triangel.gif (5598 bytes)
FTD 15

  Hypnotism

från
Forum’s teosofiska diskussionsämnen
[The Theosophical Forum – maj 1895- mars 1896]

William Q. Judge


© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 


 DISKUSSIONSÄMNEN

I maj, 1895, aviserade Judge att Theosophical Forum, (en liten månadsskrift som innehöll frågor och svar på teosofi) ”är på väg in i ett nytt skede och era”. Hädanefter, sa han, “kommer den att utges från presidentens kontor och under hans ledning”. Med andra ord, Judge, som då var president för Teosofiska Samfundet i USA, tog hela ansvaret för Forum. Han sa också att det skulle ske förändringar:

Redaktionell behandling av ämnen av W.Q.J,  C.W.F. och andra som hyser likartade uppfattningar, kommer framöver att skilja sig från tidigare framställningar; och angående detta kan man nu observera att om behandlingen av åtskilliga ämnen inte riktigt verkar överensstämma med dem  från de äldre serierna, så beror den bristande överensstämmelsen på en för närvarande mer klar och noggrann tillämpning av de teosofiska teorierna på de föreliggande frågorna istället för det mekaniska och snäva synsätt som förut var gällande.

Detta är den huvudsakliga anledningen till varför ForumAnswers", publicerad av Theosophy Company 1982, enbart består av de svar som Judge gav på frågor som skickades till Theosophical Forum från 1889 till februari 1896.

I slutet av den första utgåvan av ”nya” Forum, införde Judge en ny avdelning under rubriken ”Diskussionsämnen”, som bestod av nerkortade textavsnitt inom varierande ämnesområden som ansågs vara användbara för diskussion och studium för enskilda individer och branscher inom det Teosofiska Samfundet. Med hänsyn till Judges uttalande att Forum var under hans överinseende, kan man anta att han antingen skrev eller godkände dessa. Teosofistuderande av idag värderar dem högt.

Här har de åter tryckts upp precis som de presenterades i Forum, från maj 1895 fram till mars 1896.

I varje avsnitt inleddes diskussionsämnen med följande meddelande. ”Använd aldrig sanskrit eller främmande termer i artiklar och inlagor  utan att också ge den engelska betydelsen därav; använd i första hand engelska termer.”

_________________________________________________________

HYPNOTISM

Ett modernt uppvisande av svartkonst eller trolldom. Ökar år för år. Dess motsats är den teosofiska filosofin. Den är inte förstådd av vetenskapen; inte heller kan den förstås utan kunskap i Ockultism. Består i injektion av en persons auriska eller odiska fluidum in i en annan persons system, och ställer på så vis till störningar i atomernas vibrationer i den andra personens kropp. Namnet “hypnotism” är en oriktig benämning, eftersom alla försökspersoner inte sover. Skillnaden mellan hypnotism och mesmerism förklaras i en artikel, Lucifer, December 1890. [”Hypnotism”, H.P.B. Aticles II, 477]


Framför allt bör inte teosofer praktisera hypnotism, eftersom den förstör förnuftets stabilitet. Sjukdomar som botas genom hypnotism riskerar att överföras till hypnotisören. Alla grader av hypnotism är precis det vi bör sträva efter att göra oss av med. Farligt att utöva eftersom det hindrar den själsliga utvecklingen hos både hypnotisören och den hypnotiserade. Vibrationsteorin i samband med den. En stor del av dess resultat är ”suggestioner”, som också brukar kallas ”fascination”. Framför allt bör eleven i Ockultism förhindra att hans förnuft kontrolleras av någon annan. Att ge sig hän åt hypnotiska suggestioner innebär att förlora möjligheten till framsteg under många år, kanske för ett helt liv. Fundamentalt så ligger hypnotismens faror i att den förhindrar utövandet av själens fria vilja, och sekundärt i störningar av de psykiska strömmarna i kroppen. [sid. 9] 

WILLIAM Q. JUDGE
The Theosophical Forum

 

Översatt från häftet Subjects for Discussion av William Quan Judge. Dessa utdrag är från The Theosophical Forum (1895-1896). Utgiven av Theosophy Company, Los Angeles 1990.

 _____________________________________________________________________

Här kan du läsa hela den engelska texten:

Subjects for Discussion by W. Q Judge (From the New Forum May 1895 – March 1896)

____________________________________________________________________

Hypnotism och Mesmerism av Helena Blavatsky

_____________________________________________________________________


|
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till ForumSvaren HuvudIndex   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23