triangel.gif (5598 bytes)
136
 

Adepterna och politiken


William Q. Judge

© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)

 WILLIAM Q JUDGE 1851-1896

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)


Meddelandet i ert decembernummer från Chhabigram Dolatram, som bär samma namn som ovannämnda rubrik, innebär ett särskilt yrkande riktat mot adepterna, och härstammar från en källa som varken är vänligt inställd till teosofins sak eller Mästarna. Personligen tror jag inte att Mr. Dolatram skrev den omtalade artikeln; utan han lät bara sitt namn medverka i den. Det är enligt min uppfattning något som utgått från en europeisk, kristen rojalist. 

Det är alldeles riktigt, som du säger, i din kommentar att jag i min skrift åsyftade adepterna i allmänhet. Men min egen ogrundade hållning var och är att den amerikanska revolutionen var rättfärdig, vilken inleddes för att nå ett välgörande slut, och att de hinduiska och tibetanska Mahatmorna kommer knappast att vanäras genom att förknippas med händelsen, trots den rojalism och anti-republikanism som finns hos de riktiga författarna till Mr. Dolatrams artikel. Nämnda revolution befläckades inte heller på den amerikanska sidan, på grund av blodutgjutelserna i den legitima striden för mänskliga rättigheter. 

Tillåt mig uppmärksamma en historisk händelse vilken inbegriper greve St. Germain och som ska sprida ljus över vilken kontakt, om någon, vissa adepter haft med rättfärdiga revolutioner. 

En av de mest välkända generalerna som stred under Washington i hans kontinentala armé, mot britterna, hette Fred. Wm. von Steuben och var preussare. År 1777 kom han till Paris och vid den tidpunkten var greve St. Germain krigsminister. De kände varandra mycket väl, och greven övertalade von Steuben att resa till Amerika, och erbjuda general Washington sitt svärd. Och det gjorde han, och blev mycket väl mottagen samt gjorde en strålande insats för frihetens sak. Alla vet att St. Germain var en Adept; den detaljerade versionen av det nyss nämnda finns nedtecknat i många publikationer och brev, vars autenticitet ingen kan betvivla. 

Mr. Dolatram tar fasta på uttrycket ”broder Franklin.” Jag har aldrig hört eller sagt att Franklin skulle vara en teosof. Han var en frimurare och därav en ”broder”, i likhet med Washington och Jefferson. En uppriktig frimurare är rättvis människa som slår vakt om friheten medan han avskyr en tyrann. 

Liksom Krishna säger i Bhagavad Gita om sig själv, så kan vi få höra Adepten säga: ”Jag manifesterar mig själv i varje tidsålder i syfte att återupprätta plikten och utplåna rådande ondska.” 

E.X.. ASIAT
[WILLIAM Q JUDGE]
Theosophist
, Juni 1884.

Översatt från William Q. Judges Theosophical Articles, vol II, sid. 74-75, ”Adepts and Politics”. Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1980.

__________________________________________________________________
 

till Robert Crosbie  Online  |   till William Q Judge Online  till Helena Blavatsky Online |  till ULTs hemsida   |  

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23