triangel.gif (5598 bytes)
FS nr 135

 Skillnaden mellan en Mästare, Adept,
Invigd och en Mahatma


från
Forum Svaren 1889-1896

William Q. Judge


© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 


I vilket avseende skiljer sig en Mästare från en Adept, en Invigd, eller en Mahatma? Dessa termer tycks användes ganska fritt och verkar vara utbytbara;  hur skall de egentligen rangordnas och vilka kvalifikationer och förmågor tillhör en som har förtjänat namnet Mästare?

Svar 135: W.Q.J. Det är inte möjligt att lösa dessa språkliga svårigheter. De är alla – förutom Mahatma –utbytbara. Denna term står såklart för sig själv, men det är när den blir översatt till engelska [svenska] såsom ”Stor Själ”, som dessa två ord skapar förvirring, därför att Själen är inte definierad. En Mästare är en Adept och en Adept är en Mästare och båda är Invigda. För min del ser jag ingen anledning att avgöra frågan ännu; Jag vill inte ha några strikta begränsningar fastställda förrän det engelska [svenska] språket har blivit mer vetenskapligt. [sid. 118-119]
 |
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till ForumSvaren HuvudIndex   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23