triangel.gif (5598 bytes)
nr 75

 Om HPBs tidigare inkarnation

från
Forum Svaren 1889-1896

William Q. Judge


© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 Känner teosoferna till H.P.B.s tidigare inkarnation, och kan de identifiera henne med någon historisk personlighet?

Svar 75: W.Q.J. Spekulationer kring sådana personliga frågor ansågs alltid av H.P.B. vara motbjudande, och utifrån min egen kunskap, vilken understöds av åtskilliga människor som har nått längre på kunskapens väg, kan jag säga att den själ som är känd som H.P.B. var och är så långt framför denna ras att det för oss blir meningslöst prat att blanda samman hennes verkliga jag med en moster i hennes familj eller med en hindu eller andra kvinnor. Dessutom vet jag genom vad hon själv sade, att hon inte brydde sig om ifall hon var i en manlig eller kvinnlig kropp, men tog den kropp (oavsett kön) vilken skulle göra det möjligt för henne att utföra det största arbetet; och hon sade även att om man var stark nog att kontrollera en kvinnlig inkarnation med allt vad det innebär, så skulle det nu kunna göras mer i en sådan kropp än i en manlig form, men att en sådan kontroll och förmåga var omöjlig för den vanliga människan, och uteslutande av den senare orsaken skulle hon – om hon inte var i stånd att kontrollera denna – föredra en manlig inkarnation. Jag vet också att hon log åt den obetydliga personligheten och den klena föreställningen som leder oss veka människor att inför nästa återfödelse antingen önska manliga eller kvinnliga kroppar. Hon hade andra saker att ta hand om, och var alltför stor inombords för att bli förstådd av dem som påstod sig känna henne väl, och då är ingen undantagen, inte ens överste Olcott som känt henne under så många år. [sid. 66]
 |
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till ForumSvaren HuvudIndex   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23