ARCANA

En teosofisk föredragsserie från Malmölogen U.L.T. 
© 2003  Online-versionen  •  Teosofiska Kompaniet Malmö
•  Malmölogens transaktioner
www.teosofiskakompaniet.net 


Den Heliga Graalen

Föredrag hållet i Teosofisalen, Kärleksgatan 1, 2 vån,  Malmö den 22 februari 1995


Nr 7 • Serie 1 • Oktober 1995  •  ISSN 1401-3835


Supplement till Onlineversionen:
THE GNOSTIC SOCIETY LIBRARY

The Corpus Hermeticum


 

Dorje1.gif (4461 bytes)

[I denna utskrift har en del redigering gjorts från kassettinspelning nr 252 för att göra föredraget så lättläsligt och begripligt som möjligt.]

INLEDNING

E.M. Vi hälsar alla varmt välkomna till ett föredrag som ska handla om Den Heliga Graalen. Det är en del av en serie Ockulta Samtal som vi har den sista träffen i varje månad. När det gäller kvällens föredrag har vi tagit fram några tidskrifter som anknyter till det. Vi har tagit fram nr 13 av Teosofiska Rörelsen, som är ett specifikt temanummer kring den heliga Graalen. Vi har också tagit fram nr 52, som handlar om Den Hemliga Läran, och nr 53, som handlar om det tvåfaldiga minnet eller vårt själsliga och fysiska minne. Anledningen till att vi har tagit fram de två senare numren är att de anknyter till den heliga Graalen, som vi får se i kväll. De finns tillgängliga på bokbordet efteråt.

Vad som också är klart i dag och som jag hoppas de flesta har hunnit ta, är vårt nya Programblad för nästa månad, där vi kommer att ha en del intressanta föredrag. I det första föredraget ska vi prata om det Andliga perspektivet angående det manliga och det kvinnliga. Och därefter, den 8 mars. pratar vi om Individuell och global karma, och den 15:e fokuserar vi på William Quan Judge, som var en av Teosofiska Samfundets ursprungliga grundare tillsammans med Helena Blavatsky. Den 22 mars tar vi upp ett annat intressant ämne; Hypnos, Sömn och Regressioner. Det anknyter till framsidestexten på Programbladets tema, som handlar om olika hypnotiska regressionsexperiment. Och den sista onsdagen i nästa månad talar vi om Medvetandets olika sfärer. Så tag gärna ett program om ni inte redan har gjort det.

För er som inte har varit här på ett tag kan nämnas att vi har en del olika informationsblad som det går bra att ta. Vi har en ny prislista, vi har ett Index i alfabetisk ordning över artiklarna i vår tidskrift, om man är intresserad av något speciellt tema, och vi har också en ny föredragslista över band som är inspelade här Det går bra att låna hem ett band i veckan. Dessutom har vi tre små grundtexter, skrivna av Blavatsky, som egentligen hela den teosofiska undervisningen bygger på. Det är Den Hemliga Lärans Tre Grundsatser och det är Den Uråldriga Källan – den hemliga lärans uråldriga källa – samt den Ockulta Psykologins Grundsatser. Så det är fritt fram att ta, de är gratis.

I kväll ska vi alltså prata om den heliga Graalen. Vi har tagit upp Livselixiret tidigare i månaden och vi ska se att det finns en del paralleller i detta. Vad gäller ULT är det som vanligt så att vi tar tacksamt emot alla former av bidrag när det gäller ekonomin, eller om man vill bidra med att hjälpa till i verksamheten på olika sätt. Och för dem som vill fördjupa sig i vår verksamhet har vi också mellan klockan sex och sju en studiegrupp, Dharmagruppen, där vi för tillfället går in på ett väldigt spännande ämne, vi pratar om Sjutalets mystik. Och nästa gång tar vi upp en artikel från vår tidskrift som belyser just människans sjufaldiga indelning.

Människans sjufaldiga indelning är en av grundtankarna inom teosofins filosofi. För vi vet att det finns sju dagar i veckan, det finns sju toner i skalan, det finns sju färgnyanser. Man kan se sjutalet lite överallt. Men om vi börjar studera sjutalet i människan så upptäcker vi ganska snabbt att förstår vi det riktigt ingående, så får vi också en förståelse för den här symboliken som finns på andra ställen inom vår ockulta litteratur.

Och kan vi förstå detta i förhållande till oss själva så är det en enorm kunskap vi bär med oss. En visdom vi kan applicera på olika håll. Inte minst i vårt vardagsliv, där vi ser att mycket också går i sjutal. Det kan vara sjuårscykler, det kan vara sjudagarscykler som i måncykeln och så vidare. För dem som känner för att fördjupa sig i  sjutalet, så går vi in på detta mera direkt i Dharmagruppen nästa vecka. Det är fritt fram att vara med även om man inte har varit med tidigare. Vi ska nu få höra Deklarationen uppläst, och sedan kommer vi in på själva föredraget.
 

U.L.T.s DEKLARATION [För separat utskrift tryck här: Deklarationen ]


Inriktningen för denna Loge är att självständigt och hängivet tjäna teosofins sak utan att vara bunden vid någon teosofisk organisation. Den är lojal mot den Teosofiska Rörelsens stora grundare men befattar sig inte med tvistefrågor eller olikheter i personliga åsikter.

Det arbete den har att utföra och det mål den har i sikte är alltför upphöjda och krävande för att den skall hinna med eller önska engagera sig i underordnade frågor. Detta arbete och detta mål är att sprida de grundläggande principerna i teosofins filosofi och att praktiskt tillämpa dem genom ett fullkomligare förverkligande av SJÄLVET; en djupare övertygelse om universellt broderskap.

Den anser att den orubbliga grundvalen för att ena teosofer, varhelst de befinner sig och hur deras villkor än ser ut, är likhet i mål, syfte och lära och har därför varken konstitution, stadgar eller styrelse, och denna grundval utgör det enda bandet mellan dess associerade medlemmar.

