triangel.gif (5598 bytes)
nr 122

 Samvetets röst

från
Forum Svaren 1889-1896

William Q. Judge


© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 Är den sjätte principen (Buddhi), i förening med den femte principen (Manas) då den verkar som andligt medvetande, identiskt med vad som har blivit kallat ”samvetets röst”?

Svar 122: W.Q.J. Samvetes röst kan sägas vara Manas vägledd av Buddhi, men på samma gång bör Atman också vara inblandad för annars blir det ingen verklig andlig grund och ingen sann säkerhet eller rättvisa beträffande samvetets inflytande. Kalla samvetets röst för det Högre Självets röst och du kommer närmre sanningen, och definitivt mer säker på att inte falla in i ett rent intellektuellt begrepp av det Ljudlösa Ljudet som är mycket svårt att höra. [sid. 108]

 |
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till ForumSvaren HuvudIndex   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23