triangel.gif (5598 bytes)
  178
 
Vad bör teosofer inte säga?

William Q. Judge

© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 WILLIAM Q JUDGE 1851-1896

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)


Följande förslag härstammar från erfarenheter och beror på olika fakta inom den teosofiska världen

Säg inte varken i tal eller skrift, att moral och moral etik var okända innan H.P.B. skrev Tystnadens Röst. Några av våra hängivna medlemmar har hörts säga saker på ett sådant sätt, som fått hans åhörare att tro, att han anser att det är endast i Tystnadens Röst och liknande skrifter, som man kan finna hög och riktig moral, varigenom man borde inrätta sina liv. Buddhismen, kristendomen och alla andra religioner förkunnar samma moral, och litteraturen är fylld av dem.

 

Säg inte, att alla de teosofiska lärorna först meddelades av Mahatmorna genom deras teosofiska chelor. Att ständigt hänföra allt till Mahatmorna är dåraktigt och går med lätthet att bestrida. Säg inte heller ideligen: ”Så man har lärt oss, så har man sagt oss.” De läror som av Mahatmorna allra först meddelas genom H.P.B är väldigt få, ovanliga till form och innehåll, och lätt igenkännliga.

 

Envisas inte med att förklara allting genom en enda teori. Avfärda till exempel inte allt som tillhör spiritualismen genom att kort och gott säga: ”allt är bara spöken och skal.” Att göra så är felaktigt och kommer att leda till motsättningar.

 

Säg inte, att vetenskapen i alla avseenden är på villospår, och att vetenskapsmännen är materialister. Huxley har gjort oss stora tjänster; helt nyligen erkände han att medvetandet är den tredje faktorn i universum och inte bara en del av kraften och materian; Spencers arbeten innehåller värdefulla upplysningar. Om du dessutom önskar veta H.P.B:s åsikt i frågan, så uttrycker hon det på följande sätt: sanningen ligger i föreningen mellan vetenskapen och ockultismen.

 

Tro inte och säg inte heller att fenomen är goda språngbrädor till teosofin. Det är de inte, ty den som tagit fasta på dem kommer att falla och skada sig.

 

Riv inte ner den sanna kristendomens anda, och inbilla er inte att vi kommer att få präster och menigheten i stora antal att omvända sig till teosofer. Den ursprungliga kristendomen, som den förmedlades från början, är utan tvekan teosofi, men sanningens sak främjas inte genom att besinningslöst attackera ett helt folks religiösa tro.

 

Säg inte, att H.P.B. är reinkarnerad, om du inte vet det eller kan bevisa det. Att säga att du tror det är inte något bevis. Det är fullt möjligt att det ligger till på det viset, men i vilket fall som helst så måste arbetet fortsätta.

 

Säg inte, att alla meddelanden från Mästarna är precipterade på rispapper, och att skriften är inmängd i pappersmassan, och dylika barnsligheter, som bara de okunniga tillåter sig säga. Och glöm inte att precipitation bara bevisar att något blivit precipiterat. Det kan göras av medier och av åtskilliga ockultister av olika slag.

 

Tro inte och säg inte heller, att den enda sanna ockultismen bara finns i Österlandet eller att vi måsta åka dit för att studera den, och att Västerlandet inte äger någon egen ockultism. Kom ihåg att vår tids mest kända Adept var en västerländsk kvinna, en ryska, och att i vår tid så framträdde kraften från Mästarelogen först här i Västerlandet. Om det är så, är det då inte förståndigt att anta att Västerlandet har sina ockultister, även om de är okända. Kom även ihåg, att H.P.B. i sitt hem i New York och i vittnens närvaro tog emot besök av västerlänningar, som ägde insikt i den ockulta vetenskapen och som ibland åstadkom märkvärdiga mirakel där. Kanske förhåller det sig på det viset, som så många gånger antytts, att sanningen ligger i en förening mellan Österlandet och Västerlandet. Benämningarna Guru och Chela har missbrukats så sätt, att alltför många blickar bort mot Indien efter hjälp, varifrån de kommer att få väldigt lite hjälp, åtminstone tills Västerlandet själv är full av visa elever i ockultism, som fattar betydelsen av att karma låtit dem födas i Västerlandet. Faktum är, att i Österlandet blickar människorna upp till den ädla ryska kvinnan efter den andliga hjälp, som tydligt i första hand spred sitt ljus över Västerlandet. Dessutom säger Mahatma K.H. i ett brev till en västerlänning, att han borde arbeta inom sitt eget land och inte glömma att karma fordrar detta.

 

Predika inte att vegetarism är vägen till himmelriket och villkoret för andlig utveckling. Hade inte den store nazaréen rätt, då han injagade skräcken, att himmelriket finns inom i oss och kommer inte av ätande och drickande? Och har inte vår gamla vän H.P.B. så tankeväckande påpekat att kor och elefanter är rena vegetarianer? Betänk att några av jordens allra bästa folk var köttätare, och att onda och grova tankar är mer skadliga än att äta ett helt ton kött. Med ett ord:

 

Misslyckas inte med att använda ditt sunda förnuft vid alla tillfällen.

 

WILLIAM Q. JUDGE

Path, December, 1894.


Översatt från William Q. Judges Theosophical Articles, vol II, sid. 239-241, ”
Theosophical dont´s”. Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1980.

___________________________________________________________________

  | till Robert Crosbie  Online  |   till William Q Judge Online  till Helena Blavatsky Online |  till ULTs hemsida   |  

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014-2014-2004 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö  
Uppdaterad 2014-03-23