yantra1.gif (2187 bytes)

WILLIAM Q. JUDGE´S
Samlade Skrifter

W.Q.J. Index

© 1999 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Detta WQJ Index är ett heltäckande index över WQJ’s svenska teosofiska böcker, artiklar, kortare utdrag och citat. De flesta av dessa texter har varit publicerade i olika svenska tidskrifter under åren 1892-1995. Dessutom listas även några ännu icke publicerade artiklar, samlade under rubriken ULT’s Arkiv, Malmö.

Efter varje angiven svensk artikel finns originaltexten listad på engelska och var man kan finna den.

Allra sist finns också en sammanställning över WQJs Skrifter på svenska och engelska. Liksom en lista på WQJs pseudonymer, samt de engelskspråkiga tidskrifter han skrev i.

 

FÖRKORTNINGAR:

BHAG = BHAGAVAD GITA

BHAG & KOM BHAG = BHAGAVAD-GITA MED KOMMENTARIER [1977 uppl]

FORUM = FORUM ANSWERS

HPB & DHL = H P BLAVATSKY & DEN HEMLIGA LÄRAN [Wachtmeister, 1947 utg]

KOM BHAG = KOMMENTARIER TILL BHAGAVAD-GITA [1936 uppl]

LETTERS = LETTERS THAT HAVE HELPED ME [Am edition 3 delar]

MINNE AV HPB = TILL MINNE AV HPB AV HENNES LÄRJUNGAR [1892 utg]

OCEANEN = TEOSOFINS OCEAN [andra svenska översättningen]

TAN = THEOSOPHICAL ARTICLES & NOTES

TB I:7 = TEOSOFISKT BIBLIOTEK, band I, sid 7.[1919 uppl]

TEO RES = TEOSOFISK RESUME

TR:7/77-79 = TEOSOFISKA RÖRELSEN, nummer 7, sid 77-79.

WQJ ART I:77 = W Q JUDGE’S THEOSOPHICAL ARTICLES, vol I, s 77. 

Fet stil i WQJs Index betyder att det är en fullständig artikel och inte ett kortare utdrag eller citat.

lotusliten.gif (2269 bytes)

 

Adepternas inflytande; se Frågor och Svar: Fråga # 2  av Frågorna # 1-51; ["Answers to Questioners", WQJ-ART II:451-480]

Affirmationer och förnekanden Tidskriften Den Teosofiska Vägen s188-192, april 1912. ["Affirmations and Denials" WQJ-ART II:429-432]

Allegori, En Tidskriften Theosophia s 163, okt 1897 ["An Allegory", WQJ-ART II:383-384]

"Andar", Meddelanden från ULT’s Arkiv Malmö ["Communications from ’Spirits’", WQJ-ART I:506-511]

Andliga gåvor och huru de vinnas, Om Tidskriften Theosophia s 10, jan 1900 ["Spiritual Gifts and Their Attainment", WQJ-ART II:385-388]

Antaskarana (Teosofiskt Forum) TR:64/89-90 ["Subjects for Discussion"; Theo Co]

Astral berusning TR:14/37-39; TB I:182; ["Astral Intoxication", WQJ-ART I:359-361]

Astralkroppen hos barn TR:37/17-18 [OCEANEN kap V, ss 44-45.]

Astralljuset, Att blicka in i; se Svar på Frågor: Fråga # 4 av Frågorna # 1-51 ["Answers to Questioners", WQJ-ART II:451-480]

Astralljuset och dess elementala energicentra TR:14/29-32 [TEO RES s 12-15]

Astralljuset. Våra moderna filosofer letar idéer i Tidskriften Theosophia s 47, 1901. ["The Impudence of Modern Philosophers", WQJ ART II:84-85]

Astralljuset?, Verkligt framåtgående främjas det genom forskningar i. Tidskriften Theosophia s 183-85, dec 1898 ["True Progress. Is It Aided by Watching the Astral Light", WQJ-ART I:348-350]

