yantra1.gif (2187 bytes)

TEOSOFISK ORDBOK
Q

av
HELENA BLAVATSKY

© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)

 

 
A B C

D

E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V X Y Z Å  Ä Ö
 


_____________________________________________________________________________________

Qabbalah; Qai-yin; Qaniratha; Q’lippoth; Quetzo-Cohuatl; Quiananes  [6 uppslagsord]

_____________________________________________________________________________________

 

FÖRKORTNINGAR:

alk = alkemiskt  
arab
= arabiskt
assyr =
assyriskt
DHL I:7
= Den Hemliga Läran, del I, s.7
fen =
feniciskt
fin
= finskt;
gnos
= gnostiskt
gr
= grekisk
heb =
hebreiskt
herm =
hermetiskt
kab =
kabbalistiskt
kald =
kaldeiskt
kin
= kinesiskt
kopt =
koptiskt
lat = latinskt
litu =
lituaniskt
mazd = mazdeiskt
mex = mexikanskt
ock =ockult
senz
= senzar;
SD I:7
= The Secret Doctrine, vol I, p 7.

sk = sanskrit
skand
= skandinaviskt
sing =
singalesiskt
TG:7
= Theosophical Glossary s. 7;
tib
= tibetanskt
zend
= persiskt  

 

 

 

 

 

 


 

Ord makerade med asterix ( * ) ingår även i ”Lilla Ordboken” som finns i slutet av HPBs Key to Theosophy, andra upplagan, 1889.

Förkortningen w.w.w. innebär ord förklarade av broder W. W. Westcott, M.B., P.M. och P.Z., generalsekreterare för Rosicrucian Society och Præmonstrator för den kabbalistiska undervisningen inom Hermetic Order of the Golden.Dawn.

Ytterligare information om detta finns i det svenska Förordet som finns tillsammans med bokstaven A i denna Online version.


Qabbalah  (heb). Den forntida kaldeiska Hemliga Läran, förkortad kabbalan. Ett ockult system som förts vidare genom muntlig tradition; men trots att den accepterar traditionen, så är den inte enbart sammanställd av traditionella läror, eftersom den en gång var en fundamental vetenskap, som nu är uppblandad med tillägg som gjorts genom århundraden, och genom textförfalskningar av västerländska ockultister speciellt av kristna mystiker. Den behandlar de hitintills esoteriska tolkningarna av de judiskas skrifterna och lär ut ett flertal metoder för att tolka bibliska allegorier. Ursprungligen fördes lärorna vidare ”från mun till öra”, säger dr W Wynn Westcott, ”i muntlig form från lärare till elev som mottog den; därav namnet Kabbalan, Qabalah, eller Cabbalan, som kommer från den hebreiska roten QBL, som betyder: att mottaga. Förutom denna Teoretiska Kabbala så skapades det en praktisk gren som fokuserar på de hebreiska bokstäverna, där studiet inriktas på Ljud, Nummer och Idéer” (se även ”Gematria”, ”Notaricon” och ”Temura”). För information om den ursprungliga boken över Qabbalah – Zohar – se detta ord. Fast den Zohar vi har i dag är inte den Zohar som efterlämnades av Simeon Ben Jochai till sin son och sekreterare. Författaren till den nuvarande approximationen var en viss Moses de Leon, en jude från 1200-talet. (Se även ”Kabbalan” och ”Zohar”.)

Qabbalah (heb). se även under
Kabbalan.

Qai-yin (heb). Detsamma som Kain.

Qaniratha (mazd). Vår jord enligt de zoroastriska skrifterna vilken är placerad, såsom det lärs ut i The Secret Doctrine, mitt bland sex andra Karshwars eller klot inom jordekedjan (se The Secret Doctrine, del II, s 759). [TG:268] 

Q’lippoth
(heb) eller Klippoth. Demonernas eller Skalens Värld ; detsamma som den Asssiah Världen, även kallad Olam Klippoth. Det är Samael’s  residens, Mörkrets Furste inom de kabbalistiska allegorierna. Men lägg märke till vad det står i Zohar (II, 43a): ”För tjänsten i Änglarnas Värld,  . . . . skapade alltså den Helige, åt Samael och hans legioner, Handlingens Värld, vilken verkar vara de moln  som ska användas (av de högre eller övre Andarna, våra Jag) att ridas på vid deras nedstigande till jorden, och så att säga tjäna som deras hästar.” Detta tillsammans med det faktum att Q’lippoth innehåller materian varifrån stjärnor, planeter och även människor är danade, visar att Samael med sina härskaror bara innebär kaotisk, virvlande materia, som i sina finare tillstånd används av andar att ikläda sig. Ty på tal om de inkarnerade Jagens ”klädedräkt” eller form (rupa), sägs det i den Ockulta Katekesen att dessa Manasaputror eller Visdomens Söner använder sig, för att förtäta sina former så att de ska kunna nedstiga till de lägre sfärerna, av Swabhavats drägg, eller den plastiska materian som finns överallt i rymden, med andra ord av ursprunglig ilus. Och denna drägg är vad egypterna har kallat Tyfon och moderna européer Satan, Samael etc, etc. Deus est Demon inversus – Gud är Djävulen omvänd.

Quetzo-Cohuatl (mex). Ormguden i de mexikanska skrifterna och legenderna. Hans stav och andra ”bomärken” visar att han var en stor forntida Initierad, som kallades för ”Ormen” på grund av sin visdom, sitt långa liv och sina krafter. Till denna dag uppkallar Mexikos ursprungliga folkstammar sig själva efter namnen på olika reptiler, djur och fåglar. [TG:269]

Quiananes. En mycket gammal ras av jättar, kring vilket det finns många traditioner, inte bara i folksägen utan också i Central-Amerikas historia. Den ockulta vetenskapen lär att den ras som föregick vår egen människoras var en ras av jättar som gradvis minskat i storlek, efter att den Atlantidiska översvämningen nästan hade svept bort dem alla från jordens yta, till framträdandet av människans nuvarande storlek. [TG:269]

 

HELENA BLAVATSKY
The Theosophical Glossary, 1892

Översatt från H P Blavatskys The Theosophical Glossary. Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1973.

 

____________________________________________________________________________________________________________


 
| 
till Helena Blavatsky  Online
| till ULTs hemsida |

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23