ARCANA Frågor & Svar
 kapitel 1

Malmölogen (nr 1-5)

Här kan du läsa om en del frågor som ställts till vår hemsida eller vår bloggsida under 2010-2012. Vi har gjort ett urval av de mest intressanta frågorna angående den teosofiska filosofin. Svaren som ges har förmedlats av undertecknad som ensam är ansvariga för svaren. Svaren är baserade på Helena Blavatskys teosofiska förmedling. Dessa frågor och svar är också tillgängliga från vår BloggOnline: http://teosofiskakompanietsljudblogg.blogspot.com


© 2010 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)

|länk till HUVUDINDEX (här finns alla frågor samlade)
 

FRÅGA 1. VARFÖR ÖKAR VÅLDET IDAG? (Inskickad  till den 20 feb 2010)

Jag har nyss lyssnat på föredraget: ”Koncentration, Kontemplation Meditation”  [Koncentration, Kontemplation, Meditation, ( Föredrag 20 jan 2010)]på bloggen.

När jag nu fortsätter att tänka på vad som sades kommer jag att tänka på Bob G Linds bok ”Det finns inte bara en Gud det finns miljoner”. I denna bok på sidan 97 beskriver han de fem slutstadiernas namn och andliga energifärgtillhörighet samt siffrorna för hur många andesjälsvandringar vi måste göra för att bli fullkomliga. Han skriver i början av sin bok att han genom samtal med sin ledare Orrvijnd har fått ofantliga kunskaper om andliga och världsliga frågor.

Jag tycker att denna beskrivning av de fem stadierna verkar logiska och att de kan stämma med reinkarnationsprincipen. Han kallar det första stadiet för det primitiva sedan följer det osympatiska, det materiella, det förstående och sist det andliga. Kännetecknande skriver han vidare ”är att för vart och ett utav de fem stadiernas folk är på vilken kunskapsnivå de står och därmed också på vilket sätt de fysiskt och psykiskt är rustade för att verka och skolas i jordelivsvärlden”. Nu till slutsatsen som jag drar av detta Det kommer alltid att finnas själar på jorden från dessa fem stadier. Några som är i stadiet ”det andliga” kommer att finnas på jorden samtidigt med dom andra stadierna och en del blir upplysta och en del får göra en runda till.

Martinus Thomsen (1890-1981), dansk författare, mystiker och filosof. 

Martinus har i sin bok ”Kosmiska lektioner” skrivet ” det kan tyda på att lidandet och svårigheterna har en mening, nämligen att göra människorna mer humana och ge dom större förståelse för andras lidande och behov av hjälp”.

Min mening med detta skrivande till dig är att eftersom där finns själar här på jorden som inte kan uppfatta det minsta av ljusets sannig utan lever i ett totalt mörker och varken kan eller vill se något annat så kommer det alltid att finnas själar som förstör. Jag tror ju att du vet allt detta men jag ville bara skriva till dig för att du tar upp i din föreläsning varför våldet ökar och du pratar om våldtäkter. Enligt min mening har det alltid funnits och kommer alltid att finnas för att jorden är en skola, där vi befinner oss i olika klasser på olika utvecklingsnivåer.

Vi som har fått en större förståelse för principen ”vi får skörda vad vi sår” får försöka att sprida denna kunskap men också vara medvetna om vår begränsning i fråga om karmalagen.

Vad säger en teosof om de fem stadiernas folk? Och om man har kommit till slutsatsen att lidande, krig och konflikter kommer alltid att finnas på jorden, det tillhör evolutionsprocessen, och att meningen med livet är att utveckla sig själv till högre medvetande samtidigt vara ett stöd och hjälpa sina medmänniskor efter bästa förmåga. Varför då fråga ” varför ökar våldet” är det inte så att våldet inte har ökat genom mänsklighetens historia utan ett antal själar som nu är på jorden bara har blivit medvetna om våldet. Tänk tillbaka på historien om krig, offerritualer, förföljelser och massmord senast under andra världskriget.
Din fråga i föredraget var kanske retorisk och uttalad för att åhörarna skulle tänka själva, då hamna den rätt hos mig som du förstår av detta långa brev. Jag är tacksam för respons på denna långa tankekedja.

Varma hälsningar K.R.
-----------------------------------------------------------------------------

SVAR

Hej K.R.

Tack för att du lyssnar på våra föredrag, och att du vill höra vår teosofiska åsikt i förhållande till Martinus och B. Lind. Både Martinus och B. Lind har många anhängare och vänner. Vi vill inte på något vis komma i konflikt med dem som tänker på samma sätt som de gör. Vi däremot tänker lite annorlunda i en del frågor som du tagit upp.