Astrologiskt TR:61/8 ["Astrological", WQJ-ART II:540]

AUM TR:22/87-93 ["AUM", WQJ-ART I:559-564]

Barmhärtighet och förlåtelse, Om. Teosofisk Tidskrift. Den Som Frågar: Fråga # 5 av Frågorna # 1-15); ["The Enquirer", WQJ-ART II:483-484]

Bhagavad-Gita, Om TB II:115; KOM BHAG ss 130-139. ["Notes on the Bhagavad-Gita", TAN p 251-256]

Bhagavad- Gita och Zodiaken (se "Två förlorade nycklar")

Bildgalleriet, Det rapporterade TB I:173 ["The Tell-Tale Picture Gallery", LETTERS p 230-234]

Blavatsky, H.P. - Er till döden och efter denna MINNE AV HPB s 53-57 ["Yours till Death and After", WQJ-ART II:1-4]

Blavatsky, H.P. i Enghein MINNE AV HPB s 81-84 ["HPB at Enghein", WQJ-ART I:468-471]

Blavatsky, H.P. TR:50/47-49 (Brev) [HPB & DHL s 122-125]

Blavatsky’s bortgång TR:20/39 ["HPB - A Lion Hearted Colleague passes", WQJ-ART II:5]

Blavatsky’s död, Vid TB I:55 ["HPB - A Lion Hearted Colleague passes", WQJ-ART II:4-8]

Botandet av sjukdomar Tidskriften Den Teosofiska Vägen s282-285, juni 1912. ["The Cure of Diseases" WQJ-ART II:433-437]

Brev som hjälpt mig, del II (Nyårshälsningar) TB II:225; Teosofisk Forum s 4-9, jan 1949 [Irish Theosophist, 1896; LETTERS II:69]

Broderliga råd TB II:124 ["Theosophical dont’s", WQJ-ART II:239-241]

Broderskapet, Det allmänna - ett faktum i naturen. (Parliament of Religion in Chicago) Teosofisk Tidskrift ["Universal Brotherhood A Fact in Nature", WQJ-ART I:41-47]

Celibat, Om; Onlinetext 2003; se Svar på Frågor: Fråga #1 av Frågorna # 1-51;["Answers to Questioners", WQJ-ART II:451-480]

Cyklen, Den tilländagående Tidskriften Theosophia s 41-44, mars 1897 ["The Closing Cycle", WQJ-ART II:152-155]

Cykler TB II:148 ["Cycles", WQJ-ART I:186-198]

Cykliska lagen för själsliga intrycks återframträdande och vår evolution, Den TB II:164 ["Cyclic impression and return and our evolution", WQJ-ART I:159-176]

Diet, teosofisk TR:6/14-18 ["Theosophic Diet", WQJ-ART II:447-450]

Diet, vegetarisk (se Svar på Frågor: Fråga # 2 av Frågorna # 1-51 ["Answers to Questioners", WQJ-ART II:451-480]

Dogmatism inom teosofin Teosofisk Tidskrift, april 1892 ["Dogmatism in Theosophy", WQJ-ART II:221-223]

Dolda vägen, Den TR:1/20

Den Hängivne TR:31/15 [BHAG & KOM BHAG, kap II Aforism 61-65]

Devachan TR:9/55-58; TB I:229 ["Devachan", WQJ-ART II:375-378]

Djurens värld, Lag och ordning i; TR:68/47; Den som Frågar, Fråga #10 av Frågorna # 1-15;  ["The Enquirer", WQJ-ART II:486]

Djuren reinkarnerar.
Den som Frågar, Fråga #10 av Frågorna # 1-15); ["The Enquirer", WQJ-ART II:486]

Dödandet av djur, Angående TR:68/31-32 ["About killing Animals", WQJ-ART II:545-546]

Dödsstraffet i teosofisk belysning TB II:212 ["Theosophy and Capital Punishment", WQJ-ART II:362-365] Update WQJ-SS-95.

