triangel.gif (5598 bytes)
nr 85

 Om Mästarna verkligen existerar

från
Forum Svaren 1889-1896

William Q. Judge


© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 


Om Mästarna verkligen existerar, varför ger de sig då inte tillkänna för de uppriktiga sanningssökarna och speciellt för sådana som verkar för mänsklighetens väl? Och varför genomför de inte fred på jorden och rätt utbildning  för de unga?

 
Svar 85: W.Q.J. Denna fråga ar ofta besvarats, till och med av Mästarna själva. Beträffande den sista delen av frågan, sade de i Den Dolda Världen, att om det vore möjligt att förändra förhållanden och skapa en fridfull jord och en rättskaffens mänsklighet utan att följa evolutionslagarna, skulle de välvilligt  göra detta, men mänskligheten kan endast förändras stegvis. De har också klartgjort att de inte ger sig objektivt tillkänna för dem som tror på dem, utom i sådana fall där dessa troende i hela sin natur är redo och har avlagt ett fullständigt löfte till dem, med full förståelse av betydelsen av löftet. Men de har också sagt att de hjälper alla uppriktiga sökare efter sanningen, och att det inte är nödvändigt för dessa sökare att känna till varifrån hjälpen kommer så länge som den förmedlas. I the Path har detta ämne diskuterats utifrån olika infallsvinklar. Personligen vet jag att Mästarna ger kraftfull hjälp, fastän osynligt, åt alla dem som ärligt verkar och uppriktigt litar på sin högre natur, genom att de  utan tvivel eller kritik följer samvetets röst. [sid.75-76]


 |
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till ForumSvaren HuvudIndex   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23