Kopplingen
Stonehenge – Ales stenar

Bob G Lind och Nils-Axel Mörner.

Denna skrift kan beställas genom Hermeticum Bokhandel Roslinsväg 6, 217 55 Malmö.
 
www.artdecoration.se/Hermeticum/index.html
 Tel 040 19 19 52 eller mobil 070 376 47 47
 
Häfte 11 sidor, ”Kopplingen Stonehenge – Ales stenar” (ISBN- 91-631-9843-6)  presentation av Bob G Lind och Nils-Axel Mörner.
 pris 50:-
 

__________________________________________________________________

till toppen av sidan till B P Wadia Online huvudindex    till ULTs hemsida   | 

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö   
Uppdaterad 2014-03-23