Egendomlig historia, En TR:15/68-72 ["A Curious Tale", LETTERS p 216-219]

Elementaler [se Frågor och Svar #1]

Elementala energicentra & astralljuset TR:14/29-32 [TEO RES s 12- 15]

Elementaler - Hur de verkar Samtal i Ockultism (4); TB I:116 ["Elementals - How they Act" WQJ-ART I:394-399]

Elementaler, former av Samtal i Ockultism (7); TB I:142 ["Forms of Elementals", WQJ-ART I:413-416]

Elementaler - Karma Samtal i Ockultism (3); TB I:112 ["Elementals - Karma", WQJ-ART I:390-393]

Elementaler, metaller, skatter Samtal i Ockultism (6) TB I:131 ["Laws Govering Elementals", WQJ-ART I:405-412]

Elementaler och Elementarer Samtal i Ockultism (2); TB I:103 ["Elementals and Elementaries", WQJ-ART I:383-389]

Existenser och samexistenser, en serie (se Svar på Frågor, # 3)

Förvandling av synen - vad därmed åsyftas och dess plats inom magin Teosofisk Tidskrift, 1893 ["Glamour - It’s Purpose and Place in Magic", WQJ-ART I:343-347]

Framtiden, Om; Några betraktelser Tidskriften Theosophia, s 176-179, 1897 ["On the Future: A Few Reflections", WQJ-ART II:130-134]

Frågar, Den som. Teosofisk Tidskrift ["The Enquirer", (Fråga # 5, Om Barmhärtighet och förlåtelse; Frågorna # 1-15), WQJ-ART II:483-484]

Frågor och Svar TB II:218 (#1 Elementaler, #2 Adepternas inflytande, #3 Föräldraskapets uppgift) ["Questions and Answers", WQJ-ART II:499-506, Frågorna 1- 9; p 505-506, #8 & #9]

Frågor... Se även serien: Svar på Frågor;  ["Answers to Questioners", WQJ-ART II:451-480; Frågorna #1-51.

Föräldraskapets uppgift [se Frågor och Svar Fråga: 3]

Healing. Om metafysisk, Tidskriften Den Teosofiska Vägen s122-126, mars 1912. [Of "Metaphysical Healing", WQJ-ART II:423-27]

Hemliga Läran, Dolda vinkar i Den TB I:193 ["Hidden Hints in the Secret Doctrine", WQJ-ART I:599-621]

Hjärtats lära(Teosofiskt Forum) TR:64/89; ["Subjects for Discussion", Theosophy Co, Los Angeles]

Hjärtats lära TB II:233 ["The Pith and Marrow of some Sacred Writings"]

Hypnos och mesmerism TR:65/119-120 ["Hypnotism and Theosophy", WQJ-ART I:550]

Hypnotism TR:65/111-115 ["Hypnotism", WQJ-ART I:553-558]

Hypnotism och mesmerism TR:65/FC ["Hypnotism – A Psychic Malpractise", Theosophy Co, LA]

Hypnotism och Det Tredje Syftet & Att göra föremål osynliga TR:65/124 [FORUM s 25, 130]

Hängivelse genom andlig insikt TR:10/90-94; TR:64/96-98 [BHAG kap IV s 34-38]

Hängivelse genom andlig urskillning TR:56/36 [BHAG kap VII s 47]

Inbillningskraften i förhållande till ockulta fenomen Teosofisk Tidskrift, 1892 ["Imagination and Occult Phenomena", WQJ-ART I:475-479]

Intuitionen, Symboler, Adepter, Astralljuset Samtal i Ockultism (9); TB I:152 ["The Power to Know", WQJ-ART I:431-434]

"Inled oss icke i frestelse" Tidskriften Theosophia s 22-23, feb 1900

Ishwara - Anden i människan TR:60/147-148 [NOTES BHAG p 178-79]

Jagets erfarenheter, att komma ihåg TR:11/111-112 ["Remembering the Experience of the Ego", WQJ-ART I:292-293] Update WQJ-SS-95.

