triangel.gif (5598 bytes)
FTD 17

  Hjärtats Lära

från
Forum’s teosofiska diskussionsämnen
[The Theosophical Forum – maj 1895- mars 1896]

William Q. Judge


© 2003 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 


DISKUSSIONSÄMNEN

I maj, 1895, aviserade Judge att Theosophical Forum, (en liten månadsskrift som innehöll frågor och svar på teosofi) ”är på väg in i ett nytt skede och era”. Hädanefter, sa han, “kommer den att utges från presidentens kontor och under hans ledning”. Med andra ord, Judge, som då var president för Teosofiska Samfundet i USA, tog hela ansvaret för Forum. Han sa också att det skulle ske förändringar:

Redaktionell behandling av ämnen av W.Q.J,  C.W.F. och andra som hyser likartade uppfattningar, kommer framöver att skilja sig från tidigare framställningar; och angående detta kan man nu observera att om behandlingen av åtskilliga ämnen inte riktigt verkar överensstämma med dem  från de äldre serierna, så beror den bristande överensstämmelsen på en för närvarande mer klar och noggrann tillämpning av de teosofiska teorierna på de föreliggande frågorna istället för det mekaniska och snäva synsätt som förut var gällande.

Detta är den huvudsakliga anledningen till varför ForumAnswers", publicerad av Theosophy Company 1982, enbart består av de svar som Judge gav på frågor som skickades till Theosophical Forum från 1889 till februari 1896.

I slutet av den första utgåvan av ”nya” Forum, införde Judge en ny avdelning under rubriken ”Diskussionsämnen”, som bestod av nerkortade textavsnitt inom varierande ämnesområden som ansågs vara användbara för diskussion och studium för enskilda individer och branscher inom det Teosofiska Samfundet. Med hänsyn till Judges uttalandet att Forum var under hans överinseende, kan man anta att han antingen skrev eller godkände dessa. Teosofistuderande av idag värderar dem högt.

Här har de åter tryckts upp precis som de presenterades i Forum, från maj 1895 fram till mars 1896.

I varje avsnitt inleddes diskussionsämnen med följande meddelande. ”Använd aldrig sanskrit eller främmande termer i artiklar och inlagor  utan att också ge den engelska betydelsen därav; använd i första hand engelska termer.”


 

_________________________________________________________


HJÄRTATS LÄRA

Missförstådd av många av samfundets medlemmar. Inte en känslosam och emotionell lära. Borde studeras som den lärs ut i Tystnadens Röst. Den verkliga grunden för all religiös undervisning. Den enda vägen till framgång. Läran om sann insikt till skillnad från ren intellektuell uppfattning. Skiljer sig från ”känslorna” eftersom att den inte är förbunden med personligheten. Den Hemliga Visdomen. Förnuftet behövs för att kunna ”överblicka universum”,  inte för att begränsa det; sålunda behövs det för att bekräfta och tolka intuitionen, vars härrörande erfarenheter är hjärtats sanna lära. Alltså är den en ”erfarenhetens lära” bevittnat från hjärtat. Förhållande mellan hjärta och huvud. Bara intellektet leder till misslyckande. Högre Manas är den sanna inspirationskällan. Teosofer bör vara försiktiga med att tro att hjärtats lära enbart inspirerar personliga intressen och ömhet. Sann ”kärlek” omfattar alla – vänner såväl som ovänner. Mycket svårt för den vanliga människan att skilja mellan den kärlek som beror på personlig magnetism och emotioner, och den som uppstår ur hjärtat. Så kallade fiender är oftast våra bästa vänner eftersom de utvecklar oss snabbast. För ockultisten finns det varken vän eller fiende, inte heller någon åtskillnad mellan personer eller personliga motsättningar; och detta beror inte på känslosvall för dagen, utan är en följd av det sanna hjärtats lära som omfattar allting i naturen och som utforskar och lär sig av allt. [sid. 10-11]

WILLIAM Q. JUDGE
The Theosophical Forum

 

Översatt från häftet Subjects for Discussion av William Quan Judge. Dessa utdrag är från The Theosophical Forum (1895-1896). Utgiven av Theosophy Company, Los Angeles 1990.

 _____________________________________________________________________

Här kan du läsa hela den engelska texten:

Subjects for Discussion by W. Q Judge (From the New Forum May 1895 – March 1896)|
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till ForumSvaren HuvudIndex   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23