triangel.gif (5598 bytes)
FTD 37

  Plikten

från
Forum’s teosofiska diskussionsämnen
[The Theosophical Forum – maj 1895- mars 1896]

William Q. Judge


© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 


 DISKUSSIONSÄMNEN

I maj, 1895, aviserade Judge att Theosophical Forum, (en liten månadsskrift som innehöll frågor och svar på teosofi) ”är på väg in i ett nytt skede och era”. Hädanefter, sa han, “kommer den att utges från presidentens kontor och under hans ledning”. Med andra ord, Judge, som då var president för Teosofiska Samfundet i USA, tog hela ansvaret för Forum. Han sa också att det skulle ske förändringar:

Redaktionell behandling av ämnen av W.Q.J,  C.W.F. och andra som hyser likartade uppfattningar, kommer framöver att skilja sig från tidigare framställningar; och angående detta kan man nu observera att om behandlingen av åtskilliga ämnen inte riktigt verkar överensstämma med dem  från de äldre serierna, så beror den bristande överensstämmelsen på en för närvarande mer klar och noggrann tillämpning av de teosofiska teorierna på de föreliggande frågorna istället för det mekaniska och snäva synsätt som förut var gällande.

Detta är den huvudsakliga anledningen till varför ForumAnswers", publicerad av Theosophy Company 1982, enbart består av de svar som Judge gav på frågor som skickades till Theosophical Forum från 1889 till februari 1896.

I slutet av den första utgåvan av ”nya” Forum, införde Judge en ny avdelning under rubriken ”Diskussionsämnen”, som bestod av nerkortade textavsnitt inom varierande ämnesområden som ansågs vara användbara för diskussion och studium för enskilda individer och branscher inom det Teosofiska Samfundet. Med hänsyn till Judges uttalande att Forum var under hans överinseende, kan man anta att han antingen skrev eller godkände dessa. Teosofistuderande av idag värderar dem högt.

Här har de åter tryckts upp precis som de presenterades i Forum, från maj 1895 fram till mars 1896.

I varje avsnitt inleddes diskussionsämnen med följande meddelande. ”Använd aldrig sanskrit eller främmande termer i artiklar och inlagor  utan att också ge den engelska betydelsen därav; använd i första hand engelska termer.”

_________________________________________________________

PLIKTEN

Bhagavad Gita´s oavbrutna undervisningen. Denna boks etiska undervisning är vetenskaplig. “Om du inte vill utkämpa striden i enlighet med din kallelse, så sviker du såväl din naturliga plikt som din heder och gör dig skyldig till ett brott” [II:33]: Ens “naturliga plikt” är ett resultat av karma. Detta måste utföras. När man utfört detta faller det bort, precis som när ormen ömsar sitt gamla skinn. I naturens allmänna ordning, leder utförandet en annans plikt till förvirring. Ingen handling är helt ren, och ens egen naturliga plikt, vilket är ett resultat av ens tankar och handlingar i detta och tidigare liv, borde utföras även om det är befläckat med felaktigheter. Om det utförs som ens plikt, osjälviskt och utan att vara bunden vid resultatet, kommer gott att följa för en själv och alla människor. Ty det är inte tillräckligt att göra ens egen plikt; utan det måste göras som en plikt i tacksamhet till det högre Självet, med detta motiv i sikte. Allt detta gäller särskilt tankar, eftersom varje handling har sitt ursprung i förnuftet.

Undvik framförallt att ha en annans plikt i tankarna. Det vardagliga ordspråket, ”Att sköta sina egna affärer”, bör i huvudsak tillämpas på förnuftet. Resultatet av en handling som en gång utförts kan inte ändras; lagen har att göra med resultaten. Därför bör resultaten mentalt lämnas åt lagen; eller ”offras åt det Högsta”. Det dåraktiga i att oroa sig över resultaten; om sorger, om rädslor och hopp beträffande dessa. De är bortom vårt räckhåll; varför då slösa tid och kraft på sådana saker om inget praktiskt syfte kan uppnås genom detta? Svårigheten i att upptäcka ens plikt beror i många fall på strävan att utföra dem innan de nödvändigtvis står inför dörren. Om man är tveksam beträffande ens plikt bör man avvakta. Att följa dessa levnadsregler resulterar i ett renande eller klarläggande av tankeförmågan, som är själens bärare. Till följd av dessa klarlägganden kommer upplysningen, inifrån och går utåt.

WILLIAM Q. JUDGE
The Theosophical Forum

 

Översatt från häftet Subjects for Discussion av William Quan Judge. Dessa utdrag är från The Theosophical Forum (1895-1896). Utgiven av Theosophy Company, Los Angeles 1990.

 _____________________________________________________________________

Här kan du läsa hela den engelska texten:

Subjects for Discussion by W. Q Judge (From the New Forum May 1895 – March 1896)

_____________________________________________________________________


|
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till ForumSvaren HuvudIndex   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23