Den teosofiska vägen är baserad på tusentals siare och mystiker från hela världen... se denna text:

”… Den Hemliga Läran är Tidsåldrarnas samlade Visdom, och enbart dess kosmogoni är det mest häpnadsväckande och fulländade av alla kända system, även i den beslöjade gestalt vari den framträder i de exoteriska Puranaböckerna. Men så stor är den Ockulta symbolikens hemlighetsfulla makt att alla de fakta, som oräkneliga generationer av invigda siare och profeter har sammanställt, nedskrivit och förklarat under det långa evolutionsförloppet, är upptecknade på ett fåtal sidor med geometriska tecken och sinnebilder.

Dessa siares skarpa blick har trängt in till själva kärnan av materien och spårat tingens själ, där en vanlig oinvigd betraktare, om än aldrig så lärd, skulle ha varseblivit bara det yttre skalet. Men den nutida vetenskapen tror inte på ”tingens själ” och förkastar därför hela den urgamla kosmogonins system. Det hjälper inte att framhålla att systemet ifråga inte är någon inbillning från en eller flera enstaka individer; att det är en oavbruten kedja av iakttagelser, gjorda av tusentals släktled av Siare, vars särskilda erfarenheter togs i anspråk för att pröva och bekräfta de traditioner som muntligen överlämnats från den ena till den andra av de tidigare raserna angående läror, meddelade av de högre, andliga väsen, som vakade över mänsklighetens barndom, samt att under långa tidsåldrar de ”Vise Männen” av den Femte Rasen, den skara som bärgats och räddats vid den sista allmänna översvämningen och kontinentförändringen, tillbringade sina liv genom att lära sig och inte genom att undervisa. Hur gick de då tillväga?
 

Svaret lyder: De prövade, jämförde och besannade inom varje naturens område de urgamla traditionerna med den självständiga klarsyn [vision] som utmärker stora adepter; det vill säga, människor som till den högsta möjliga grad utvecklat och fullkomnat sina fysiska, mentala, psykiska och andliga förmågor. Ingen enda adepts vision togs för sann förrän den jämförts med och bekräftats av andra adepters visioner – gjorda på sådant sätt att de kunde gälla som självständiga vittnesbörd – samt av århundradens erfarenheter…” Citat från:  Helena Blavatsky ”The Secret Doctrine”, 1888, Originalutgåvan. Översatt från H P Blavatskys The Secret Doctrine volym I, sidan 272-273. Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1964, Faksimilutgåvan.

Så det vi förmedlar är inte en enstaka persons spekulationer eller erfarenheter utan TEOSOFIN är baserad på insikt GNOSIS från en mängd olika källor, till skillnad från Martinus eller B. Lind i all ära. De må vara fullkomligt upplysta och äga all kunskap och uttrycker den på sitt sätt… vi menar om man uppnått ett visst stadium så ser man allt utifrån den medvetenheten som du så klokt påpekar... all kunskap leder slutligen till samma insikt även om vi uttrycker den olika.  

Så när vi talar utifrån teosofin så innebär det att dess idéer har uppnåtts av tusentals lika sinnade och långt komna själar vilka alla har uppnått ett viss stadie och ser utifrån detta... om vi kommer upp på sjunde våningen ser vi alla samma sak om vi kollar åt samma håll… på samma sätt... har man uppnått en viss andlig mognad så har man och man förstår alla andra som också har gjort det...

DÄRFÖR vill jag säga följande angående bägge brevens innehåll… jag har nu efter moget övervägande kommit fram till att jag inte ska plocka ut saker och ur sitt sammanhang, utan väljer istället att ge dig en text som på ett kort och koncist sätt besvara alla dina frågor som du ställt om du bara läser igenom denna korta skrift noggrant… när du väl har gjort detta, så kan vi säkerligen komma till en slags konsensus och diskutera vidare utifrån vad du förstått utifrån denna korta filosofiska teosofiska framställning.

Ett exempel: Allt inom teosofin utgår från sjutalet, inte femtalet eller pentagrammet, även om dessa också finns inkluderade i dem. Vi kan inte bygga en filosofi på två färger (blått och gult, se sidan 97 i boken Det finns inte bara en Gud det finns miljoner), när hela färgspektrumet innehåller sju färger som kommer ur det vita ljuset. Korrespondansläran pekar på förhållanden mellan vad som finns i Naturen och vad som finns i människan. Sju strålar i Kosmos motsvarar sju principer i människan. Om jag inte hade läst en enda bok i mitt liv, så kunde jag kanske bli påverkad av Bobs bok, men så är inte fallet, utan jag har studerat den esoteriska läran i många, många herrans år, samt försökt att leva efter dessa principer... och detta har lett mig till att bli den jag ÄR nu. Sålunda mitt svar till dej, mina kära Kerstin... ha tålamod med mina svar... de växer med tiden likt små frön i jorden...

Att förstå den teosofiska Vägen är inte alltid så lätt, och det är ännu svårare att förklara den för någon annan, men jag gör ett försök att få dig att läsa en mycket esoterisk och ockult text... så får vi se vart den landar...

