triangel.gif (5598 bytes)
nr 63

 Varför åldras vi fysiskt?

från
Forum Svaren 1889-1896

William Q. Judge


© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 


Som jag förstår det, så bildas först astral kroppen, och runt denna skapas sedan den fysiska kroppen, dess vehikel. Det astrala förändras men bara obetydligt under livet. Den fysiska kroppen förändras konstant, och förnyas omkring vart sjunde år. Men varför åldras vi fysiskt?

Svar 63: W.Q.J.  De framlagda premisserna svarar exakt på frågan. Ty det som är skapat av sammansatta delar måste till sist nå ett slut; kombinationen måste bli utmattad; sådan är erfarenheten; det som är i förändring kan inte bestå. Alla kroppar, i vilken sfär de än befinner sig, förändras och försvinner. "Att åldras" är endast ett uttryck som beskriver vävnadernas förstelning, avmattandet av den fysiska kroppens kohesionskrafter. Realiteten är att kroppen åldras, eftersom den är sammansatt av materia fram till sitt sista ögonblicket, och efter döden förändras den fortfarande och blir till ännu mer levande materia, åter ung och uppdelad i olika livselement. Men när den inre kraften når sin gräns kan kroppen inte fortsätta att fungera, och på grund av detta har människan uppfunnit uttrycket "ålderstigen". [sid.55]|
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till ForumSvaren HuvudIndex   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23