triangel.gif (5598 bytes)
nr 116

 Kremering

från
Forum Svaren 1889-1896

William Q. Judge


© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 


Vilken verkan, om någon, har kremering på kroppens återstående materiella principer?

Svar 116: W.Q.J. Kremering har ingen direkt verkan på någon av höljena eller vehiklerna, men den har en indirekt påverkan genom att den frigör den astrala formen från den fysiska kroppens inflytande och ger på så sätt astralkroppen en chans att upplösas snabbare. Den har mycket mindre påverkan på kama och principerna ovanför denna, och inte alls någon inverkan på Prana, för den senare är alltid närvarande, och vid döden är den helt enkelt i rörelse någon annanstans. Den fysiska elden kan inte ha någon direkt verkan på någon annan materia annat än den som finns på samma plan, och har följaktligen ingen som helst påverkan på Manas eller de principer som ligger ovanför den. Ur en sanitär ståndpunkt är kremering av högsta värde, eftersom det avlägsnar skadliga ämnen eller de ämnen som är i ett stadium där de kan vara skadliga för de levande. [sid. 102]

 |
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till ForumSvaren HuvudIndex   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23