Jordkedjans klot del I; Teosofisk Tidskrift 1893; TR:34/87-91 ["The Earth Chain of Globes", part I, WQJ-ART I:214-218]

Jordkedjans klot del II; Teosofisk Tidskrift 1893; TR:35/108-112 ["The Earth Chain of Globes", part II, WQJ-ART I:218-222]

Jordkedjans klot del III; Teosofisk Tidskrift 1893; TR:36/134-137 ["The Earth Chain of Globes", part III, WQJ-ART I:223-226]

Jordeskorpan TB II:127 ["The Skin of the Earth", LETTERS p 235-239]

Kali Yuga TB II:211 ["The Kali Yuga", WQJ-ART I:177-180]

Kali-Yuga, Vår nuvarande Tidsålder TR:59/104-108; TB I:95; Samtal i ockultism (1) ["Kali Yuga - The Present Age", WQJ-ART I:377-382]

Karma, Bra eller dålig? TR:2/18 ["Is Poverty Bad Karma?", WQJ-ART I:153]

Karma endast ett straff? Innebär *TR:29/108 ["Is Karma only Punishment", WQJ-ART I:150-152]

Karma, Tankar kring TR:29/103 ["Thoughts on Karma", WQJ-ART I:132-137]

Karma Aforismer TR:2/11-14; TB I:36 ["Aphorisms on Karma", WQJ-ART I:120-124]

Klärvoajans? Bör vi undervisa i, Tidskriften Theosophia feb 1897; Tidskriften Teosofiskt Forum s 170-173, maj/juni, 1945 ["Shall We Teach Clairvoyance" WQJ-ART I:351-54]

Klärvoajansens opålitlighet Tidskriften Theosophia s 3-6, jan, 1897 ["Delusions of Clairvoyance", WQJ-ART I:355-58]

Kometer TR:38/28-30 ["Comets", WQJ-ART II:118-120]

Koncentration (Teosofiskt Forum) TR:64/90 ["Subjects for Discussion", Theosophy Co, LA]

Krishnas ord till Arjuna TR:3/11-12 [BHAG kap II:12-28]

Könsväxlingar & reinkarnation Theosophia 1898 s 180-181 [FORUM p 43-45]

Lejonet från Punjab TR:60/148

Lyckliga och olyckliga levnadsomständigheter TB I:69 ["Advantages and Disadvantages in Life", WQJ-ART I:138-141]

Lyssnandets konst TR:30/132 ["On Occult Philosophy", LETTERS p 114]

Mahatmorna som ideal och verklighet TR:24/137-141 ["The Mahatmas as Ideals and Facts", WQJ-ART II:39-42]

Mantrams Samtal i Ockultism (5) TB I:125 ["Mantrams", WQJ-ART I:400-404]

Meditation, Hinder vid TR:19/23 [FORUM p 116]

Meditation, Koncentration, Vilja TR:22/78-81 ["Meditation, Concentration, Will", WQJ-ART I:316-318]

Månens mysterium och öde TR:38/37-40 ["Moon’s Mystery and Fate", WQJ-ART I:238-241]

Människolivets tre plan TB I:186 ["The Three Planes of Human Life", WQJ-ART I:294-297] Update WQJ SS 95

Mästarna existerar, Om TR:20/41 [FORUM p 75-76]

Mästarnas hjälp indragas från 1898 till 1975?, Skall TB II:207 ["Will Masters Help be Withdrawn in 1898 until 1975?", WQJ-ART II:76-77]

Mästarna har sagt, Vad? Teosofisk Tidskrift 1893; TR:60/136 ["What the Masters have said", WQJ-ART II:218-220]

Mästare, Adepter, Lärare och Lärjungar Teosofisk Tidskrift 1893; ["Masters, Adepts, Teachers and Disciples", WQJ-ART II:9]

