triangel.gif (5598 bytes)
FTD 19

  Astralljuset

från
Forum’s teosofiska diskussionsämnen

[The Theosophical Forum – maj 1895- mars 1896]

William Q. Judge


© 2003 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 


 DISKUSSIONSÄMNEN

I maj, 1895, aviserade Judge att Theosophical Forum, (en liten månadsskrift som innehöll frågor och svar på teosofi) ”är på väg in i ett nytt skede och era”. Hädanefter, sa han, “kommer den att utges från presidentens kontor och under hans ledning”. Med andra ord, Judge, som då var president för Teosofiska Samfundet i USA, tog hela ansvaret för Forum. Han sa också att det skulle ske förändringar:

Redaktionell behandling av ämnen av W.Q.J,  C.W.F. och andra som hyser likartade uppfattningar, kommer framöver att skilja sig från tidigare framställningar; och angående detta kan man nu observera att om behandlingen av åtskilliga ämnen inte riktigt verkar överensstämma med dem  från de äldre serierna, så beror den bristande överensstämmelsen på en för närvarande mer klar och noggrann tillämpning av de teosofiska teorierna på de föreliggande frågorna istället för det mekaniska och snäva synsätt som förut var gällande.

Detta är den huvudsakliga anledningen till varför ForumAnswers", publicerad av Theosophy Company 1982, enbart består av de svar som Judge gav på frågor som skickades till Theosophical Forum från 1889 till februari 1896.

I slutet av den första utgåvan av ”nya” Forum, införde Judge en ny avdelning under rubriken ”Diskussionsämnen”, som bestod av nerkortade textavsnitt inom varierande ämnesområden som ansågs vara användbara för diskussion och studium för enskilda individer och branscher inom det Teosofiska Samfundet. Med hänsyn till Judges uttalande att Forum var under hans överinseende, kan man anta att han antingen skrev eller godkände dessa. Teosofistuderande av idag värderar dem högt.

Här har de åter tryckts upp precis som de presenterades i Forum, från maj 1895 fram till mars 1896.

I varje avsnitt inleddes diskussionsämnen med följande meddelande. ”Använd aldrig sanskrit eller främmande termer i artiklar och inlagor  utan att också ge den engelska betydelsen därav; använd i första hand engelska termer.”

_________________________________________________________

ASTRALLJUSET

Den ockulta vetenskapens eter. Hos hinduerna är det akashas lägsta plan. Världs-Själen är det varifrån hela den synliga manifesterade naturen utgår. Akasha är den fina substans varifrån varje synlig form och osynligt väsen är vävd och sammansatt. Purushas eller andens verksamhet inom akasha alstrar den manifesterade världen. Astralljuset, det område inom akasha, som ligger närmast vår fysiska jord. Detta är därför verksamhetsfältet för osynliga krafter som alstrar växtrikets och andra rikens tillväxt och rörelse och evolution. En verklig förståelse av astralljuset och dess egenskaper gör det möjligt för siaren att förstå hela naturens verksamhet. Farligt därför att det är förrådet för förnuftets energier samt medvetna och omedvetna tankar. Medier som låter sig påverkas av dess krafter, riskerar att förlora sin mentala hälsa. En sann ockultist brukar aldrig tillåta någon astral kraft påverka sin intelligens Klärvoajant och medialt lagda personer, som inte äger ockulta krafter eller som är förenade med det Högsta, är fullständigt opålitliga. Astralljuset har två stadier; betraktat från ovan, sett på rätt sätt; betraktat från nedan, alla makters och elementala varelsers tillhåll och det man ser är spegelvänt. Teosofer som är benägna att syssla med mediumskap och längtar efter klarsynthet, borde komma ihåg HPB:s uttalande att en del av de högsta ockultisterna aldrig ens ser in i astralljuset; de skulle aldrig förnedra sig själva genom att bege sig in i denna region. De onda tankarnas och begärens sfär. Elementalernas och naturandarnas hemvist. Upplösningens sfär för ”skalen”, elementarerna, spökena, och de jordbundna själarna; sett ur det vanliga människolivets fysiska sfär, är det intelligensens och själens förnedrare. Elevens mål är att bli av med dess inflytande. Alla människor, med undantag av ockultisterna, blir mer eller mindre påverkade av detta. Ett av teosofins mål är att undervisa människorna inför den kommande psykismens tidsålder, så att de kan undvika astrala inflytanden. Detta görs genom att lägga fram Astralljusets verkliga filosofi. Därför bör teosofer noggrant studera denna lära, utan att experimentera i dessa regioner. [sid 12]

WILLIAM Q. JUDGE
The Theosophical Forum

 

Översatt från häftet Subjects for Discussion av William Quan Judge. Dessa utdrag är från The Theosophical Forum (1895-1896). Utgiven av Theosophy Company, Los Angeles 1990.

 _____________________________________________________________________

Här kan du läsa hela den engelska texten:

Subjects for Discussion by W. Q Judge (From the New Forum May 1895 – March 1896)

_____________________________________________________________________


|
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till ForumSvaren HuvudIndex   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23