yantra1.gif (2187 bytes)
234:1

Om Celibat
 
från "Svar på Frågor" (1) ur
the Path

William Q. Judge

© 2003 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
WILLIAM Q JUDGE 1851-1896

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)


Från C. (1) – Är celibat nödvändigt för den som vill uppnå och i högsta grad önskar leva ett andligt liv? Anser Ni detta vara sann ockultism?

Svar – (1)  (1) Ingen kan uppnå det högsta andliga livet genom att gå fram på en enda väg. Den högste Adepten och den sanne ockulte eleven har under någon period av sin tillvaro varit gift med en kvinna. En människa når aldrig upp till det högsta andliga livet, förrän hon genomgått denna erfarenhet. Under särskilda omständigheter och vid någon särskild tidpunkt är celibatet en stor hjälp, men om eleven har ingått äktenskap, är det hans plikt att fortsätta sitt äktenskap, vilket istället för att visa sig vara ett hinder, tvärtom kommer att hjälpa honom att gå framåt, om han på rätt sätt förstår dess betydelse.

Alla de läxor som den sanne ockulte eleven får lära sig, kommer i det dagliga livet och genom naturens lagar. Den som lever i celibat går miste om några av dessa läxor – vilka han ovillkorligen måste lära – därför han kränker en stor naturlag.

Följden av celibat blir att eleven endast arbetar med intellektet. Det är nödvändigt för det sanna ockulta arbetet att också hjärtat deltar i arbetet. Ett av de större "mysterierna" kan den som lever i celibat aldrig lära sig, ty han står aldrig hand i hand med Gud, den som kontrollerar den skapande kraften.

ZADOK
[WILLIAM Q. JUDGE]
Path, November, 1887.

Översatt från William Q. Judges Theosophical Articles, vol II, sid 451 ,"Answers to Questions", (Fråga 1 av 51); Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1980.
 

___________________________________________________________________

  | till Robert Crosbie  Online  |   till William Q Judge Online  till Helena Blavatsky Online |  till ULTs hemsida   |  

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23