triangel.gif (5598 bytes)
FS nr 9

 Drömmar och inspirationer

från
Forum Svaren 1889-1896

William Q. Judge


© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 I the PATH uppges det att ”en dröm innebär att en del av våra principer går in i Astralljuset”. Detta skapar en längtan efter information som står i relation till den så kallade inspirationen hos poeter, artister, uppfinnare och andra.

Svar 9: W.Q.J. – Definitionen av en dröm som det här refereras till är enligt min uppfattning inte adekvat, eftersom det finns många slags drömmar som alla beror på olika orsaker. Om man tror, såsom jag gör, att det i Astralljuset finns bilder av allt som människan gjort eller åstadkommit, och att det inte är möjligt att frambringa något verkligt nytt i detta skede av evolutionen, så beror de såkallade inspirationerna ofta på det faktum att organismen hos ”de inspirerade” mycket lättare tillåter inflöde av Astralljusets bilder, vilka sedan resulterar i poesi, målningar, uppfinningar eller vad det nu kan vara. I en artikel med titeln ”Geni” av H. P. Blavatsky ur Lucifer, november 1889, framställs tanken att alla slags stora genier exemplifierar Jagets förmåga, som är allvetande, lyser igenom och informerar den fysiska kroppen som det har sin boning i. Det är inte nödvändigt att drömma för att bli inspirerad, eftersom den plötsliga tillströmningen av poetiska uppslag och nya uppfinningar kan helt och hållet bero på organismens tidigare tillstånd, och fastän vi ofta hör talas om att sådana uppslag uppstår i drömmen, så tvingas vi enligt vad som är känt från poeter, målare och andra, dra den slutsatsen att större delen av inspirationerna kommer under det vakna tillståndet, och detta stödjer den uppfattning som H.P. Blavatsky framställer i sin artikel ”Geni”.
 till Robert Crosbie  Online  |   till William Q Judge Online  till Helena Blavatsky Online |  till ULTs hemsida   |  

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23