triangel.gif (5598 bytes)
247
Astrologiskt

William Q. Judge

© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 
WILLIAM Q JUDGE 1851-1896

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)

Under den ambitiösa signaturen ”Magus” frågar en insändare i ert julinummer: ”Vad innebär planetariskt inflytande och hur påverkar den människan”. ”Nemo” ger i sitt inlägg svar på andra frågor men hoppar över denna.

Då jag själv inte är en Magus vill jag inte utge mig för att kunna ge en fullständig beskrivning av planetariskt inflytande, eftersom detta skulle leda oss in på områden som ligger helt bortom vår fattningsförmåga. Men vi får en bättre föreställning om ämnet om vi minns att De Gamle alltid vid en födelse tog hänsyn till att ”omgivningen”, det vill säga hela himlen, påverkade individen. Planeterna var endast riktmärken eller indicier som visade när och var ”omgivningens” inflytande skulle komma att märkas. Moderna astrologer följer dessa stora lärare men har inte förstått det ofantliga ämnet och har begränsat systemet till planeternas inflytande. Därför har de till stor del bortsett från det inflytande som starka stjärnor utövar och som ofta orsakar effekter som inte kan tillskrivas planeterna: ”När sådana stjärnor styr kan varken den vise eller dåren stå emot deras inflytanden”. Planeterna ansågs, med rätta i mitt tycke, endast vara fokuseringspunkter för ”inflytanden från den totala omgivningen” men hade egna krafter av sekundär natur som utövades när ”omgivningens” inflytande var svagt.

När London stod i brand [1666, öv.a.] var det en mäktig stjärna – inte en planet – som styrde. Napoleon* förebådades också av en stjärna, och hans undergång berodde faktiskt på hela himlavalvets aspekter och inte på Wellingtons härskarplanet. En smärre olycka kunde ha förpassat den senares makt ur tiden. Vårt eget klots cykliska växlingar kommer inte heller att påvisas av några planetkonstellationer utan av vissa stjärnor som bestämmer vår stackars jords öde. När deras tid är inne kommer den vise inte att kunna styra vare sig sina egna eller några andra stjärnor.

____________

[* Napoleons armé besegrades i slaget vid Waterloo 18/6 1815 av britter, tyskar och holländare under engelsmannen Wellingtons ledning. (Ö.a.)]


WILLIAM Q. JUDGE
Lucifer, September, 1888.


Översatt från William Q. Judges Theosophical Articles, vol II, sid. 540, ”Astrological”. Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1980.

___________________________________________________________________

  | till Robert Crosbie  Online  |   till William Q Judge Online  till Helena Blavatsky Online |  till ULTs hemsida   |  

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23