triangel.gif (5598 bytes)
nr 56

  Känner jordiska vänner igen
varandra i Kama- loka?


från
ForumSvaren 1889-1896


William Q Judge


© 2001 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 


 

Känner jordiska vänner igen varandra under färden genom Kama-loka? Om så är fallet, vem eller vad är det som känner igen?

56. WQJ: Eftersom Kama-loka inte är en plats utan ett tillstånd, kan man inte "färdas" därigenom. Men säkert kan det förekomma att två varelser som samtidigt och av samma skäl, och med samma magnetiska strömmar, befinner sig i Kama-loka tillståndet kan känna igen varandra. Men eftersom Kama-loka är det tillstånd i vilket själen befriar sig från astralkroppen och begären, kan den inte utan svårighet befatta sig med något annat. Därför blir det i frågans betydelse inget igenkännande, även om varelsen tycker sig känna igen en vän eller fiende. I Kama-loka tar alla dess gamla tankar gestalt och plågar själen om jordelivet varit ont. Om jordelivet varit gott, blir själen bara tillfälligt uppehållen i Kama-loka. [s 51]

 
 |
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till ForumSvaren HuvudIndex   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23