triangel.gif (5598 bytes)
FTD 32

  Minnet

från
Forum’s teosofiska diskussionsämnen
[The Theosophical Forum – maj 1895- mars 1896]

William Q. Judge


© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 


 DISKUSSIONSÄMNEN

I maj, 1895, aviserade Judge att Theosophical Forum, (en liten månadsskrift som innehöll frågor och svar på teosofi) ”är på väg in i ett nytt skede och era”. Hädanefter, sa han, “kommer den att utges från presidentens kontor och under hans ledning”. Med andra ord, Judge, som då var president för Teosofiska Samfundet i USA, tog hela ansvaret för Forum. Han sa också att det skulle ske förändringar:

Redaktionell behandling av ämnen av W.Q.J,  C.W.F. och andra som hyser likartade uppfattningar, kommer framöver att skilja sig från tidigare framställningar; och angående detta kan man nu observera att om behandlingen av åtskilliga ämnen inte riktigt verkar överensstämma med dem  från de äldre serierna, så beror den bristande överensstämmelsen på en för närvarande mer klar och noggrann tillämpning av de teosofiska teorierna på de föreliggande frågorna istället för det mekaniska och snäva synsätt som förut var gällande.

Detta är den huvudsakliga anledningen till varför ForumAnswers", publicerad av Theosophy Company 1982, enbart består av de svar som Judge gav på frågor som skickades till Theosophical Forum från 1889 till februari 1896.

I slutet av den första utgåvan av ”nya” Forum, införde Judge en ny avdelning under rubriken ”Diskussionsämnen”, som bestod av nerkortade textavsnitt inom varierande ämnesområden som ansågs vara användbara för diskussion och studium för enskilda individer och branscher inom det Teosofiska Samfundet. Med hänsyn till Judges uttalande att Forum var under hans överinseende, kan man anta att han antingen skrev eller godkände dessa. Teosofistuderande av idag värderar dem högt.

Här har de åter tryckts upp precis som de presenterades i Forum, från maj 1895 fram till mars 1896.

I varje avsnitt inleddes diskussionsämnen med följande meddelande. ”Använd aldrig sanskrit eller främmande termer i artiklar och inlagor  utan att också ge den engelska betydelsen därav; använd i första hand engelska termer.”

_________________________________________________________

 MINNET


En fas av förnuftet som är viktig att förstå såsom en aspekt av föreställningsförmågan. Dess samband med psykism. Återfödelsens orsak. Ödesdiger för koncentrationsförmågan eller när det gäller att leva i nuet. Det är emellertid skillnad i att observera det förflutna och att leva i det förflutna. Dess relation till framtida själviska förhoppningar. Begärens orsak. Alla de vises undervisning kan sammanfattas i ”se inte tillbaka för då är du förlorad”. Skillnaden mellan remniscensen, återkallande av minnet och hågkomst. Varför minns inte de flesta människor sina tidigare liv? Minnet av händelser skiljer sig från minnet av erfarenhet. Minnet en stor orsak till världens lidande. Det lönlösa i att ångra sig. Elever bör träna sig i att låta bli att ständigt vrida och vända på det förflutnas tankar. Svårigheten med detta. Förflutet, närvarande och kommande tid är okänd för siaren; allt absorberas i det Eviga. Minnet kan definieras med att försätta sig i gamla astrala strömmar. Faran med detta. Dagdrömmande och minneslucker är en återverkan. I samma utsträckning man mentalt lever om sitt förflutna tenderar man att agera om igen i det yttre; därför blir minnet den stora orsaken till våra vanor. Minnet inte bara begränsar förnuftet utan finns också i kroppens organ och atomer. Därför stor svårighet att rena kroppen. Ofta nödvändigt med sju år. Minnets relation till kunskap.[sid. 19]

WILLIAM Q. JUDGE
The Theosophical Forum

 

Översatt från häftet Subjects for Discussion av William Quan Judge. Dessa utdrag är från The Theosophical Forum (1895-1896). Utgiven av Theosophy Company, Los Angeles 1990.

 _____________________________________________________________________

Här kan du läsa hela den engelska texten:

Subjects for Discussion by W. Q Judge (From the New Forum May 1895 – March 1896)

_____________________________________________________________________


|
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till ForumSvaren HuvudIndex   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23