Den strävar efter att sprida denna idé bland teosofer för att befrämja enigheten.

Den betraktar som teosofer alla dem som ägnar sig åt att verkligen tjäna mänskligheten utan hänsyn till ras, tro, kön, ställning eller organisationstillhörighet, och

den välkomnar till sin sammanslutning alla dem som bekänner sig till dess angivna syften och som genom studier eller på annat sätt önskar bereda sig för att bättre kunna hjälpa och lära andra.

Den sanne teosofen tillhör ingen kult
eller sekt men tillhör likväl dem alla.

_______________________________________________________

 


[Vi går nu över till själva föredraget. I kväll går det bra att ställa frågor under föredragets gång, eftersom temat är Ockulta Samtal.]

THoly Grail at the Monastery of Xenophontos

 Den Heliga Graalen från Xenophontos Klostret (byggt 1010) på Athos berget.DEN HELIGA GRAALEN

E.M. Det är väl så, att när vi har studerat teosofin ett tag och börjar tillämpa de här tankegångarna i vardagen, så förstår vi att tanken inom teosofin är att vi ska lära känna oss själva bättre. Upptäcka och självreflektera: Vem är vi egentligen? Och vad är det för vanor just jag har, vad är det för riktning som just jag vill ha i mitt liv? Och då är det naturligt att vi genom generationer har längtat efter att hitta någonting som på något vis kan göra det lite enklare för oss. Vi har letat efter ett livselixir som skulle kunna förlänga livet och göra det möjligt att bara leva vidare i all oändlighet. Vi har letat efter den helig Graalen som ska innehålla det heliga blodet, och genom att ta del av detta skulle man också få ett evigt liv och uppnå upplysning och insikt.

Det är väl så, det kan var och en av oss känna, att vi kan bli lite trötta på oss själva ibland. Vi ser att det är vissa saker vi vill, vi tycker att vi sätter upp ett mål, vi har en inriktning på saker och ting vi vill förbättra i oss, positiva saker som vi vill förstärka. Och så har vi vårt försök på morgonen, vi kanske sitter och mediterar och har en viss föresats för dagen, sedan går vi ut i vardagen. Och så går det inte så lång tid förrän det kör ihop sig ganska bra. Just det vi inte vill göra är så klart precis det vi gör, och så vidare.

Och till slut börjar vi sökandet. Det är kanske först i det yttre, vi söker efter någonting, en lösning. Och till slut kanske vi tvingas inåt mot Självet för att upptäcka detta Något, där vi ständigt kan komma tillbaka inom oss själva och hämta ny kraft, som en sorts evighetskälla inom oss. För hur ska vi annars orka med att förstå allt det motstånd vi har skapat genom våra olika sätt att leva genom inkarnation efter inkarnation? Vi upptäcker att vi har lagt grunden till så många mönster och vanor som vi längtar och önskar att bryta. Någonstans måste vi hitta en styrka inom oss själva för att kunna orka med och ta itu med varje dag på nytt, varje morgon när vi går till jobbet, när vi möter våra beteenden, våra begränsningar.

Och detta Något har då fått olika namn under olika kulturer. Det finns alltså någonting inom oss vi ständigt kan söka oss tillbaka till och få ny inspiration, för att få ny näring att gå vidare, för att hela tiden vidga våra perspektiv. För är det inte det som gäller om jag vill vara teosof, att försöka få ett vidgat perspektiv på tillvaron, en mera vidsynt inställning.

Det sägs att ett av de starkaste gifterna, och det mest katastrofala hindret under vår strävan att bli teosof, det är vanan att prata strunt om andra, att fokusera på det negativa, att inte försvara en människa när man hör hon blir baktalad, att inte stå upp för det som är rättvist och humant och medmänskligt. Hur ofta faller vi inte själva offer för just det här. Vi hör någon prata om någon, vi slinker med och fokuserar lite grand på det negativa. För en del av oss är det kanske så, att fokusera på en annan människas negativa aspekter gör att vi själva känner oss lite bättre.

Allt det här hör till personligheten, och allt detta måste vi lämna bakom oss. För att vi ska kunna nå fram till den heliga Källan, eller den heliga Graalen som vi strax ska höra om, så måste vi komma bort ifrån Jag- och Du-tänkandet, att vi skiljer oss åt från alla andra. Vi måste komma tillbaka till det heliga Graal-tänkandet, att vi i grund och botten har samma urkälla. Det inre symboliseras kanske bäst av det som den Heliga Kalken bär i sitt kärl. Det är detta vi måste identifiera oss med, vilket är ett och samma för alla. Endast på det sättet tror jag vi finner styrka och kraft att gå vidare och bryta alla våra mönster och vanor. Då närmar vi oss varandra och får ta del av den livgivande kraften. Man kan hela tiden dricka ur den heliga Graalen inom oss.

Image: The Grail reveals itself to Arthur and his knights

Graalen visar sig för kung Arthur och hans riddare.


P.B. Jag vet inte om ni har sett vårt special nummer 13 av Teosofiska Rörelsen som publicerades 1982. Det handlar enbart om Graalen, och här är dessutom en mycket lång artikel om Richard Wagner. Varför är han med i det här specialnumret egentligen? Vi pratade förra veckan om William Shakespeare, som också var en mycket klok och vis man och en förmedlare av teosofi genom teaterns värld. Och man skulle kunna säga att Wagners sjunde och sista drama, Parsifal, på något vis symboliserar Wagners hela undervisning, hans ockulta resumé så att säga. För all hans samlade visdom finns i denna Graal-mystik som är så väl dokumenterad just i Parsifal.

Är det någon här som har sett Parsifal? Ingen? Då vet ni vad ni ska göra när ni har en chans.

