triangel.gif (5598 bytes)
FTD 34

  Mediumskap

från
Forum’s teosofiska diskussionsämnen
[The Theosophical Forum – maj 1895- mars 1896]

William Q. Judge


© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 


 DISKUSSIONSÄMNEN

I maj, 1895, aviserade Judge att Theosophical Forum, (en liten månadsskrift som innehöll frågor och svar på teosofi) ”är på väg in i ett nytt skede och era”. Hädanefter, sa han, “kommer den att utges från presidentens kontor och under hans ledning”. Med andra ord, Judge, som då var president för Teosofiska Samfundet i USA, tog hela ansvaret för Forum. Han sa också att det skulle ske förändringar:

Redaktionell behandling av ämnen av W.Q.J,  C.W.F. och andra som hyser likartade uppfattningar, kommer framöver att skilja sig från tidigare framställningar; och angående detta kan man nu observera att om behandlingen av åtskilliga ämnen inte riktigt verkar överensstämma med dem  från de äldre serierna, så beror den bristande överensstämmelsen på en för närvarande mer klar och noggrann tillämpning av de teosofiska teorierna på de föreliggande frågorna istället för det mekaniska och snäva synsätt som förut var gällande.

Detta är den huvudsakliga anledningen till varför ForumAnswers", publicerad av Theosophy Company 1982, enbart består av de svar som Judge gav på frågor som skickades till Theosophical Forum från 1889 till februari 1896.

I slutet av den första utgåvan av ”nya” Forum, införde Judge en ny avdelning under rubriken ”Diskussionsämnen”, som bestod av nerkortade textavsnitt inom varierande ämnesområden som ansågs vara användbara för diskussion och studium för enskilda individer och branscher inom det Teosofiska Samfundet. Med hänsyn till Judges uttalande att Forum var under hans överinseende, kan man anta att han antingen skrev eller godkände dessa. Teosofistuderande av idag värderar dem högt.

Här har de åter tryckts upp precis som de presenterades i Forum, från maj 1895 fram till mars 1896.

I varje avsnitt inleddes diskussionsämnen med följande meddelande. ”Använd aldrig sanskrit eller främmande termer i artiklar och inlagor  utan att också ge den engelska betydelsen därav; använd i första hand engelska termer.”

_________________________________________________________

MEDIUMSKAP

Termens definition. En spiritualistisk term, vars karakteristiska drag innebär att ge sig hän åt psykiska [mediala] inflytanden och bli ett medium för dess verksamhet. Ett medium kontrolleras av astrala inflytanden. Många med psykiska förmågor är emellertid inte medier. Mediumskap är mer vanligt än man kan ana. Består inte alltid av att se klärvoajant eller att vara medialt kontrollerad, utan manifesterar sig ofta på andra sätt. Alkoholister, och de som inte kan kontrollera sina passioner, har troligen en medial karaktär. Personer som i allmänhet är obehärskade, hamnar även under detta begrepp. Mediumskap övervinns genom skapa en positiv karaktär, och speciellt genom att hindra tanken från att vandra omkring och från att inta en allmänt passiv tendens. Spiritualistiska medier och de som kontrolleras ”vid sittningar”, blir ofta både nervöst och fysiskt förvirrade inom en mycket kort tid. Astralkroppen avskiljs från den fysiska kroppen och blir utlämnad på nåd och onåd åt de dödas skal. Ett utövande som i varje aspekt är demoraliserande. Yttre krafter strömmar in och påverkar hjärnan. Med detta följer lögnaktighet, och allmänt förfalskande som ofta går hand i hand med de mer utvecklade faserna. Del av den Teosofiska Rörelsens arbete att bota världen från mediumskap i alla dess faser. Förenta Staterna är en ”drivbänk” för psykism, [medialitet] och det enda som kan bota dess tillstånd är filosofi. Vi varnas för att bli missledda av mediala kommunikationer istället för att vägledas av den inre intuitionen.[sid. 21]

WILLIAM Q. JUDGE
The Theosophical Forum

 

Översatt från häftet Subjects for Discussion av William Quan Judge. Dessa utdrag är från The Theosophical Forum (1895-1896). Utgiven av Theosophy Company, Los Angeles 1990.

 _____________________________________________________________________

Här kan du läsa hela den engelska texten:

Subjects for Discussion by W. Q Judge (From the New Forum May 1895 – March 1896)

_____________________________________________________________________


|
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till ForumSvaren HuvudIndex   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23