yantra1.gif (2187 bytes)

 Den Teosofiska Planen

TeosofiFonden – Första Rapporten 1999
Att  starta en Teosofi-Fond har länge varit ett önskemål bland våra associerade medlemmar och bland teosofer i allmänhet. På detta sätt kan var och en skänka ett bidrag, litet eller stort, regelbundet eller spontant, anonymt eller som donator, och på så sätt bidra till att den Teosofiska Rörelsen fortsätter att vara stark i Sverige.

© 2001 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)


 wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)
TeosofiFonden. Första Rapporten – den 27 augusti 1999
Den Teosofiska Planen


Att  starta en Teosofi-Fond har länge varit ett önskemål bland våra associerade medlemmar och bland teosofer i allmänhet. På detta sätt kan var och en skänka ett bidrag, litet eller stort, regelbundet eller spontant, anonymt eller som donator, och på så sätt bidra till att den Teosofiska Rörelsen fortsätter att vara stark i Sverige. Teosofin har allt sedan dess begynnelse 1875 i New York,  med Helena Blavatsky i spetsen, utövat ett starkt inflytande på alternativt esoteriskt tänkande i hela världen. Med denna fond kan vi på sikt bygga upp ett stort kapital i stiftelsen och stärka ekonomin i Sverige, som är så viktig i den Nya Tiden när vi skall vara självbärande. Genom en väl fungerande TeosofiFond  kommer vi att bättre kunna tjäna teosofins Sak, och genomföra våra aktiviteter utan ekonomiska svårigheter. Vad vi nu försöker åstadkomma och förverkliga kan sammanfattas med HPBs egna ord, som är hämtade från Fem Budskap (till de amerikanska teosoferna) "Var teosofer, verka för teosofin."

Här kommer en kort sammanfattning om vad vi tänker göra framöver. Vad som ingår i den teosofiska planen är följande:

Vi kommer att ge ut 100 av Helena Blavatskys mest väsentliga Teosofiska Artiklar i bokform och ha dessa tillgängliga på nätet som gratis Online-artiklar. Ungefär hälften är nästan klara, där vi redan har lagt ut några som till  exempel: Är teosofin en Religion? Vi planerar också att inleda publiceringen av den fullständiga versionen av Nyckeln till Teosofin, som är HPBs första lärobok i teosofi. En ny översättning av Tystnadens Röst finns klar och Första Fragmentet har vi gett ut i skrift; den väntas komma ut på nätet under hösten. De andra två Fragmenten publiceras i början på nästa år eller i slutet av detta.

Vi kommer att fortsätta med att översätta och ge ut William Q Judges Samlade Teosofiska Artiklar, samt  hans trilogi som består av Teosofisk Resumé, Eko från Orienten och Teosofins Ocean. Vi fortsätter med att lägga ut på nätet Brev som hjälpt mig  (i tre delar enligt ULT-modellen), där bland annat WQJs ockulta noveller ingår. Detta inledde vi i augusti månad och de första Femton Breven (Bok 1) planeras att komma löpande. WQJs tolkning av Patanjalis Yoga Aforismer (Bok 1-4) är redan publicerad och finns delvis som Online-skrift, där Förordet och Bok 1 redan är utlagda och resten kommer framöver. Vårt syfte är att försöka tillhandahålla samtliga verk av WQJ på nätet gratis och ge ut dem i bokform till självkostnadspris.  För att kunna göra ovanstående fullt ut krävs det resurser som vi hoppas att TeosofiFonden kommer att ge oss.

Teosofisk Resumé
har också översatts och getts ut, och finns nu som en Online-skrift. Nyöversättningen av Eko från Orienten har vi börjat med att lägga ut på nätet löpande som en Online-skrift och den beräknas vara färdig i sin helhet omkring årsskiftet, för att sedan ges ut i bokform. Med Teosofins Ocean kommer vi att göra likadant, och vi inleder med att publicera den som en Online-skrift, med start i september månad, och tänker sedan stegvis lägga ut hela texten som beräknas vara färdig under nästa år. Dessutom kommer vi att publicera på nätet samtliga WQJs artiklar som varit med i tidskriften Teosofiska Rörelsen under åren 1979 –1991.

Vi planerar också att återuppväcka tidskriften Teosofiska Rörelsen (TR) under nästa millennium, år 2000. TR kommer liksom ARCANA  att finnas som teosofiska Online tidskrifter tillgängliga på nätet.

För att kunna genomföra våra planer behöver vi ditt stöd, din hjälp, din support. Vi räknar med att komma med olika rapporter under året där vi berättar om våra nya planer och dem vi redan har förverkligat i teosofins tjänst. Ni kan också följa ULTs utveckling genom att läsa våra Nyhetsbrev som finns länkade på huvudsidan. Vi tackar för visat intresse och ser fram emot en nytt spännande millennium.

Den 27 augusti 1999
UNITED LODGE OF THEOSOPHISTS, Malmölogen

 

_____________________________________________________________________________________
 
till TeosofiFonden Huvudindex

_____________________________________________________________________________________

 | till Helena Blavatsky  Online | till William Q Judge Online  | till Robert Crosbie Online | till B P Wadia Online till ULTs hemsida |

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23