Sökandet efter Graalen och hela den mystik som är kopplad med den går långt tillbaka i tiden. Vi har även en annan intressant artikel i det här numret som spårar Graal-mystiken ända tillbaka till kelternas tid. Och att den sedan, långt senare på 1100-talet, har blivit förkristnad eller förändrad och fått en Kristi klädnad så att säga. En förändringsprocess har skett under en lång tid, men i grund och botten är Graalen en mycket gammal symbol. Men den Graal-mystik vi ska hålla oss till i kväll är den klassiska förståelsen av den Heliga Kalken, den Heliga Bägaren, Kristi blod, Longinus spjut, hur Kristi blod har förts hit av Josef av Arimatea och så vidare. Det är dessa frågor vi ska försöka hålla oss till i kväll.
 

The Winchester Table

Kung Arthur’s runda bord vid Winchester.


Det är intressant att försöka förstå: Vad handlar Graal-mystiken om? Det finns en mängd olika Graal-berättelser, det finns en mängd olika infallsvinklar. Det är ofta kopplat till Köln-domen, det är kopplat till Arthur och riddarna kring runda bordet. Det finns kopplingar på många olika håll. Till tempelherrarna som tog över från riddarna, eller kung Arthur och hans riddare som också försökte finna sanningen, att komma till Graal-borgen, att finna den försvunna Kalken som innehöll Kristi blod. I tidskriften nämner man att på 1100-talet finns det fyra, fem stycken ganska kända Graal-historier, som även i dag är klassiskt accepterade.

A.A. Vad betyder Graal, vad är det för någonting?

P.B. Det kan faktiskt betyda lite olika saker. Om man vill förstå den här legenden så måste vi känna till att det finns en mängd olika teorier. En del tror till exempel att det kommer från det latinska ordet crater, som betyder kopp, och det är en intressant tolkning. Dessutom betyder det latinska ordet gradale en gradvis avsmalnande kopp.

Man vet alltså inte 100% säkert om man ska härleda ordet från latin, från keltiskan eller om man ska härleda det från annat håll. På tyska och holländska heter det ju Graal och på engelska Grail. På svenska heter det Graal eller Gral, på provensalska Grael, på katalanska Graelsa och så vidare. Det finns en hel mängd förklaringar i tidskriften, på själva betydelsen av ordet.


A.A.
Men när du pratar om Graal så menar du väl inte en vas? När du säger Graal, vad står det för då?

P.B. Jag menar bland annat att i förståelsen av den här myten måste vi ta till oss själva berättelsen om den Heliga Kalken, Graalen, Bägaren. Vi vet att bägaren betydde väldigt mycket för riddarekulturen, där alla riddarna kring runda bordet satt och skålade med sina bägare. Men ur ett kristet perspektiv handlar det om den Heliga Kalken, Kristi kalk, den sista bägaren, den sista måltiden, nattvarden.

Utvecklingen av själva myten har stegvis byggts på, så att Kristi sista måltid har fått en stor betydelse. Det står i tidskriften bland annat att nattvarden och hela den ritualen var någonting man utvecklade på 1100-talet. Så den hänger mycket samman med Graal-mystiken av i dag. Det var inte så utbrett förr i tiden att man hade nattvard, utan det är en senare del av den kristna traditionen.           

Men det blir intressant när man börjar koppla ihop berättelserna. Det finns i en version en man som heter Josef av Arimatea. Han sitter fängslad i Palestina i 40 år. Men när han blir frisläppt kommer han till slut i kontakt med den här Graalen, som är bärare av Kristi blod. Och Kristi blod kan
ju ha många betydelser. Vi vet att inom kristendomen är blodet av största vikt. Nattvarden innebär ju inte bara att dricka vinet, det betyder att intaga Kristi blod, att bli ett med Kristus, att bli ett med sitt Högre Jag, att bli ett med sitt inre andliga väsen. Och att söka den Heliga Graalen kan då bli detsamma som att söka finna sig själv, att söka finna Ljuset.

The Holy Grail av Dante Gabriel Rossetti  (1828-1882).

Det finns åtminstone trettio dokumenterade historier kring Graalen samlade i olika verk. I vår tidskrift finns nedskrivna några av dessa berättelser. Rosencreutzarna hade alltså en vas, och i vasen hade man en ros. Man pratar om bordets vas. Det finns många versioner av Graalen, det finns alltså ingen bestämd myt där man kan säga att "den här är riktig och de andra är fel". Det är snarare så att vissa av myterna har blivit accepterade av allmänheten, och det är dessa som bland andra Wagner har spunnit vidare på.

Det finns till exempel en intressant idé på tal om ordet, där man kan kasta om stavelserna i Parsifal till exempel, och genom att vända ordstavelserna kan man få fram ett helt annat ord. I stället för att kalla honom för Parsifal så kan man kalla honom för Falsipar, och då skulle det avslöja en helt annan betydelse. Fal skulle till exempel betyda dåre och par fattig och si om. Detta skulle då stå för den fattige, naturbarnet som så småningom skaffar sig kunskap och blir en invigd.

Hela den här myten om riddarnas graal-sökande är fascinerande. Jag vet inte hur insatta ni är i tempelherrarna, i riddarmytologin och i graalsökandet. Såg någon av er ett TV-program som gick för kanske ett år sedan, där man beskrev hur olika kyrkor i södra Frankrike, Palestina, Jerusalem och på Bornholm bildade ett pentagram. Det gick bland annat ut på att det fanns en hemlig placering med energetiska strömningar som bildade ett stort symboliskt pentagram, och att kyrkorna låg på bestämda platser i förhållande till vissa linjer inom pentagrammet.

Det visade sig att hela den här tempelriddarekulten med en mängd bekanta medlemmar, bland andra Robert Fludd och en del andra stora teosofer, medeltida alkemister och rosencreutzare – hade ett syfte, det vill säga att föra fram de esoteriska och hermetiska kunskaperna. Många var knutna till de här tempelherrarna, till tempelriddarordnarna, och det gällde då inte bara att rida med lans och slå ner varandra i strid, utan man var medveten om en inre, djupare esoterisk sida. Där symboliserade Bägaren att alla i Brödraskapet drack vin tillsammans, men det hade flera mycket djupsinnigare innebörder.

