triangel.gif (5598 bytes)
130
 
Adepterna

NÅGRA INVÄNDNINGAR OCH SVAREN PÅ DESSAWilliam Q. Judge

© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)


WILLIAM Q JUDGE 1851-1896

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)
 

Här i denna artikel är det bara min avsikt att i korthet redovisa några invändningar mot teorin om Adepternas existens och svaren på dessa. Invändningarna är grundade på olika synsätt och kan tillämpas på såväl till Mästare och Mahatmor som på andra benämningar. 

MÄSTARNA” ÄR FÖRKASTLIGA eftersom de står i strid mot republikanism, demokrati och individualism. 

Men mästare stammar från magister som är en lärare, en förmedlare samt en som tillämpar lagen; alltså en domare. Faktum är att alla har en mästare, antingen den är fysisk, psykisk eller moralisk; och denna invändning är bara det gamla och dåraktiga uppvisandet av förakt gentemot en stats regelverk, vilket Amerika befriats ifrån för länge sedan. 

DEN PERSON SOM HAR INVÄNDNINGAR HAR ALDRIG SETT EN ADEPT. Detta kan med eftertryck jämföras med påståendet att Napoleon eller någon annan karaktär man inte sett, trots allt har existerat. För det fanns bara en Napoleon medan det har funnits och finns ett stort antal Adepter. De forntida berättar alla historier om Adepterna; hinduerna av idag gör samma sak; flera medeltidsförfattare och gängse traditioner talar om dessa som om de var helt accepterade; traditionerna hos alla de länder som är äldre än vår ger likadana vittnesbörd; den kinesiska, den tibetanska, den burmesiska och andra orientaliska folk berättar om sådana personer, medan den kinesiska, buddhistiska och hinduiska litteraturen myllrar av bevis. Sålunda styrks läran genom ett stort antal vittnesmål från olika människor, för övrigt fler än de som hävdar att Bonaparte en gång dominerade Europa. Slutligen kan många ansedda européer och amerikaner, medlemmar av Teosofiska Samfundet, genom egen erfarenhet bekräfta Adepternas existens. 

DEN MODERNA KRITIKERN SÄGER: För det första, varför visar sig inte Adepterna och tillfredställer nyfikenheten, om de nu är människor? Denna fråga har samma anda som den som producerar de sensationstörstande, vulgära och snokande tidningarna som sprids till allmänheten, ty allmänheten önskar att läsa om andra människors göranden och låtanden. För det andra, varför inte träda fram och utplåna ondskan om de nu har så stora krafter? Adepterna har svarat att det finns ingen kraft som kan förgöra den ondska som människan skapat, annat än den som finns i människans strävan mot renhet. För det tredje, varför kommer man inte fram och tar bort orättvisorna? För det fjärde, varför inte skapa mer mat i tider av hungersnöd? 

Andra svar på dessa frågor besvaras nedan: 

(a) Människans natur är ett resultat av evolutionen, och bara evolutionen kan under ordnade former förändra denna, genom förbättring, förfining och renande.

(b) Det är löjligt av de västerländska nationerna att kräva att Adepterna ska skapa mer mat när alla vet hur mycket mat som alltid finns tillgänglig – dels råvaror och dels mat inlåst av giriga människor – som skulle kunna föda alla hungriga.  

(c) Om matvaror skapades på detta sätt i västvärlden skulle de ansvariga sättas i fängelse och betraktas som kriminella, för maten skulle oundvikligen anses vara stulen eller så skulle de anklagas för att rubba konkurrensen. I Berlin 1892 tog det svältande folket bröd ur affärerna och straffades för stöld. Moralen och logiken är tydligen emot den som har invändningar. 

(d) Ingen kan motbevisa påståendet att Adepterna har skapat mat då det varit hungersnöd i österlandet, och på denna gärning följde varken bannlysning eller förföljelse. 

(e) Även om vi medger att Adepterna har oerhörda krafter, så har de avsagt sig förmågan att förändra människans karaktär på något annat sätt än genom evolutionsprocessen och bara genom den stränga rättvisa lagen.

(f) Adepterna framträder ännu inte offentligt och tillkännager sig inte av skäl beskrivna ovan, samt för att cykeln måste ha sin gång; ty om de tillkännagav sig för tidigt skulle fel resultat uppnås, liksom en ren ton låter falsk och skapar disharmoni, om den spelas vid fel tidpunkt, sammanhang eller melodi. Detta skäl är just det skäl man kan utläsa utifrån den cykliska lagen. 

VAD GÖR DÅ EGENTLIGEN ADEPTERNA? Hela deras arbete kan väl rimligtvis inte beskrivas. Bara till en viss del; 

(a) De assisterar alla välgörande rörelser genom att verka i det fördolda genom mental påverkan. 

(b) De förbereder så många män och kvinnor som möjligt vilka är redo för detta så att dessa, i sin nästa inkarnation kan framträda i världen som aktiva hängivna för Människofamiljens goda.

(c) De sprider just nu, genom impulser som de ger till personer på många platser som inte behöver nämnas här, en livsfilosofi som gradvis påverkar människosläktets medvetande, speciellt de aktiva, kämpande västerländska folken; de förbereder på detta sätt folket på en förändring och på att utvecklas mer och mer tills ondskan försvinner medan bättre tider och människor återuppstår.

WILLIAM BREHNON
[WILLIAM Q. JUDGE]
Path
, Januari 1893


Översatt från William Q. Judges Theosophical Articles, vol II, sid. 52-54, ”
The Adepts”. Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1980.


__________________________________________________________________
 

till Robert Crosbie  Online  |   till William Q Judge Online  till Helena Blavatsky Online |  till ULTs hemsida   |  

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23