triangel.gif (5598 bytes)
nr 104

Varje tanke alstrar en bild i Astralljuset
från
Forum Svaren 1889-1896

William Q Judge


© 2001 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 


 

Vad händer slutligen med de tankar, onda och goda, som sänds ut av människan?

104. WQJ: Det har sagts att "tankar är ting", ett påstående som jag helt instämmer i. Och jag är också övertygad om att den tid inte är avlägsen då deras substantialitet kommer att bli erkänd och förstådd av vetenskapen.

En tanke innebär många saker förutom användandet av ren energi. Om energi används så måste det finnas något som utnyttjar den. Vad är det, och vad är verkan av detta utnyttjande? När vi tänker, så vet vi att det sker en rubbning eller en sönderdelning av den grå hjärnmassan. Men sedan kan vi också iaktta att det samtidigt sker fysiologiska störningar, förändringar eller växlingar i hela kroppen.  En skamlig tanke, en olycksfull tanke eller en bestraffande tanke kan till exempel över hela kroppen ge upphov till en varm rodnad eller en kall rysning; och tanken på att man just klarat sig undan en stor fara har lett till att män blivit yra och kvinnor svimmat. Betyder inte detta något? Dessutom alstrar varje tanke en bild, förutom kanske en ren metafysisk syllogism [slutledning], fast även då kan det vara svårt att undgå förnuftets formulering av någon slags konkret illustration allt efter som syllogismen fortsätter; och till och inom den teoretiska matematiken kommer det att vara omöjligt för tänkaren att förhindra att det uppkommer en bild av de tal som används i uppgiften, ty från barnsben har dessa siffror blivit inpräntade i hans minne. Och på samma sätt, hör vi att klärvoajanter säger att varje tanke alstrar ett objektivt sken eller en objektiv bild för det inre sinnet, och hypnotiska experiment visar att det gamla ockulta påståendet att varje tanke alstrar en klart avgränsad bild är sant. Varje skicklig skådare kan intyga detta av egen erfarenhet. Astralljuset registrerar dessa bilder som ett slags fotografier, och varje tanke får därför bilden av sig bevarad. Via astralljuset kan alltså allt som gjorts eller görs bli känt. Så även om tankar kan förefalla flyktiga för tänkaren, är de det inte i verkligheten, utan består som frön till gott eller ont i hela mänskligheten.
     
Vidare lämnar varje tanke ett frö i tänkarens förnuft eller manas, hur flyktig den än var. Summan av alla sådana små frön utgör en bas för tänkandet och ger människan den ena eller andra karaktärsprofilen. Tankar är därför mycket viktiga, ty som Buddha sade, vi är skapade och uppbyggda av tankar; som vi tänker så handlar vi och kommer att handla. Och som vi handlar och tänker så kommer vi att lida eller glädjas, och hela världen med oss. [s 91-92]
 |
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till ForumSvaren HuvudIndex   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23