Om vi går till sufismen, där kunde man dricka vin och berusa sig och bli ett med Gud. Jag menar tänk er islam där all spritförtäring är fullständigt förbjuden. Att ”berusa sig i Guds närvaro” innebar alltså att gå upp i det högsta. Och på samma vis kan man i detta resonemang förstå, att vad det går ut på är att försöka bli ett med Kristus och få en upplevelse. Alla som har druckit sprit någon gång, eller smakat på ett gott glas vin vet ju att det kan försätta en i en viss sinnesstämning.

Kopplingen med vin till Kristi blod, förfiningen av de eteriska höljena som det egentligen handlar om, är ju en mycket ockult process. Det handlar inte bara om att dricka vin eller bara om Kristi blod, utan det handlar också om vårt blod, mitt blod, ert blod. Blod står ju för någonting. Är det någon som kan upplysa mig om vad blodet står för? Vad har vi för infallsvinklar på blodet? Kan jag få några exempel av er? Har vi någon uppfattning om det här i kväll?

A.A. Livskraft.

P.B. Livskraft. Ja, det är ju inte helt tokigt. Har vi fler idéer om vad vi kan tänka oss blodet skulle stå för? Eller ställer vi alla upp på att det står för livskraft? Kan vi vidareutveckla det kanske? Kan ni hjälpa mig lite med det här?

B.B. Blodet transporterar ju syre till olika delar av kroppen.

P.B. Alltså transport av syre, förmedlare av livskraft. Har vi fler idéer om blodet?

E.M. Men har man inte förknippat blodet med karma på något sätt?

P.B. Jo. Nu börjar det brännas här. Det finns vissa grupper som blir helt tokiga om de skulle byta blod, om de skulle få in annat blod i sitt system. Kan det ha någon esoterisk betydelse tro? Har det någon verklig betydelse eller är det bara en livlig fantasi? Ja i dag med HIV och andra sjukdomar är det ju lätt för oss att se att det kan hända väldigt mycket om vi byter blod.

Men teosofin har en annan intressant koppling, och det är att blodet är bärare av vår karma. Hur hänger det samman? Om livskraften, som vi hörde någon säga här, är mycket djupt kopplad med blodet, precis som livskraften rör sig i astralkroppen, så kan man säga att blodet rör sig i den fysiska kroppen. Och båda två har en mycket djup koppling till varandra. Prana står för livskraften, syret i blodet står också för en viss slags kommunikation och för en viss slags förmedling av energi. Och om det går upp för oss att detta med att ta till sig blod, att förfina blodet, är detsamma som att förfina en del av sin karmiska process, då blir det hela något tydligare.

Det finns mycket inom ceremoniell magi som är kopplat till blodet. Och hela den negativa sidan av att offra har samma betydelse. Man brukade alltså offra djur för att bli av med dålig karma, genom att överföra karman från människan till djuret. Genom att avrätta djuret förflyttade man bort karman långt, långt ut i öknen eller var det nu skedde.

Det finns alltså avigsidor i detta som bygger på en mycket djup ockult betydelse, att blodet är bärare av vår karma. Och genom att blanda blodsband så blandar vi också vår karma – genom våra olika sätt att hantera eller missbruka kunskapen om blodets funktioner. Blodet står symboliskt sett också för en mängd andra saker, så det är ett intressant ämne att studera. När man då kopplar Kristi blod, som Josef av Arimatea fick med sig tillbaka tillsammans med Longinus spjut och mycket annat, då får vi en del nya aspekter på graalmystikens filosofi.

Jag vet inte om ni är familjära med Hitlers öden och äventyr. Det har skrivits en del fascinerande böcker om detta ämne. Och där finns bland annat en intressant iakttagelse som sammankopplas just med det här. Så snart Hitler hade annekterat Österike, där bland annat Longinus-spjutet förvarades i ett museum, så var det första han gjorde att ta detta så kallade Longinus spjut ner till borgen där SS-gänget samlades. De sysslade alltså med mycket mörka saker. Det var det första han gjorde. Och han påstod själv, sägs det, att många av hans framgångar berodde just på att han fick tag i Longinus spjut.

Om det nu är sant eller riktigt överlåter vi till var och en att fundera ut själv, men det finns alltså stora saker i görningen som är kopplade till de här gamla relikerna. Man vill gärna koppla dem till Kristi levnad och öden, till Graal-mystiken, till tempelherrarna, tempelriddarna, och de har så förts in i västerländsk ockultism. Att försöka förstå detta utifrån Graal-mystiken är mycket spännande för oss. Wagner skrev ju två mycket intressanta dramer som båda handlar om graalen. I Lohengrin till exempel ställs den invigde riddaren inför olika prov, han möter både vit och svart magi och ställs inför olika prövningar.
 


Grail Maiden av Arthur Rackham
(1867-1939).  

Allt det där är någonting som egentligen varje lärjunge, varje person som försöker finna sig själv kommer att möta. Att möta sig själv innebär att ta ställning till vad som är rätt och vad som är fel. Och hela Graal-mystiken var ju en jakt på någonting, där man för att föra samman sökande människor bildade ett Brödraskap. Att vara med hos riddarna kring runda bordet var en stor sak, att vara med i olika tempelherreordnar var en stor sak. Det var de modigaste och de starkaste själarna, de som var ivrigast att finna ut sanningen om livet, det var dessa som gick med i Brödraskapet på den tiden, på 1100- och 1200-talet. De var med i alla dessa tempelherreordnar som alla uppvisade dels den yttre kampsidan, den yttre striden, att vara stark och kunna använda svärdet och lansen och skölden och allt detta. Men det gällde också den inre kampen, att finna Graalen, att finna sig själv, att finna den heliga Vasen eller den heliga Kalken eller den förlorade Stenen.