Ockult betydelse, En TR:1/FC

Ockulta krafter och deras förvärvande, Om TB I:19 ["Occult Powers and Their Acquirement", WQJ-ART I:341-342]

Ockulta läror TR:26/31-34; TB I:147, Samtal i Ockultism (8) ["Occult Teachings", WQJ-ART I:427-430]

Ockultism - vad är det? Tidskriften Theosophia s 117-120, aug 1901 ["Occultism: What is it?", WQJ-ART I:333-336

Ockultismen, Bud och förbud inom Samtal i Ockultism (11) TB I:163 ["Rules in Occultism", WQJ-ART I:440-443]

Ockult roman:"I en lånad kropp" TR:58/89-94 ["An Occult novel: ’In a borrowed body’", LETTERS p 249-251, 257-260]

Odlandet av koncentrationsförmågan del I; TR:51/58-67 ["Culture of Concentration" part I, WQJ-ART I:319-328]

Odlandet av koncentrationsförmågan del II; TR:52/93-96 ["Culture of Concentration, part II, WQJ-ART I:329-332]

Omgivningar TR:2/7-10 ["Environment", WQJ-ART I 155:158]

Ord om pronomen, Ett TB II:186 ["A Word on Pronouns", WQJ-ART II:541-542

Ord, Våra levande TR:2/22; TR:6/23; TR:7/11

Ormens Blod ULT’s Arkiv Malmö [LETTERS p 220-223]

Papyrus - Ädelstenen TR:13/21-23 ["Papyrus - the Gem", WQJ-ART II:403-405]

Paraply-symbolens innebörd TR:19/16-17; TB II:145 ["The Allegorical Umbrella", WQJ-ART II:37-38]

Patanjanli och minnet TR:53/124 ["Patanjali’s Yoga Aphorisms" Bok I:2, 5, 6, 11.]

Patanjali’s Yoga Aforismer Förord; TR:51/72-75 ["Preface xi-xvi, Book I:1-2.]

Patanjali’s Yoga Aforismer Bok I, Koncentration; TR:118-120; TR:12/142-143; TR:13/10; TR:14/34-35; TR:15/72-73; ["Patanjali’s Yoga Aphorisms" p 1-19]

Patanjali’s Yoga Aforismer Bok II, Sätt att koncentrera sig; TR:16/90/91; TR:17:/121-122; TR:18/144; TR:19/12; TR:20/69-70 ["Patanjali’s Yoga Aphorisms", Book II, p 20-36]

Patanjali’s Yoga Aforismer Bok III; TR:22/94 ["Patanjali’s Yoga Aphorisms", Book III, p 37-38]

Persiska lärjungarnas lära. De TR:32/35-39; TB I:48 ["The Persian Students Doctrine", WQJ-ART I:107-111]

Praktisk teosofi TR:17/110-112 [Practical Theosophy", WQJ-ART II:395-397]

Psykiska fenomen och spiritualism TR:55/12-16 [OCEANEN, kap XVII, 141-147]

Raser dör ut? Varför TR:66/147/149 ["Why races die out", WQJ-ART I:98-100]

Reinkarnation TR:69/52-54 ["Reincarnation", OCEANEN kap VIII]

Reinkarnation av djur TR:68/28-30; TB II:189 [Reincarnation of Animals"; WQJ-ART I:101-103]

Reinkarnation i Bibeln TR:3/13-16; TB I:42 ["Christian Fathers on Reincarnation", WQJ-ART I:89-91]

Reinkarnation och minnet Tidskriften Teosofiskt Forum s 154-155, maj/juni, 1945.

