triangel.gif (5598 bytes)
nr 153

Kan en hypnotisör göra ett föremål osynligt?
från
Forum Svaren 1889-1896

William Q Judge


© 2001 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 


Ibland kan en hypnotisör göra en person blind för vissa föremål – de blir osynliga för honom – samtidigt som andra förblir synliga. Hur förklarar man detta fenomen? 

153. WQJ: Det råder en viss tveksamhet om detta överhuvudtaget har skett. Men förutsatt att så är fallet, får vi inte glömma att människan är inget annat än en tänkare och ser inget annat än idéer. Om därför ett föremåls idé undertrycks, som i mesmerism, förnimmer personen ingen idé av föremålet och sägs därför "inte kunna se det". Personen själv och hans fysiska sinnen är osynkroniserade och hypnotisören kan då tvinga på honom sina egna tankar och undertrycka hans idéer. [s 130]

 |
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till ForumSvaren HuvudIndex   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23