triangel.gif (5598 bytes)
FTD 22

  Naturens finare krafter

från
Forum’s teosofiska diskussionsämnen
[The Theosophical Forum – maj 1895- mars 1896]

William Q. Judge


© 2003 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 


 DISKUSSIONSÄMNEN

I maj, 1895, aviserade Judge att Theosophical Forum, (en liten månadsskrift som innehöll frågor och svar på teosofi) ”är på väg in i ett nytt skede och era”. Hädanefter, sa han, “kommer den att utges från presidentens kontor och under hans ledning”. Med andra ord, Judge, som då var president för Teosofiska Samfundet i USA, tog hela ansvaret för Forum. Han sa också att det skulle ske förändringar:

Redaktionell behandling av ämnen av W.Q.J,  C.W.F. och andra som hyser likartade uppfattningar, kommer framöver att skilja sig från tidigare framställningar; och angående detta kan man nu observera att om behandlingen av åtskilliga ämnen inte riktigt verkar överensstämma med dem  från de äldre serierna, så beror den bristande överensstämmelsen på en för närvarande mer klar och noggrann tillämpning av de teosofiska teorierna på de föreliggande frågorna istället för det mekaniska och snäva synsätt som förut var gällande.

Detta är den huvudsakliga anledningen till varför ForumAnswers", publicerad av Theosophy Company 1982, enbart består av de svar som Judge gav på frågor som skickades till Theosophical Forum från 1889 till februari 1896.

I slutet av den första utgåvan av ”nya” Forum, införde Judge en ny avdelning under rubriken ”Diskussionsämnen”, som bestod av nerkortade textavsnitt inom varierande ämnesområden som ansågs vara användbara för diskussion och studium för enskilda individer och branscher inom det Teosofiska Samfundet. Med hänsyn till Judges uttalande att Forum var under hans överinseende, kan man anta att han antingen skrev eller godkände dessa. Teosofistuderande av idag värderar dem högt.

Här har de åter tryckts upp precis som de presenterades i Forum, från maj 1895 fram till mars 1896.

I varje avsnitt inleddes diskussionsämnen med följande meddelande. ”Använd aldrig sanskrit eller främmande termer i artiklar och inlagor  utan att också ge den engelska betydelsen därav; använd i första hand engelska termer.”

_________________________________________________________

NATURENS FINARE KRAFTER

Nödvändigheten av en intelligent förståelse av naturens finare krafter. Vetenskapen tar ingen hänsyn till dessa krafters verksamhet, den bara observerar deras effekter. Trädens och djurens utveckling är ett resultat av intelligent energi i verksamhet. Forntidens arier lärde ut att det fanns sju olika krafter som korresponderar till de sju sinnena – där två ännu inte är kända för den vanliga människan – och vilka hinduerna kallade för mahabhutas eller tatwor. Purushas eller Andens verksamhet inom Prakriti eller Materian försätter den i sju olika tillstånd och orsakar den att alstra på sju olika sätt. På vår planet frambringar dessa de sju rikena, dvs., de tre elementala, mineral-, växt-, djur- och människoriket. Inom Kosmos frambringar dessa de andliga varelsernas sju hierarkier och planeterna. Hela naturen är en ut- och inandning. Människan lever på grund av denna verksamhet. Naturens finare strömmar är också underkastade samma lag, det vill säga, positivt och negativt. Astralljuset är verksamhetsfältet för de grövre krafterna inom denna sfär; därför är de okända för människorna i allmänhet. Det finns många finare strömmar i kroppen än de som passerar genom vener, artärer och nerver. Hypnotism pekar på förekomsten av några av dessa; klärvoajant syn, samt ytterligare några andra. Förnuftet är den store övervakaren och uppväckaren av dessa strömmar. Genom att bemästra förnuftet kan kroppen besegras, och till följd av detta hela naturen; placera allt under den andliga varseblivningens dominans. [sid 14]

WILLIAM Q. JUDGE
The Theosophical Forum

 

Översatt från häftet Subjects for Discussion av William Quan Judge. Dessa utdrag är från The Theosophical Forum (1895-1896). Utgiven av Theosophy Company, Los Angeles 1990.

 _____________________________________________________________________

Här kan du läsa hela den engelska texten:

Subjects for Discussion by W. Q Judge (From the New Forum May 1895 – March 1896)

_____________________________________________________________________


|
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till ForumSvaren HuvudIndex   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23