triangel.gif (5598 bytes)
nr 27

 Vad är den högsta utvecklingen?

från
Forum Svaren 1889-1896

William Q. Judge


© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 


A.P. Sinnett säger: "Det är inte den skenheliga, fromma och uppåtsträvande människan som uppnår den högsta utvecklingen." Vad är den högsta utvecklingen?

Svar 27: W.Q.J. Jag skulle vilja tillägga att A.P. Sinnett hade i åtanke läran som finns i många gamla och nya böcker vilken säger att visdomen precis som dygden är nödvändiga för den som strävar mot den "högsta utvecklingen". Dygden leder bara till himlen, emedan visdomen leder till förening med helheten. Men visdomen måste till sist ha dygden som sin följeslagare. Genom att ägna sig åt och tillämpa dygden under många liv kommer vi slutligen till visdomen, men genom att först uppnå visdomen, så blir uppodlandet av dygden lättare. Den högsta utveckligen uppnås inte enbart under en inkarnation. Lärarna säger att vi måste söka sällskap med de som är rena och visa, de som lever ett heligt liv, och vi måste söka efter kunskapen genom ihärdighet, ödmjukhet och tillit, och genom detta tar vi det första steget på vägen, vilket kommer att göra att vi skymtar målet efter många mödosamma ansträngningar. [sid 23]

.|
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till ForumSvaren HuvudIndex   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23