Det finns också berättelser om att Graalen är kopplad till Lucifer. När Lucifer blev kastad ut ur himmelen och ramlade ner på jorden så tappade han sin krona, och i kronan satt det några stenar, och i en av de stenarna fanns en grön smaragd. Den här gröna smaragden skulle då innehålla Visheten, och de som har inhämtat något om hermetisk filosofi känner nog till Hermes Trismegistos’ Smaragdtavla, som också var grön och som också innehåller hela Hermes-mystiken.

Så man vill gärna koppla ihop de här olika legenderna eller sagorna eller myterna med varandra, så att de får legitimitet. Men en sak har de alla gemensamt, hur de än har flyttats runt från det keltiska arvet in i det kristna och sedan vidare från England ner i Frankrike, ner i Tyskland där rörelserna mer eller mindre hela tiden var aktiva: Oavsett detta så hade alla människor på den tiden (förutom att gå i kyrkans ledband) i sina slutna grupper en djupare förståelse för riddarna av korset, kämparna av Kristi sanna ord. De hade egentligen alla en sak gemensamt, och jag hoppas och tror att det i framtiden kommer fram mycket mer om detta.

Det finns alltså många fakta vi kan ta till oss, som finns just i de här olika berättelserna. Man ser också Graalen som ett slags orakel, så det finns olika tolkningar. Det talas också om hur tempelherrarna på olika sätt mer eller mindre har förlorat Graalen. För historien bygger till en del på att den har blivit förlorad, hur den har förts vidare med Kristi blod eller Kristi vishet eller Kristi insikt. Hur den har gått förlorad, och hur man är ute och letar efter den och den ene riddaren efter den andre misslyckas att finna den Heliga Graalen.

A.R. Angående de här kelterna, som ju ordet då möjligtvis härstammar från, hade de en religion som var kristlig? Det kunde de väl inte ha, utan de tillhörde väl ett broderskap med ockult vishet?

P.B. Ja, i högsta grad. Om man samlar ihop allt om kelter som har skrivits i teosofisk litteratur, så visar det sig att det är ett ganska intressant folkslag. De byggde en mängd stora monument och man var inne på kosmiska energier. Jag tänker då på Stonehenge liksom på Bretagne, där finns otaliga stora monoliter som man har rest upp. Man ägde en stor kännedom om stjärnor och deras inflytande, man hade en djup insikt i naturen. Och om Kalken, den här Bägaren eller Vasen eller hur vi nu vill förstå denna symboliska framställning av Visheten, som fanns med i deras religion.

Det finns till exempel beskrivet i en av tidskriftsartiklarna, i den citerade gamla irländska legenden, att det fanns en bägare som alltid var fylld med mat. Man kunde gå dit och hämta mat och den fylldes på hela tiden, alltså med mat i fysisk mening. Detta förändrades så småningom till en magisk mening, så Bägaren eller Kalken blev mer och mer en symbol för andlig näring. Man förflyttade resonemanget från att från början ha varit vanlig föda till andlig näring. Men det är lätt att se hur man gör historierna mera lättillgängliga, så att de kan föras vidare som berättelser.

A.R. Men kelterna, hade de också Graalen som symbol för blodet?

P.B. Nej. Det finns ingenting som styrker detta.

A.R. Ingenting? Utan det var först under den kristna eran?

P.B. Ja. Det är ju den här myten om Josef av Arimatea som satt fängslad i Palestina.

A.R. Så det var först då det kom blod med i bilden?

P.B. Ja, det finns tre fyra berättelser om olika personer som mer eller mindre har skapat den här myten. Det skrevs på 1100-talet tre fyra olika romaner kring Graal-mystiken, och det är dessa som mer eller mindre har färgat alla andra berättelser.

A.R. Det här med mat som hela tiden fylls på och som finns kvar hela tiden, även om de tar av den. Det finns ju också i nordisk mytologi med galten Särimner, som alltid är piggelin dagen efteråt fastän han blivit uppäten kvällen innan.

A.A. Och så finns det en saga som heter Bord duka dig.

P.B. Vi har en berättelse av Chrétien de Troye, skriven mellan åren 1179-1191. Han var anställd av greven av Flandern, Philip av Alsace, och är väl den som har skrivit den mera kända och populära historien om Parsifal och Graalen. Sedan har det växt fram en hel mängd andra historier kring Josef av Arimatea, och då har man haft till exempel två stycken bägare, med Kristi blod och Kristi svett. Så man korsade två bägare som då blev vissa tempelriddares signum, men så småningom övergick de till att bli en.

De har alltså växt fram ur olika sådana där varianter, och den ene personen efter den andre söker efter Graalen på olika sätt. Så är man framme vid år 1205, då har hela processen blivit förkristligad och allting har fått en viss genuinitet. Man har skalat bort allt det som kanske en gång cirkulerade bland olika folkslag, bland kelterna, bland olika engelska folkgrupper och kanske även bland germanerna. Det blir mer och mer stramt hållet, man försöker få det att gå ihop med kristendomen, och då finns det en del geniala textförfattare som vidareutvecklar myten så att den ska stämma med kyrkans intressen.

Läser man berättelsen i vår tidskrift om Wagner – en lång artikel skriven av en känd teosof – ser man att Wagner från början, innan han skrev Parsifal, egentligen hade tänkt behandla Buddhas liv. Men det blev ett sådant tryck på honom att han till slut skrev om Jesu liv, och härifrån växte också Graal-mystiken fram. Det gäller den fina tanken om broderskap och kärlek, att hålla samman och söka och finna, som är så oerhört viktig i all sann kristendom och likaså i allt annat andligt arbete.

A.C. Vad var det för tryck på honom?

P.B. Ja, det sägs att när det blev allmänt känt bland hans vänner att han skulle skriva ett drama om Buddha, så frågade man honom varför han inte kunde göra det om Jesus i stället. Och slutligen blev det så att han gjorde det. Jag vet egentligen inte vem som direkt påverkade honom, men jag kan kan tänka mig att kyrkan var den som tryckte på lite grand. Det var ju liksom i det kristna folkets eget intresse, så att säga, att bygga ut hela den här Graal-mystiken.

