triangel.gif (5598 bytes)
FTD 1

  Den fyrfaldiga lägre människan

från
Forum’s teosofiska diskussionsämnen
[The Theosophical Forum – maj 1895- mars 1896]

William Q. Judge


© 2003 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 


 SUBJECTS FOR DISCUSSION

IN May, 1895, Mr. Judge announced that the Theosophical Forum, (a small monthly pamphlet containing questions and answers on Theosophy) “enters upon a new life and era.” Henceforth, he said, “it will be issued from the office of the President and under his direction.” In other words, Mr. Judge, then the president of the Theosophical Society in America, took total responsibility for the Forum. He also said there would be changes:

Editorial treatment of topics by W.Q.J., C.F.W., and others who hold similar views, will also vary from the past; and as to this it can now be observed that if the treatment of several subjects shall seem inconsistent with what was said in the old series, the inconsistency will be due to a present more definite and rigorous application of theosophical theories to the questions in hand rather than the mechanical and narrow view formerly obtaining.

This is the primary reason why Forum Answers, published by the Theosophy Company in 1982, consists only of the answers made by Mr. Judge to questions sent to the Theosophical Forum from 1889 to February, 1896.

At the end of the first issue of the “new” Forum, Mr. Judge inaugurated a section titled “Subjects for Discussion;’ consisting of condensed paragraphs on various subjects considered useful for discussion and study by individuals and Branches of the Society. In view of Mr. Judge’s statement that the Forum was under his direction, it may be assumed that he either wrote or approved of these items. Present-day students of Theosophy will find them of value.

They are reprinted here as they were presented in the Forum, from May
1895 through March 1896.

In every issue, the following statement preceded the topics for discussion: “In articles and addresses never use Sanskrit or foreign terms without also giving the English meaning; use English terms preferably:’

_________________________________________________________


DEN FYRFALDIGA LÄGRE MÄNNISKAN
 

Den kallas fyrfalden. Sammansatt av (1) kroppen; (2) livsprincipen eller jiva; (3) astralkroppen, eteriska dubbletten, linga-sarira; (4) begär och passioner, kama-rupa, kama-manas eller förnuftet insnärjt och färgat av begär och passioner.

Kroppen är en begränsning och inte en orsak. Är det fysiska instrument som behövs på detta plan? Alla kroppar tillhör detta plan, därför är vårt instrument helt och hållet animaliskt. Dess partiklar förändras ständig helt i linje med vetenskapliga observationer.

Livsprincipen, Jiva, Liv. Den är universell; genomtränger varje punkt i rymden; härlett från det högsta jiva och därför universell; skiftar mellan alla levande varelser.

Astralkroppen; den eteriska dubbletten; Linga Sarira. Dess funktioner och krafter: formen eller matrisen kring vilken den fysiska är uppbyggd; är en del av den astrala materiens natur; beskriv den senare. Är sätet för det rent personliga, men det finns en reflexmässig automatiskt verksamhet på den från vår kropp. Som allmän regel en ny astralkropp vid varje födsel, men något förs över från tidigare liv.

Begär och passioner, Kama och Kama-Manas. Vändpunkten; gemensamt med djuren, bortsett från att, de har endast en liten del om ens något av manas.  Människans slagfält, liknar jordens. Reinkarnation; återfödelsens hjul som beror på begärens och passionernas verkningar och återverkningar. [sid. 2]

WILLIAM Q. JUDGE
The Theosophical Forum

 

Översatt från häftet Subjects for Discussion –”The Fourfold Lower Man” – av William Quan Judge. Dessa utdrag är från The Theosophical Forum (1895-1896). Utgiven av Theosophy Company, Los Angeles 1990.

 _____________________________________________________________________

Här kan du läsa hela den engelska texten:

Subjects for Discussion by W. Q Judge (From the New Forum May 1895 – March 1896)|
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till ForumSvaren HuvudIndex   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23