triangel.gif (5598 bytes)
FTD 33

  Buddhism

från
Forum’s teosofiska diskussionsämnen
[The Theosophical Forum – maj 1895- mars 1896]

William Q. Judge


© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 


 DISKUSSIONSÄMNEN

I maj, 1895, aviserade Judge att Theosophical Forum, (en liten månadsskrift som innehöll frågor och svar på teosofi) ”är på väg in i ett nytt skede och era”. Hädanefter, sa han, “kommer den att utges från presidentens kontor och under hans ledning”. Med andra ord, Judge, som då var president för Teosofiska Samfundet i USA, tog hela ansvaret för Forum. Han sa också att det skulle ske förändringar:

Redaktionell behandling av ämnen av W.Q.J,  C.W.F. och andra som hyser likartade uppfattningar, kommer framöver att skilja sig från tidigare framställningar; och angående detta kan man nu observera att om behandlingen av åtskilliga ämnen inte riktigt verkar överensstämma med dem  från de äldre serierna, så beror den bristande överensstämmelsen på en för närvarande mer klar och noggrann tillämpning av de teosofiska teorierna på de föreliggande frågorna istället för det mekaniska och snäva synsätt som förut var gällande.

Detta är den huvudsakliga anledningen till varför ForumAnswers", publicerad av Theosophy Company 1982, enbart består av de svar som Judge gav på frågor som skickades till Theosophical Forum från 1889 till februari 1896.

I slutet av den första utgåvan av ”nya” Forum, införde Judge en ny avdelning under rubriken ”Diskussionsämnen”, som bestod av nerkortade textavsnitt inom varierande ämnesområden som ansågs vara användbara för diskussion och studium för enskilda individer och branscher inom det Teosofiska Samfundet. Med hänsyn till Judges uttalande att Forum var under hans överinseende, kan man anta att han antingen skrev eller godkände dessa. Teosofistuderande av idag värderar dem högt.

Här har de åter tryckts upp precis som de presenterades i Forum, från maj 1895 fram till mars 1896.

I varje avsnitt inleddes diskussionsämnen med följande meddelande. ”Använd aldrig sanskrit eller främmande termer i artiklar och inlagor  utan att också ge den engelska betydelsen därav; använd i första hand engelska termer.”

_________________________________________________________

BUDDHISM

Teosofi är inte Buddhism, vilken är en av de stora exoteriska världsreligionerna. Grundad av Gautama Buddha, tidigare prins av Kapilavastu, som föddes omkring 621 f Kr. Maya, hans moder, anses i allmänhet av buddhister att ha varit en jungfru, liksom nästan varje ”Frälsares” moder, men de buddhistiska skrifterna uppger inte detta. Han utförde många ”mirakler”, men gjorde inget anspråk på att vara mer än det som alla människor med tiden skulle kunna bli, och förklarar att han hade uppnått befrielse genom sina egna bemödanden. Tillhörde kshattriya eller krigar kastet, brahminernas gamla lärare. Han grundade inte en ny religion, utan reformerade prästväldet inom hinduismen, bytte ut det mot de gamla trans-himalayiska och kshattriya lärorna. Han lärde ut att endast den som känner Brahma är en sann brahmin och att en födelse i brahminernas kast inte tilldelar något moralisk privilegium. Ådrog sig de ortodoxas hat. Han hade en exoterisk och en esoterisk lära, den senare (teosofin) var samma esoteriska sida som hos varje sann religion. Detta faktum förnekades av Max Müller och andra orientalister, men det förklaras tydligt i Saddharma-Pundarika, kapitel V, verserna 1–4, och på andra ställen. Sydbuddhismen av idag är ett resultat av Buddhas exoteriska undervisning. Jämfört med Nordbuddhismen är den materialistisk. Nordbuddhismen, som är ett resultat av Buddhas esoteriska lära, men korrumperad och överväxt med indisk och bhon exotericism. Buddhismen är den enda oblodiga religionen. Har aldrig förföljt andra, men dess efterföljare förföljdes av braminerna. Buddha, liksom Jesus, lämnade inga skrifter efter sig som är kända i världen. “De Tre Korgarna”, eller den buddhistiska kanon, sammanställdes vid den första rådsförsamlingen efter Buddhas död. Vinaya-pitaka eller disciplin; Sutta-pitaka eller Buddhas predikningar; Abhidamma-pitaka eller metafysiken (ännu inte översatt [detta skrevs 1895]). Dessa undervisar karma, reinkarnation och den renaste etiken. Är pessimistisk beträffande jordelivet. Buddhismens anhängare är idag över en tredjedel av mänskligheten. [sid. 20]

WILLIAM Q. JUDGE
The Theosophical Forum

 

Översatt från häftet Subjects for Discussion av William Quan Judge. Dessa utdrag är från The Theosophical Forum (1895-1896). Utgiven av Theosophy Company, Los Angeles 1990.

 _____________________________________________________________________

Här kan du läsa hela den engelska texten:

Subjects for Discussion by W. Q Judge (From the New Forum May 1895 – March 1896)

_____________________________________________________________________


|
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till ForumSvaren HuvudIndex   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23