triangel.gif (5598 bytes)
nr 152

 Om lägre manas och kama manas betydelse

från
Forum Svaren 1889-1896

William Q. Judge


© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 ”Lägre manas” och ”kama manas” är uttryck som flitigt används inom teosofisk litteratur och konversation, och på det sätt som de används tycks de betyda olika saker för många tänkare, men det händer mer än en gång att de används synonymt. Skulle FORUM redaktionen vara vänlig att ge en tydlig definition på dessa så att dunklet klarnar?

Svar 152: W.Q.J. Det är inte FORUM redaktionens uppgift, och det är inte heller möjligt att ge ett definitivt svar och en definitiv information. Lägre Manas är både engelska och sanskrit, Kama Manas är bara sanskrit, och lägre kan betyda kama för många. Var och en har rätt att benämna det som han tycker är rätt. Bara efter en lång tids studium kan detta ”dunkel” klarna. [sid 130]

 |
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till ForumSvaren HuvudIndex   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23