triangel.gif (5598 bytes)
nr 90

 Olika slags tillstånd i Kama Loka

från
ForumSvaren 1889-1896

William Q. Judge


© 2003 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 


Är majoriteten av oss människor – dvs de som varken är särskilt ondskefulla eller särskilt andliga – medvetna i Kama Loka om att de är döda; och är de i stånd att se de Kamiska syner som Kama Loka sägs vara fyllt av? Jag har läst Stanton´s bok Dreams of the Dead, och fastän jag inte kan acceptera allt vad han säger, så är den information jag fått från andra källor alltför mager för att jag ska kunna urskilja mellan vad som är sant eller falskt.

 
Svar 90: W.Q.J. Liksom varje  människokropp har sina egna fysiska särdrag, vars förhållande till läkemedlen och dess effekter är kända av läkarna, så har efter döden en människas särdrag sina verkningar på Kama-Loka tillståndet. Det finns ingen fastställd och definitiv regel som gäller för var och en av oss efter döden. Därför finns det många olika slags tillstånd i "Kama-Loka". Somliga människor är medvetna om att de har lämnat jorden, andra är det inte. Somliga kan se dem som de lämnat bakom sig, andra kan det inte. Och själfallet kan varje människa i Kama-Loka se allt som hänför sig till det särskilda tillståndsområde, i vilket hon för tillfället befinner sig. Stanton´s bok är utmärkt på många sätt, men är dock inte uttömmande. Vad han beskriver är utan tvekan vad som händer somliga människor i Kama-Loka., men han beskriver inte på något sätt detta tillstånds alla tänkbara fall eller fakta. Men en sak kan man hävda positivt, för annars haltar hela systemet, och det är att den som är i Kama-Loka ser allt som tillhör det tillstånd  som han befinner sig i, eftersom allt är en fråga om tillstånd.
[sid 78-79]

 |
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till ForumSvaren HuvudIndex   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23