triangel.gif (5598 bytes)
48
 
Tre Stora Idéer
 
William Q. Judge

© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 WILLIAM Q JUDGE 1851-1896

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)
 

Bland många av de idéer som har förts fram genom den Teosofiska Rörelsen finns det tre som aldrig bör förloras ur sikte. Det är inte talet utan tankarna som i själva verket styr världen – så ifall dessa tre idéer är goda låt oss då om och om igen rädda dem från att falla i glömska.

Den första idén är, att det finns ett stort Ideal – i betydelsen en företagsamhet – som kallas det Fullkomligt Ädla och Mänskliga Broderskapets Ideal. Detta stöder sig på hela det mänskliga släktets absoluta enhet och är en möjlighet därför att fullkomlighetens storslagenhet och det praktiska förverkligandet av broderskap på varje tillvarelseplan är en och samma sak. Alla de försök som gjorts av rosenkreutzare, mystiker, frimurare och invigda är strävanden gentemot ett sammankallande i människors hjärtan och sinne av det Fullkomligt Ädla Ordenssällskapet.

Den andra idén är att människan är ett väsen som kan upphöjas till fullkomlighet, Gudanatur, därför att hon i sig själv är Gud inkarnerad. Denna ädla lära, var det utan tvivel som Jesus hade i tankarna, då han sade: vi måste bli fullkomliga såsom Fadern i himmeln är fullkomlig. Detta är idén om människors perfektibilitet. Den kommer att göra slut på den hemska teorin om den medfödda ursprungliga synden som under århundraden har förtryckt och pressat ner de kristna nationerna.

Den tredje idén
är illustrationen, beviset, det högsta resultatet av de båda tidigare. Det är att Mästarna – de som har nått upp till den grad av fullkomlighet som denna evolutionsperiod och detta solsystem medger – är levande, verkliga fakta, och inte några kalla, avlägsna abstraktioner. De är som vår bortgångne H.P.B. så ofta sade, levande män. Hon sade också att en olycksbådande skugga kommer att falla på dem som säger att de inte är levande fakta, och som påstår att ”Mästarna inte stiger ned till vårt plan”. Mästarna uppfattade som levande fakta och upphöjda idéer kommer att fylla själen med hopp, och kommer i sig själv att hjälpa alla de som önskar höja människosläktet.

Låt oss inte glömma dessa tre stora idéer.
 

WILLIAM Q. JUDGE
Irish Theosophist, Februari, 1895.  

Översatt från William Q. Judges Theosophical Articles, vol I, sid. 242-243 ,”Three Great Ideas”. Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1980.
 

___________________________________________________________________

  | till Robert Crosbie  Online  |   till William Q Judge Online  till Helena Blavatsky Online |  till ULTs hemsida   |  

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23