Runder och raser TR:38/32-36 [WQJ-ART I:209-213]

Samfund behöver i främsta rummet. Vad vårt Teosofisk Tidskrift 1892 ["What Our Society Needs Most", WQJ-ART II:215-217]

Samvetet, Om. Tidskriften Theosophia s 90-91. 1901. [FORUM s 84-85]

Sanningens uppfattande, Solen & Adepter. Om TB I:157; Samtal i Ockultism (10) ["Mental Discilpine", WQJ-ART I:435 439]

Skenhelighet eller okunnighet Tidskriften Theosophia s 47-48, mars 1901. [Hypocrisy or Ignorance" FORUM s 88-89]

Skuggans bröder TB I:169-172; Samtal i ockultism (12) ["The Evil of Destruction", Vernal Blooms]

Skådespelare, Vi liknar en TR:41/FC [OCEANEN kap IX, s 74-75]

Självmord innebär inte att dö TR:62/32-35 ["Suicide is not Death", WQJ-ART II:366-367]

Spiritism TB I:80-94 ["Spiritualism", WQJ-ART I:512-521]

Spiritism förr och nu Teosofisk Tidskrift 1892 ["Spiritualism New and Old", WQJ-ART I:480]

Svar på Frågor av W Q Judge. Tidskriften Teosofiskt Forum s 205-208, juli/aug 1942 (#1 Om celibat); (#2 Om vegetarisk diet); (#3 en serie existenser eller samexistenser?); (#4 Att blicka in i Astralljuset); (#8 Den verkliga Viljan) ["Answers to Questioners", WQJ-ART II:451-480, #1-#51]

Svar på Frågor (#26 Studera eller söka teosofin?; Teosofin tillhör alla kulter & sekter) TB I:222 ["Answers to Questioners", WQJ-ART II:451-480, #1-51; p 461-463 #26]

Symboler, Teosofiska TR:28/79-85 ["Theosophic symbols", WQJ-ART I:592-598]

Telefon, en forntida Teosofisk Tidskrift 1894 ["An Ancient Telephone" WQJ-ART II:111]

Teosofen, Den sanne TR:20/40; TR:32/BC

Teosofens väg, Funderingar över den verklige Teosofisk Tidskrift 1893 ["Musing on the True Theosophists Path", WQJ-ART II:410-418]

Teosofi, En allmän beskrivning av (Parliament of Religion in Chicago) ULT’s Arkiv Malmö ["Theosophy Generally Stated", WQJ-ART I:1-7]

Teosofi, Hur man bör studera TS-skrift, 1889 ["Of Studying Theosophy", WQJ-ART II:345-346]

Teosofi, Några tydliga spår av Teosofisk Tidskrift 1892 ["Plain Theosophical Traces", WQJ-ART I:244-247]

Teosofin, Om (Parliament of Religion in Chicago) Teosofisk Tidskrift 1894 ["Theosophical Doctrine", WQJ-ART I:48-57

Teosofin? Hur visar man intresse för Tidskriften Teosofiskt Forum s 169-173, nov 1934 ["The Test of Theosophic Interest", WQJ-ART II:596-600]

Teosofin definieras, Kan? TR:67/18 [FORUM p 124-25]

Teosofisk dogmatism TB I:235 ["Dogmatism in Theosophy", WQJ-ART II:221-223]

Teosofisk reformation TR:31/12

Teosofiska rörelsen, Den TR:31/18-20; TB I:60 ["The Theosophical Movement", WQJ-ART II:124-126]

Teosofiskt forum TR:64/89-90; TR:65/124-25; TR:67/18

Tre stora ideér TR:/1/21 ["Three Great Ideas", WQJ-ART I:242-243]

Träffa målet TR:34/98-100 ["Hit the Mark", WQJ-ART II:389-391]

Två förlorade nycklar- Bhagavad-gita och Zodiaken TR:27/53-55 ["Two Lost Keys -Bhagavag-Gita and the Zodiac", WQJ-ART I:580-582]

Universella tillämpningar av läran TB II:134 ["Universal application of the Doctrine" WQJ-ART I:11-18]

Upanishad, En modern TB I:74 ["Modernized Upanishad", WQJ-ART II:379-382]

Utvecklingsprocessen, Den andliga TR:50/44-45 [TEOS RES s 17-18]

