triangel.gif (5598 bytes)
nr 97

  Kommunicerar intelligenta varelser  med oss?... 
från
Forum Svaren 1889-1896

William Q Judge


© 2001 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)


 

Min egen erfarenhet, och utsagor av ärliga och observanta män som mr Sinnett, har övertygat mig om att intelligenta varelser "på andra sidan" ibland - kanske är det ofta - kommunicerar med dödliga genom syner och ljud, ibland på eget initiativ, vid andra tillfällen på begäran, och detta sker såväl i mörker som i naturligt eller artificiellt ljus. Jag skulle gärna vilja veta vad och vilka dessa varelser är, dvs. "med vad för slags kroppar kommer de" och vilken intelligensnivå står de på? Jag frågar därför att jag för det första själv har sett, känt och rört vid sådana varelser flera gånger genom att de manipulerat den finare materian i omgivningen. För det andra tror jag att teosofin kan ge svar på mina frågor, och att dessa är berättigade eftersom det är varelserna i fråga som tog initiativet till vårt umgänge.

97. WQJ: Jag vill inte utge mig för att vara expert på det här området, men det förefaller mig som om "de intelligenta varelserna" i de flesta fallen är elementaler, av vilka det finns en del som är mycket högt utvecklade, men vilka alla ändå står under människan i själsligt och medvetandemässigt avseende. På det hela taget leder umgänget med dem inte till något gott, utan tvärtom till motsatsen. Har dörren väl öppnats för några av dem, kan andra av olika slag också komma in. Men i frågeställarens fall behöver han inte varje gång ha haft kontakt med en utomstående intelligens. Det kan också ha varit frågan om ett av de många inre jag som var och en av oss består av. Många av dessa kan vara alstrade av hans egen astralkropp, vars förmåga i detta avseende utvecklats i ett tidigare liv men nu hålls tillbaka av karman och omgivningen. Så är fallet med många medier som utför sällsamma fenomen med användande av seansdeltagare och sina egna astrala sinnen, utan att inse detta. Det är precis som med en människa som går i sömnen utan att ha en aning om det. Och som helt riktigt sägs i alla bra böcker i ämnet, så är elementalerna – i samverkan med levande människors inre väsenssidor eller med i astralvärlden befintliga skal efter döda människor eller med de endast delvis döda människors astralkroppar som lever där med sina begär – i stånd att påverka materia på många märkliga sätt och åstadkomma sällsamma fenomen. En enkel tanke som alstras på visst sätt och med viss kraft kan, i automatiskt samarbete med en elemental, åstadkomma en knall eller en sinnesförnimmelse, t ex en syn-, känsel- eller hörselförnimmelse. Om det emellertid tycks vara en högre intelligens som tagit initiativet till umgänget, bör man iakttaga den största försiktighet. Ty ett sådant umgänge kan inte fortgå utan störande inflytande på organismen av ett slag som i nuvarande tidsskede inte är normalt. Men vad en erfarenhet av det här slaget egentligen är eller kan vara, måste bedömas efter dess värde och av en som kan skåda bakom kulisserna. [s 86-87]

 |
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till ForumSvaren HuvudIndex   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23