från sin fysiska personlighet och får en andlig pånyttfödelse. (H.P. Blavatsky Collected Writings Vol XIV:141) övers. tillägg]

Chthonia (gr). Den kaotiska jorden inom den grekiska kosmogonin. [TG:85]

Chuang. En stor kinesisk filosof. [TG:85]

Chubilgan (mongol). Eller Khubilkhan. Detsamma som Chutuktu. [TG:85]

Chutuktu (tib). En inkarnation av Buddha eller av någon Bodhisattva, som man tror i Tibet, där det vanligtvis är fem manifesterade och två hemliga Chutuktuer bland de höga Lamorna. [TG:85]

Cirkel.  Det finns åtskilliga "cirklar" med mystiska åtföljande adjektiv. Således har vi: (1) Platons "genomkorsande eller perfekta cirkel", som visar den genomskuren i form av bokstaven X; (2) Amazonernas "cirkeldans" runt en priapisk bildstod, samma som Gopis dansen runt solen (Krishna),  där herdinnorna representerar Zodiakens tecken; (3) Hos egypterna och ockultisterna "Nödvändighetens cirkel" på 3000 år, cykelns tillvaro mellan återfödelserna eller reinkarnationenrna är i allmänhet  från 1000 upp till 3000 år. Detta kommer att behandlas under begreppen "Återfödelse" eller "Reinkarnation".

Clairaudiens.* [Kläraudiens] Förmågan, antingen medfödd eller förvärvad genom ockult träning, dvs. att höra allt vad som sägs på vilket avstånd som helst. [TG:85]

Clairvoyance.* [Klärvoajans] Förmågan att se med det inre ögat eller andligt seende. Denna term används idag väldigt löst och lättvindigt, vars betydelse omfattar allt från vilda gissningar på grund av skarpsinne eller intuition, samt den förmåga som utövades så beundransvärt av Jakob Böhme och Swedenborg. [Men även dessa två stora siare, blandade ihop vad de såg, och nådde aldrig upp till sann klärvoajans, eftersom de aldrig kunde höja sig över den allmänna uppfattningen som fanns i den judiska bibeln och de sekteristiska lärorna]. Verklig klärvoajans innebär förmågan att se igenom den tätaste materian (den senare försvinner när man använder viljan och blir tydlig inför Siarens andliga öga), och detta sker oberoende av tid (förfluten och kommande) och avstånd. [TG:85; Key:326]

Clemens Alexandrinus*. En kyrkofader och en produktiv författare, som blev neo-platoniker och lärjunge till Ammonios Sakkas. Han levde mellan andra och tredje århundradet av vår era i Alexandria. [TG:85]

Collanges, Gabriel de. Född år 1524. Den bäste astrologen i det 16:e århundradet och en än bättre kabbalist. Han spenderade en förmögenhet för att avslöja dess mysterier. Ett rykte gick att han dog av förgiftning utförd av en judisk rabbin-kabbalist. [TG:87]

Cyretes.  Präst-Invigde från det gamla Kreta som tjänade Kybele. Invigning i deras tempel var väldigt sträng; den varade i tjugo-sju dagar, och under den tiden blev aspiranten lämnad helt ensam i kryptan, och genomgick där fruktansvärda prövningar. Pythagoras blev invigd i dessa riter och kom ut segrande. [TG:91]

Cykel*. Från grekiskans kyklos. De gamle indelade tiden i ändlösa cykler, hjul inom hjul. Alla sådana perioder hade olika varaktighet, och var och en markerade början eller slutet på någon händelse, kosmisk, jordisk, fysisk eller metafysisk. Det fanns cykler på bara några få år liksom cykler av oerhörd varaktighet. Den stora orfiska cykeln, som avsåg rasernas etnologiska förändring, varade 120.000 år, och Cassandrus cykel som åstadkom en fullständig förändring i planeternas inflytanden och deras förhållanden till människor och gudar, varade 136.000 år – ett faktum helt och hållet bortglömt av moderna astrologer. [TG:91]

 

HELENA BLAVATSKY
The Theosophical Glossary, 1892

Översatt från H P Blavatskys The Theosophical Glossary. Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1973.

 

________________________________________________________________________________________________________________


 
| 
till Helena Blavatsky  Online
| till ULTs hemsida |

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23