Utvecklingens grundprinciper TR:60/149

Vardagslivet, För Teosofisk Tidskrift

Varje medlem ett center TR:31/3-4 ["Each Member a Centre", WQJ-ART II:229-230]

Vegetarisk Diet (se Svar på Frågor, # 2,  av W Q Judge)

Vetenskapen eller teosofin, Vilkendera är mest obestämd i sina uppgifter TB I:63 ["Which Is Vague, Theosophy or Science?", WQJ-ART I:19-22]

Viljan, Den verkliga (se Svar på Frågor, Fråga # 5)

Vänner eller ovänner i framtiden? TR:3/8-10 ["Friends and Enimies in the Future", WQJ-ART I:92-94]

Världen känner oss icke TB II:221 [Irish Theosophists, okt 1896]

Zodiaken TR:27/FC [OCEANEN kap XIV, s 119]

Zodiaken och Bhagavad-Gita (se "Två förlorade nycklar")

Ädelstenen (se Papyrusrullen - Ädelstenen)

Österländska arkaiska heliga texter TR:15/58-59

 

WILLIAM QUAN JUDGE´s skrifter:

*Teosofisk Resumé [An Epitome of Theosophy] Online text

*Eko från Orienten [Echoes from the East] Online text (under uppbyggnad)

*Teosofins Ocean [The Ocean of Theosophy]Online text (under uppbyggnad)

*Patanjali’s Yoga Aphorismer [Patanjali’s Yoga Aphorisms] Online text (under uppbyggnad)

*Bhagavad Gita [Bhagavad Gita]Online text (under uppbyggnad)

*Kommentarier till Bhagavad Gita [Notes on the Bhagavad Gita]

*Brev som hjälpt mig [Letters that have Helped Me]Online text (under uppbyggnad)

[Judge’s Theosophical Articles, 279 st]Online text (under uppbyggnad)

[Forum Answers 1889-1896] Online text (under uppbyggnad)

[Theosopical Articles and Notes]

 

WILLIAM QUAN JUDGE´s pseudonymer:

1. Alpha
2. American Mystic
3. An embodied Spirit
4. An obscured Brahman
5. a) A Student b) Student
6. A.T. Mana
7. Bryan Kinnavan
8. By an Ex-asiatic & Ex-asiatic
9. Cadi
10.Dies Non
11.D.K.
12.a) Eusebio Urban & b) Urban
13.F.T.S.
14.a) Hadji & b) Hadji Erinn & c) Hadji-Erinn
15.Harris P
16.Hieronymum
17.J. Quilter
18.Marttanda
19.M. More
20.Moulive
21 a) Narayan Nilakant & b) Nilakant
22.Occultus
23.One of the Recipients
24.One of the Staff
25.Philanthropos
26.Pythagoras
27.Quillam
28.Ramatirtha
29.Ramses
30.Rodriques Undino
31.a) William Brehon & b) William Brehon F.T.S.
32.Wm Main
33.Zadok

 

TIDSKRIFTER OCH DAGSTIDNINGAR SOM WQJ SKRIVIT FÖR:

1. The Theosophist
2. The Path
3. Theosophy
4. Lucifer
5. The Vahan
6. Irish Theosophists
7. Austral Theosophists
8. The Arena
9. Boston Index
10.New York Sun
11.The Occult World
12.The Lamp
13.Frank Leslie Weekly
14.The Twentieth Century
15.The Platonist
16.Jennes Miller Illustrated Monthly
17.Aryan Branch Papers
18.Kate Field’s Washington

 
Sammanställt på uppdrag av ULT i Malmö den 17 november 1993.
Senaste större update den 17 november 1999

_________________________________________________________________________________________________

 till toppen   | till William Q Judge Online | till Helena Blavatsky Online  |  till ULTs hemsida   | 

________________________________________________________________________________________________

wpeAF.jpg (3179 bytes)
Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö   
  
Uppdaterad 2014-03-23