triangel.gif (5598 bytes)
nr 93

 Om andliga utbildningskurser i Teosofisk Resumé

från
Forum Svaren 1889-1896

William Q. Judge


© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 


Hur bör man gå tillväga och hur ska man utöva de fysiska, intellektuella, och andliga utbildningskurser som omtalas i Teosofisk Resumé?

Svar 93: W.Q.J.  De särskilda utbildningskurser som omtalas i häftet som frågeställaren hänvisar till finns i många hinduiska, europeiska och andra skrifter. Dessa tillämpades delvis av de kristna mystikerna liksom av många andra, men den är särskilt förmedlad och förklarad i Patanjalis Yoga Filosofi. Om man följer alla de vägledningar som finns i den boken kommer man att uppnå det högsta resultatet av andlig odling, men problemet är att många teosofer, efter att ha läst boken, bara bemödar sig om att utöva delar av den utan att uppmärksamma de höga moralföreskrifter som finns omnämnda i boken, vilket då i sig själv helt naturligt skapar obalans utan några som helst välgörande resultat. [sid.83]|
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till ForumSvaren HuvudIndex   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23