yantra1.gif (2187 bytes)
nr 67

Om ockulta krafter och deras förvärvande

© 2005 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
WILLIAM Q JUDGE 1851-1896

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)

Det finns tusentals människor i Förenta Staterna, både inom och utanför Samfundets led, som tror att det finns vissa extraordinära ockulta krafter inneslutna i människan. Sådana förmågor som att förutse kommande händelser, avslöja andras motiv, förflytta föremål och liknande är de som är mest eftertraktade, och som nästan alla önskar själviskt för sin egen del. Någon försöker att se in i framtiden för att spekulera i aktier på börsen, och andra försöker kringgå sina konkurrenter. Sådana begärligheter uppmuntras här och var av människor och samfund som förespeglar självbedrägliga hopp till de godtrogna om att de med pengars hjälp kan åkalla naturens krafter. 

Även några av våra egna medlemmar är inte helt oskyldiga när det gäller att söka efter kunskapens underbara frukt, liksom dem som skulle byta ut den Allsmäktige om de kunde mot guld.

En annan grupp ärliga teosofer har dock intagit en annan ståndpunkt. De tror att vissa Adepter – som verkligen besitter krafter över naturen, som både kan se och höra genom hela rymden, och som kan orsaka skriftliga meddelanden att framträda på avstånd tillsammans med underbara ljud av astrala klockor – borde träda emellan, och genom utövandet av samma krafter låta dessa ärliga lärjungar höra ljud som vanligtvis kallas ockulta, och på så sätt lätt förmedla information och bistånd utan hjälp av telegraf eller postbåt. Men att dessa Varelser inte kommer att göra detta har påpekats om och om igen; för himmelriket kan inte skänkas bort, det måste ”tas med storm”. Det ligger där framför oss så att vi kan beträda och inta detta, men detta kan bara ske när slaget, om det blir vunnit, berättigar segraren att förbli i ett lugnt åtnjutande.
 

Eftersom många tycks ha glömt bort dessa regler tänkte jag att det vore på sin plats att för dem återge följande ord från just en av dessa Adepter som de önskar träffa: 

Att locka fram förmågan att höra ockulta ljud är inte alls så enkelt som du inbillar dig. Ingen av oss har fått hjälp med att göra detta, för den järnhårda regeln stipulerar att de ockulta krafter vi skaffar oss måste förvärvas av oss själva, och när de blivit förvärvade och är redo att användas, så ligger krafterna stumma och passiva potentiellt likt kugghjulen i en speldosa, och bara då är det enkelt att dra igång nyckeln och starta dem... Ändå kan varje ärligt disponerad människa praktiskt förvärva sådana krafter; detta är vårt yttrande i saken. Här görs inte mer skillnad mellan personer än solen gör på dem den skiner på eller som luften ger livskraft åt. Alla naturens krafter ligger framför dig, tag vad du kan. 

Detta är glasklart och helt enligt den Hemliga Kanon: ”När materialen är helt och hållet förberedda och klara, då kommer arkitekten”; och när vi har förvärvat de krafter vi söker, genom att locka fram dem ur vårt inre väsen, då kommer Mästaren att vara redo att uppöva det som vi har förvärvat ”. 

Men även här finns en viktig poäng. Om Mästaren, så att säga, kan dra igång nyckeln och starta maskineriet, då kan Han också vägra att ge den nödvändiga impulsen. Av skäl som har att göra med studenternas liv och motiv, kan det vara klokt för ett tag att inte tillåta utövandet av dessa krafter, vilka ”ligger stumma och passiva potentiellt”.

Att sanktionera dess användande kan i ett fall leda till ruinerandet av andras liv, och i ett annat till personlig katastrof och fördröjandet av verkliga framsteg. 

Därför säger Mästaren att Han ganska ofta inte bara vägrar sätta igång speldosan utan också hindrar kugghjulen från att snurra. 

ALLA NATURENS KRAFTER LIGGER FRAMFÖR DIG; TAG VAD DU KAN.

 

Rodriguez Undiano [William Q Judge]
Path, Februari, 1889

Översatt från William Q Judges artikel Of Occult Powers and Their Aquirements. Denna artikel är hämtad ur samlingsverket Judges Theosophical Articles, vol I, ss 341-342. Utgiven av Theosophy Company, Los Angeles. Kan beställas genom Teosofiska Kompaniet Malmö.

 

_____________________________________________________________________________________

  | till Robert Crosbie  Online  |   till William Q Judge Online  till Helena Blavatsky Online |  till ULTs hemsida   |  

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23