A.R. Han hade ju samma mystik i Rhenguldet.

A.A. Ja, i hela Nibelungens ring.

P.B. O ja.

A.R. Där är det ju liksom fördolt under den gyllene sanningen.

P.B. Wagner tillsammans med Shakespeare skulle man kunna säga är de två personer som båda genom drama har gestaltat stora sanningar. Wagner har använt musiken väldigt mycket. Han har två sidor, musiken är ena vingen och dramat är den andra. Skaldens sida och musikens sida, de två konstformerna menar han kommer att bli det som ska utveckla människan i framtiden. De största konstformerna, där vi visuellt ska kunna ta till oss kunskap, det är genom musik och drama.

Här finns en del ganska intressanta kopplingar till Blavatskys bok From the Caves and Jungles of Hindostan, som är en bok på över 800 sidor där Blavatsky beskriver sina öden och äventyr under sina resor i Indien. Och här citeras bland annat en Mästare som kallar sig för Gulab Singh. Och Blavatsky återger ett långt intressant samtal angående musik, i vilket den hemlighetsfulle Gulab Singh bland annat säger:


”Alla våra legender tillskriver musiken magiska krafter. Denna är en gåva och kunskap som kommer direkt från gudarna. Vanligen härleder vi alla våra konstarter från gudomliga uppenbarelser, men musiken står härvidlag främst.”


Var och en som studerat den vediska litteraturen förstår ju hur mantran, hur musiken har ett enormt inflytande och påverkar oss människor. För musik kan sätta oss i vilket tillstånd som helst, den kan höja oss, den kan sänka oss, den kan få oss i rörelse, den kan få oss passiva. Den kan över huvud taget forma oss, och den kunskapen kan man väl säga Wagner snubblade på. Men han arbetade inte enbart med musiken utan han arbetade med drama som helhet.

A.A. Har han skrivit texten också?

P.B. Jag vet inte om han har skrivit texten, men jag utgår ifrån att han har gjort det. Shakespeare hade ju inte alls samma utgångspunkt, han jobbade inte med musiken på det sättet. Så man kan säga att både Shakespeare och Wagner framträder oerhört starkt som stora personer med ockult insikt, där de verkligen använder sina dramer till att förmedla invigningsprocesser. De skildrar de möten vi människor ställs inför, de svårigheter vi möter under vår väg att söka sanningen, att söka oss själva, att få självkännedom, att uppnå en förändring där både ljud, färg och form spelar stor roll.

E.M. Kan man tänka sig att den heliga Graalen också hade sin synonym i ett mantra, att det var det man sökte?

P.B. Ja, jag tror du kan tänka dig det mesta. Ja visst kan man göra det. Jag har aldrig hört det förut men kan tänka mig det. Då får man ju läsa in andra saker i den heliga Graalen. Den klassiska förståelsen bygger på att det är en vas, en kalk eller en bägare. Om det sedan är riddarnas bägare eller en skål som står på ett bord och är full av mat, eller det är en vas med en ros, det finns olika resonemang kring det. Men alltihop bygger på att försöka förstå sanningen, att finna sig själv, och dessa symboler rörde man sig med under hela medeltiden. Vi ska veta att kyrkan hade en enorm makt.

B.C. De utövade ett enormt tryck på människorna.

P.B. Ja, just det. Det vi pratar om öppet här i dag, hade vi sagt det för 200 år sedan eller ännu tidigare, då hade vi troligen inte levt länge till.

A.A. Vi hade alltså hamnat på bålet.

P.B. Det fanns häxprocesser av sällan skådat slag, till och med här i Sverige. Vi kan inte föreställa oss vad kyrkans män, dessa rädda herrar i svart mundering, hur de över huvud taget kunde bete sig så mot sina medmänniskor, när deras ende frälsare, Guds ende Son, har ett budskap: vänd andra sidan till.

A.A. Det är väl därför det blir så många hemliga sällskap, eftersom man inte vågade vara öppen.

P.B. Ja, det gick ju inte att vara öppen, för när någon var öppen blev han en ”öppen brasa”. Det har alltid varit maktmissbruk som har legat till grund för förföljelser. Men det fanns också en fruktansvärd rädsla för de individer som hade kunskap, som hade insikt. Vi kan bara gå tillbaka till de gnostiska förföljelserna, alla dessa lärda män och kvinnor, märk väl kvinnor, det fanns många kvinnor som var förmedlare av kunskap.

Det irriterade prästerskapet oerhört mycket, det bestod ju bara av män. Att kvinnor kunde dela ut nattvarden, att kvinnor kunde undervisa i Kristi budskap, att kvinnor kunde vara healers och att de kunde utföra en mängd olika ceremonier precis lika bra som män, det fick inte förekomma.

A.C. Det irriterar ju fortfarande.

P.B. Det är fortfarande ett känsligt ämne, kvinnor blir inte uppbrända, de blir bara utstötta.

I.M. Det ingick i katolsk fromhet att se på avrättningar.

P.B. Ja, det är ju helt klart att det hade ett avskräckande syfte.

L.T.H. Jag tänker på när jag var på Gotland för ett år sedan, när de intervjuade en kvinnlig präst som skulle bli vigd, då kom det en gammal man fram, och så sade han: "Om kvinnliga präster tycker jag inte, det är illa nog att det finns manliga."

I.M. Får jag fråga om Wagner, var det hans ockulta inslag som gjorde att han var så populär hos nazisterna? Eller var det hans musik?

P.B. Det var en bra fråga. Det har också att göra med hela den här idealbilden av en människa; att vara en stark människa, att vara en god människa, att kämpa för en stor sak, det tog man till sig. De personer som drev nazismen vidare, de infiltrerade många andliga och esoteriska organisationer i Tyskland, där de tog till sig det som var användbart för att kunna påverka det tyskarna. Och Wagner var en symbol för det tyska folket, han påverkade många människor just därför att han hade stor självkännedom om livets inre processer och kunde spela på dessa strängar. Så han blev ett lämpligt redskap att använda i nazistisk propaganda.

