triangel.gif (5598 bytes)
FS nr 132

Hinder vid meditation

från
Forum Svaren 1889-1896

William Q. Judge


© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 Vilka mentala hinder är i vägen för meditation och de allra mest förekommande?

Svar 132: W.Q.J. – Den största fienden och det som är allra mest förekommande är minnet eller det återkallande minnet. Detta kallades en gång i tiden för fantasin. Det ögonblick förnuftet ska behärskas i syfte att meditera, då börjar bilderna, intrycken och de förflutna förnimmelserna att invadera hjärnan och har en benägenhet att omedelbart och konstant störa koncentrationen. Därför krävs det mindre själviskhet, mindre personlighet och att vi uppehåller oss mindre kring föremål, och att vi inte har begär efter dessa – eller förnimmelse. När förnuftet är fullt av intryck, så finns där dessutom en självåterskapande förmåga inom det, som tar fasta på dessa tankefrön och ger liv åt dem. Återkallandet i minnet innebär hopsamlandet av intrycken och detta bildar på så sätt det största hindret för meditation. [sid 116]
 


länk till andra texter om Meditationtill Robert Crosbie  Online  |   till William Q Judge Online  till Helena Blavatsky Online |  till ULTs hemsida   |  till ForumSvaren HuvudIndex   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23