triangel.gif (5598 bytes)
FTD 7

Ockultism

från
Forum’s teosofiska diskussionsämnen
[The Theosophical Forum – maj 1895- mars 1896]

William Q. Judge


© 2003 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 


 SUBJECTS FOR DISCUSSION

IN May, 1895, Mr. Judge announced that the Theosophical Forum, (a small monthly pamphlet containing questions and answers on Theosophy) “enters upon a new life and era.” Henceforth, he said, “it will be issued from the office of the President and under his direction.” In other words, Mr. Judge, then the president of the Theosophical Society in America, took total responsibility for the Forum. He also said there would be changes:

Editorial treatment of topics by W.Q.J., C.F.W., and others who hold similar views, will also vary from the past; and as to this it can now be observed that if the treatment of several subjects shall seem inconsistent with what was said in the old series, the inconsistency will be due to a present more definite and rigorous application of theosophical theories to the questions in hand rather than the mechanical and narrow view formerly obtaining.

This is the primary reason why Forum Answers, published by the Theosophy Company in 1982, consists only of the answers made by Mr. Judge to questions sent to the Theosophical Forum from 1889 to February, 1896.

At the end of the first issue of the “new” Forum, Mr. Judge inaugurated a section titled “Subjects for Discussion;’ consisting of condensed paragraphs on various subjects considered useful for discussion and study by individuals and Branches of the Society. In view of Mr. Judge’s statement that the Forum was under his direction, it may be assumed that he either wrote or approved of these items. Present-day students of Theosophy will find them of value.

They are reprinted here as they were presented in the Forum, from May
1895 through March 1896.

In every issue, the following statement preceded the topics for discussion: “In articles and addresses never use Sanskrit or foreign terms without also giving the English meaning; use English terms preferably:’

_________________________________________________________


OCKULTISM

Förklaring av termen. Skillnad mellan de ockulta konsterna och sann ockultism. Chelaskap och adeptskap. Nödvändigheten av att förstå ockultismens sanna betydelse för att undvika felaktiga uppfattningar om denna. Ockultister i alla tidsåldrar; nämnda i Bibeln och andra heliga böcker. Sann ockultism innebär att förstå förnuftets och själens inre arbete och inte att utföra psykiska experiment. Österlandets ockulta skolor. Den ockulta vetenskapens framtid ligger i Västerlandet. I Amerika bildas viktiga ockulta skolor. Inga initierade i Indien, enligt Helena Blavatsky’s undervisning. Det värdelösa i att söka efter personligheter; den studerande måste finna sin andliga lärare inom sig själv. Skillnaden mellan den moderna kristna läran och ockultismen hos de forntida Christos anhängarna. Nödvändigheten av renhet, strävan och meditationen för att uppnå ockult kunskap. Teosofiska Samfundet en ockult rörelse. Det måste finnas en förståelse av teosofins filosofi innan den studerande kan avancera. [sid 5-6]

WILLIAM Q. JUDGE
The Theosophical Forum

 

Översatt från häftet Subjects for Discussion av William Quan Judge. Dessa utdrag är från The Theosophical Forum (1895-1896). Utgiven av Theosophy Company, Los Angeles 1990.
 


Här kan du läsa hela den engelska texten:
Subjects for Discussion by W. Q Judge (From the New Forum May 1895 – March 1896)


Fördjupad läsning i OCKULTISM av Helena Blavatsky:
Ockultism i motsats till de Ockulta Konsterna
Praktisk Ockultism + Isändarbrev & Svar
Ockulta Vibrationer

Om ockulta fenomen|
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till ForumSvaren HuvudIndex   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23