yantra1.gif (2187 bytes)
234:4
Kan man färdas på Vägen
utan att medvetet skåda i Astralljuset?


från ”Svar på Frågor” (4) ur the Path

William Q. Judge

© 2003 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
WILLIAM Q JUDGE 1851-1896

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)Från T . – (2) – Kan man färdas på Vägen utan att vara i stånd att skåda in i Astralljuset eller att iakttaga något extraordinärt?

Svar – (4)  (2)  Man kan under ett helt liv färdas på ”Vägen” utan att medvetet skåda in  i Astralljuset. Alla människor skådar i detta ljus, ty det gör alla som drömmer, när kroppen är försänkt i sömn och är oemottaglig för intryck.

Man kan färdas en lång sträcka på Vägen utan att se, för alla fungerar inte på samma sätt. Somliga hör ”tidsåldrar innan de kan se”, andra kan  känna långt innan de vare sig kan se eller höra. Det mest effektiva verktyget är det som under någon viss period är i bruk.

Vi kan färdas på Vägen utan att iaktta någonting ovanligt eller möta några fenomen. De mest extraordinära tingen finns i de mest ordinära, och de förbises på grund av att de verkar familjära. När fattningsförmågan riktas på det naturliga, upptäcker man de övernaturliga eller övermänskliga tingen.

Alla frågor är av vital betydelse så länge som de förblir obesvarade. Det fordras tålamod från vår sida, för många gånger kommer inte svaren förrän åratal efter frågorna blivit ställda. Kan jag vara till någon gagn framöver, så står jag gärna till din tjänst.

ZADOK
[WILLIAM Q. JUDGE]
Path, December, 1887.

Översatt från William Q. Judges Theosophical Articles, vol II, sid 452-3 ,Answers to Questions, (Fråga 4 av 51); Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1980.
 

_______________________________________________________________________________________

  | till Robert Crosbie  Online  |   till William Q Judge Online  till Helena Blavatsky Online |  till ULTs hemsida   |  

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23