Och när man pratar om den rena ariska rasen så kommer det ju, som vi vet,  från Wagners djupa intresse för det orientaliska, det indiska och för Buddha. Och ”Den Aryanska Rasen” är inte alls samma sak som den ariska rasen som senare lyftes in i nazismen, utan den aryanska (nobla) rasen i Indien var liksom ett begrepp för hela den folkstam eller folkgrupp som invaderade från norra Centralasien till Indiens lågslätter långt tillbaka i tiden. Så begreppet ”Den Aryanska Rasen” förde man in i nazismen och förvandlade det till någonting helt annat än vad det var från början, liksom man också förde in den buddhistiska symbolen, hakkorset. Denna symbol placeras på varje Buddhas hjärta vid hans död, och sitter på många Buddhastatyer på bröstet, och kan ses var du än far runt i Indien, Kina, Japan eller Tibet. Dessa båda föreställningar lyfte man således in i nazismen utan vidare, de bara stal tankar och idéer överallt som kunde vara till nytta för dem. Alla antog dessa symboler och begrepp som gick med i partiet utan undantag, och den som inte gick med på detta brände de upp eller eliminerade på annat sätt. Så vad kunde man göra?

A.A. Hitler var vegetarian också.

P.B. Ja, det har man diskuterat lite fram och tillbaka, om han var det eller inte, men däremot var det aryanska folket vegetarianer. Från början stod ”Den Aryanska Rasen” eller det aryanska folket för den centralasiatiske indiern. Och deras andliga levnadssättet har lyfts in i Wagners operastycken, och genom hans insikt i österländsk visdom så har det  även förts in i Graal-mystiken, som sedan förts in i nazismen på ett mycket dunkelt sätt. Det är en soppa på en soppa på en soppa i fjärde led, som har fått en enormt besk eftersmak. Där symboler som hakkorset och där idéer om övermänniskan, som Nietzsche och andra har lanserat, är så fel förstådda. Det är inget nazistiskt i att tänka att människan har en högre del inom sitt väsen. Det är ju egentligen vad teosofin bygger på, att människor har en psykisk och en noetisk (andlig) sida – ett personligt jag och ett överjag, vilket i sin tur har sina rötter i den store Platon. Det är klart att steget var inte så långt att förvränga detta och prata om en övermänniska som nazisterna gjorde. [se i artikeln Psykisk och Noetisk verksamhet av Helena Blavatsky]

Men vad det handlar om egentligen är att vissa människor har utvecklat en hög andlig sida. Visst kan det vara svårt att ta till sig dessa idéer, det är alltid svårt att ta till sig andliga eller teosofiska begrepp. Om vi skulle resonera öppet om att vissa människor har ett högt utvecklat högre Jag, medan andra har ett outvecklat lägre jag, hamnar vi i ett rasistiskt tänkande, som lätt kan användas i ett felaktigt syfte, när det bara handlar om att bejaka ett Högre inre Jag, som ligger fördolt inom alla människor oavsett vilken ras man tillhör. Det handlar om vårt Medvetande inte om vilken kropp eller ras eller människosläkte vi tillhör. Vi är alla lika värda, vi har alla sju principer inom oss som vi kan utveckla, en del har arbetet med att förändra sig mer än andra. Alla föds vi dessutom med olika talanger, det är normalt att vi utvecklas olika. Vi är på ett plan lika, men på ett annat plan olika, eftersom vi bär på olika karma, som vi själva skapat under tidigare liv, som nu till en viss grad styr våra liv. Så det är många faktorer som måste vägas in, om man vill ha en fullständig bild hur det förhåller sig. Att ytligt fördöma är lättare än att noga studera hela bilden, utifrån alla aspekter och möjligheter.

Vi "ska vara lika". Det är svårt att få fram till den moderna människan av idag att vi har en dold sida inom oss, och att vissa människor faktiskt har utvecklat denna dolda sida inom sig, och att vi alla kan utveckla denna andliga sida oavsett ras, kön eller samhällsklass. Vi är inte förmer för att vi har utvecklat det Högre Jaget. De flesta som lever i dag har inte full tillgång till eller kan kanalisera Ljuset som strömmar ner i den heliga Graalen eller Bägaren, som i en aspekt är vårt medvetande. Men vi kan alltid försöka om vi vill.

I.M. Men vi kan ju inte göra hur vi vill.

P.B. Vi kan ta det till oss som vi vill, men vi kan inte göra och leva som vi vill. Vi är ju stadda i en process, i utveckling. Eller hur tänker du?

I.M. Jag tänker att man kan inte förvränga och förvrida det som en del gjorde, att en del är övermänniskor och andra hamnar i gas-kammaren.

E.M. Men är det inte egentligen en fortsättning på vad kyrkan har gjort under hela medeltiden?

I.M. Jo visst, men det ena är ju inte bättre än det andra.

E.M. Och det kanske också är någonting som var och en av oss kämpar med inombords hela tiden. Hittar man teosofin så tycker man teosofin är det rätta, hittar man någonting annat så tycker man det är det rätta. "Jovisst är allting bra, men det jag har - det är ändå det som gäller."

I.M. Men jag behöver ju inte slå ihjäl alla andra som tycker olika.

E.M. Nej, precis.

P.B. Den stora skillnaden är att jag ska inte använda kunskapen för att förtrycka andra.

E.M. Nej, precis.

P.B. Det är ju väldigt farligt om man får ett sådant redskap i sin hand, när det blir legitimt att radera bort sju, åtta miljoner människor för att de har en viss ras eller hudfärg. Det kan man ju inte tillåta.

A.R. Jo, jag har något som jag kommer att tänka på angående Graal. Någonstans har jag också sett en bild av det här altaret i Shamballah under Wesak-högtiden, och där talas det också om någon stor skål.

