triangel.gif (5598 bytes)
nr 144

 Kan teosofin definieras?

från
Forum Svaren 1889-1896

William Q. Judge


© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 


Den grundläggande frågan "vad är teosofins utmärkande drag?", kräver ett svar. Har teosofin förmågan att växa, förbättras och utvecklas i linje med alla nya framställningar av sanningen? Många anser att H.P.B:s skrifter är teosofins ofelbara orakel. Men med tiden kommer en kritisk hållning säkert att få sin verkan. Därför blir det snart nödvändigt att ge ut en definition av teosofin som är mycket bredare enklare och mer entydig än den man hittills framfört.

 
Svar 144: W.Q.J. I själva verket är detta, som vi förstår det, en önskan om att vi skall formulera och framföra ett dogmatiskt uttalande om teosofin. Det vill säga, att vi skall gå stick i stäv med den Teosofiska Rörelsens anda. Den Teosofins Rörelsen vill utplåna dogmatism. Teosofins styrka ligger i det faktum att den inte kan definieras. Det är gudarnas eller naturens visdom. Detta innebär att evolutionen i sitt långsamma framåtskridande förlopp, kommer att föra med sig nya sanningar och nya aspekter på gamla sanningar. Dessa kommer definitivt att förhindra  att det uppstår några som helst dogmer eller "entydiga definitioner". Om vi skulle ge en definition av teosofi, så skulle den bara innehålla ord från de som utarbetade denna definition. Definitionen skulle inte godtas av alla. Och skulle den accepteras av alla skulle detta innebära rörelsens dödsdom. Svaret på frågan "vad är teosofins utmärkande drag?", måste därför bli att den finns i vare enskild människas uppfattning av Sanningen. Det finns alltså inte en enda definition.

Om någon betraktar H.P.B:s skrifter som teosofins ofelbara orakel så går detta helt emot vad hon själv sa och uttryckte i sina skrifter. Dessa människor måste vara helt utan självständiga tankar, människor som aldrig kommer att påverka historien.

I det ögonblick Teosofiska Samfundet har gjort en klar och fast definition av teosofin har det markerat början till sin undergång.

Eftersom teosofin utgör hela stommen för sanningen om människan och naturen, antingen det är den nu kända eller den som kommer att upptäckas i framtiden, så har den "förmågan att växa, förbättras och utvecklas" eftersom den blir tydligare för varje sanning som kommer fram. Men människans bestämda definitioner, dogmer, trosläror och trosbegrepp kommer aldrig någonsin att räknas in bland dessa sanningar. [sid. 124-125]
 |
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till ForumSvaren HuvudIndex   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 2000-2003 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö  
Uppdaterad 2009-08-03