triangel.gif (5598 bytes)
nr 8

 Om att bli en Chela

från
Forum Svaren 1889-1896

William Q. Judge


© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 


Känner Mästarna till ens ärliga begär och tankar? Jag önskar att bli en Chela i min nästa inkarnation. Vilken inverkan kommer det att ha på mina villkor och omgivningar i nästa liv? Blir min önskan glömd eller går den förlorad, eller finns det kvar en uppteckning om detta?

Svar 8: W.Q.J. Verkan av ett begär att bli en Chela i nästa inkarnation kommer att leda till att man återföds just där detta begär kan bli förverkligat. Dess inverkan på villkor och omgivningar i nästa liv beror på så många saker att inget bestämt svar kan ges. Om begäret är beslutsamt och oavbrutet, ligger målet närmare, men detta  framkallar även all gammal karma från det förflutna, vilket på så vis precipiterar en oerhörd stor konflikt på den personen: en konflikt som när den en gång börjat endast kan sluta på två sätt, det ena är totalt misslyckande, det andra är framgång; det finns inget mellanting. Som Dante skrev, "Den som träder in här lämnar hoppet bakom sig." Därför är i allmänhet nästa liv, eller snarare livet som chela, emedan det är fullt av ädla möjligheter, en konstant kamp från början till slut. I fråga om tidpunkter och tidsperioder, sägs det i Östern att när en prövochela beträder vägen kommer han att nå ett mål sju återfödslar senare. [sid. 8-9]
 |
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till ForumSvaren HuvudIndex   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23