P.B. Ja, det finns säkert kopplingar.

A.R. Ja. Det är också en typ utav Graal.

P.B. Ja, Graal står för Visheten.

A.R. Men vad symboliserar den där skålen? Det är ju också ett kärl, en vas, vad du vill. Jag bara associerar det till Graalen, för det är någonting i samma stil.

E.M. Och det kommer ju igen i många sammanhang. Titta på Tolkiens Sagan om Ringen och titta på Galadriels spegel, som ju också var ett slags kärl som fångade upp Ljuset.

A.R. Skålen som stod på det här Shamballah-altaret, vad fanns det i den?

P.B. Himla bra fråga.

B.C. Det kommer jag inte alls ihåg.

E.M. Det gäller ju att göra oss till så bra kärl att vi kan återspegla flödet kontinuerligt.

A.R. Jo, men i och med att det fanns där också, så är det ju någonting väldigt djupt symboliskt med det här, med en bägare eller ett kärl eller någonting.

A.A. Jo men det är väl meningen att de ska ha något att fånga upp kraften i innan de tar in det i kroppen. Då får man ju ta det i en bägare eller en skål eller en vas eller någonting annat.

P.B. Ja, det är ju lättare att göra det begripligt för en själv som en sinnebild, att se livskraften uppfångad i en Bägare.

C.P. Det är väl symboliskt också?


P.B. Ja visst är det det. Bägaren är symbolen för ett uppsamlande av kraft, och bägaren häller vi vin i, och vin är en symbol för Kristi blod, och Kristi blod är symbol för energi, kraft, kunskap och vishet som förmedlas och transporteras, som du var inne på, genom ljusets förmedling, genom energiernas (pranas) förmedling, ner i vår fysiska kropp.

U.J. Huvudskål?

P.B. Ja. Det är bra. Genom huvudskålen, hela vägen. Och vi som är inne på teosofins ockulta yoga, vi är ju alla inne på att hämta Kundalini-kraften ovanifrån. Liksom kabbalister så tillhör teosofer de få som arbetar med ett yogasystem där energierna kommer uppifrån. Vi väcker ju inte Kundalinikraften (Buddhiförmågan gjord aktiv) nerifrån, om det nu är någon som har fått det för sig. Så har vi den skillnaden, som är radikal. Jag skulle vilja avsluta med Gustaf Fröding, som har skrivit det här:

Allting som är,
inom sitt skal
en gnista bär,
som stänkt från Gral.

Det har Gustaf Fröding skrivit, och allt vi har sagt och lite till finns i det här intressanta Graal-numret av Teosofiska Rörelsen nr 13. Nästa vecka tar vi upp en liten fortsättning på det här, hur vi ska förstå Det manliga och det kvinnliga i ett andligt perspektiv. Vad för slags betydelse det har för oss. Var Gud man eller kvinna? Allt detta och mycket mer försöker vi bearbeta nästa vecka. Tack ska ni ha för i kväll.

[Sammanställt den 22 november 1995.]

 

 

Supplement till Onlineversionen

_______________________________________________________
 

Hermes Trimegistus, in Michael Maier, Symbola aureae mensae (Frankfurt, 1617)
 


 

 

Search the entire library index
 

 

Collection Index:
Library Main Page
Nag Hammadi Library
Gnostic Scriptures
Polemical Works
Christian Apocrypha
Corpus Hermeticum
Manichaean Writings
Mandaean Writings
Cathar Writings
Alchemical Writings
Modern Gnostic Texts

Return to
Gnosis Archive

.
THE GNOSTIC SOCIETY LIBRARY

The Corpus Hermeticum

Archive | Library | Bookstore | Index | Web Lectures | Ecclesia Gnostica | Gnostic Society

Archive Notes

The Hermetic tradition represents a non-Christian lineage of Hellenistic Gnosticism. The central texts of the tradition, the Corpus Hermeticum were lost to the West in classical times. Their rediscovery and translation during the late-fifteenth century by the Renaissance court of Cosimo de Medici, provided a seminal force in the development of Renaissance thought and culture. The complete Corpus Hermeticum is comprised of 18 tracts. Only the first and primary thirteen of these are presently contained in our library. The texts presented here are taken from the very fine translation of G.R.S. Mead, Thrice Great Hermes: Studies in Hellenistic Theosophy and Gnosis, Volume II (London: Theosophical Publishing Society, 1906).

For an excellent introduction to this material, the Archive offers a lecture by Dr. Stephan Hoeller, on Hermes: The Thrice Great Hierophant of Gnosis. (This lecture is in RealAudio format and runs about 80 minutes).

The historical important 1650 translation of the Corpus Hermeticum by John Everard is available at Adam McLean's Alchemy Web Site:  The Divine Pymander in XVII books. London 1650. (This was translated by Everard from the Ficino Latin translation.)
 

 

The Corpus Hermeticum

I. Poemandres, the Shepherd of Men
II. To Asclepius
III. The Sacred Sermon
IV. The Cup or Monad
V. Though Unmanifest God Is Most Manifest
VI. In God Alone Is Good And Elsewhere Nowhere
VII. The Greatest Ill Among Men is Ignorance of God
VIII. That No One of Existing Things doth Perish, but Men in Error Speak of Their Changes as Destructions and as Deaths
IX. On Thought and Sense
X. The Key
XI. Mind Unto Hermes
XII. About the Common Mind
XIII. The Secret Sermon on the Mountain

_____________________________________________________________________________________

till ARCANA Huvudindex

_____________________________________________________________________________________

ARCANAs föredragsserie började utges höstdagjämningen 1995 och kan beställas från:
TEOSOFISKA KOMPANIET Roslins väg 6, 217 55 Malmö. Mobil: 070 376 47 47
 

_____________________________________________________________________________________

 

 | Helena Blavatsky  Online | William Q Judge Online  | Robert Crosbie Online | B P Wadia Online ULTs hemsida |

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23