Vad du behöver är inte välling utan ren och go gröt… TEOSOFI...

Studiematerial:

Teosofisk Resume av William Q Judge

Varma hälsningar i kylan

Björn-Peter Bernin

 __________________________________________________________  

 

FRÅGA 2. VAR BLAVATSKY, BAILY OCH STEINER ANTROPOSOFER? (Inskickad den 27 feb 2010)

Hej!

Jag skickar med en fil med en text hämtad från stiftelsen Edgar Cayce. Enligt William van Rossum är Alice Bailey och Blavatsky antroposofer. Jag undrar om Ni kan reda ut detta för mig. Helena Blavatsky är teosof det vet jag.

Jag undrar också om det andra som står i texten är riktigt.

Hälsningar K.R.

-----------------------------------------------------------------------------

SVAR.

Hej K.R.

Tack för att du hör av dig och vill höra vår åsikt... det blir då min plikt eller Dharma att förklara hur jag ser på saken…

Det är just sådana verksamheter och åsikter som här framförs i den text du skickat till oss som gör människor förvirrade och vilseleder dem från sanningen. Det är dessa personer som reser runt och sprider ”esoterisk osanning”som gör att det inte blir någon verklig inre enhet mellan olika grupper utan det uppstår bara förvirring och osämja istället. Låt mig förklara lite grand vad jag menar. Varken Steiner eller Baily kan idag kallas för teosofer, men väl en slags neo-teosofer. Blavatsky levde mellan 1831-1891... och Steiner som grundade Antroposofin levde mellan 1861-1925....1901 kom Steiner i kontakt med ADYAR teosoferna som leddes av bland annat Annie Besant... han var då lite över 30 år... han blev teosof och ledde den grenen av teosofin i Europa fram till 1912 då han själv bildade Antroposofiska Sällskapet efter att ha varit Adyar teosof i mer än 10 år. 

 

              

Rudolf Steiner            Alice Baily                   Annie Besant

 

Så vad har Helena Blavatskys ursprungliga teosofi med honom att göra, de träffades aldrig, utan Steiner var snarare medlem i en utav de många olika grenar av det teosofiska trädet som växt upp efter de frön som Blavatsky sått.  

Dessutom var Steiner anhängare Annie Besants ”teosofi”och inte av William Q Judges teosofi. WQJ var Blavatskys närmaste medarbetare under hela Teosofiska Samfundets tid 1875 -1891 (17 år) då Blavatsky levde, han överlevde Blavatsky med fem år, och han lämnade jorden 1896. Så varken Blavatskys eller Judges TEOSOFI som United Lodge of Theosophists (vårt ULT) är uppbyggt kring, har någonsin följts av Steiner – tyvärr kan man säga.

Vad det gäller A A Baily (1880-1949) så var hon också en ADYAR teosof som inte heller, liksom Steiner kunde komma överens med Annie Besant, så Baily lämnade Adyar-teosoferna för att öppna egen ”verkstad” och sprida en slags urvattnad teosofi blandad med andra idéer som inte var helt teosofiska. Baily började 1919 till 1949 att sprida sina skrifter som hon menade kom från Mästaren Djual Khool, som påstods vara en slags fortsättning på Blavatskys teosofiska Undervisning, vilket det naturligtvis INTE är.

Helena Blavatsky är fortfarande teosofins Lärare, fastän hon är disinkarnerad, det förändrar ingenting. Vi följer hennes råd och anvisningar som teosofer. Att kalla Baily för Antroposof är absurt och absolut galet och vilseledande. Varken Steiner eller Baily kan överhuvudtaget kallas för Teosofer, men väl en slags neo-teosofer med sina egna filosofier. Till bådas favör kan dock sägas att de båda lämnade Annie Besants ”teosofi” som i sig redan 1898 hade börjat bli vilseledande, då det ursprungliga Teosofiska Samfundet som Helena Blavatsky, William Q Judge och andra bildade hade delats i två Samfund, och som än idag finns, det vill säga Adyar-teosoferna med Annie Besant och de Amerikanska-teosoferna i New York med William Q Judge i spetsen. 

      

Helena Blavatsky             William Q Judge
 

Så vad för slags undervisning ska stiftelsen Edgar Cayce i Sverige egentligen förmedla när de inte ens kan hålla reda på hur det historiskt förhåller sig mellan Blavatsky, Baily och Steiner kan man ju verkligen undra. Dessa tre personer levde på 1800-talet och 1900 talet. Och Edgar Cayce-stiftelsen i Sverige ska dessutom prata om de Kosmiska Strålarna (den högsta Visheten kollektivt)... det hela verkar ganska komiskt... de ska också tala om Atlantis som fanns för många hundra tusen år sedan, (som ingen kan kolla om det är riktigt det de säger eller inte) hur ska de kunna läsa av Akasha om de inte kan läsa av modern ockult historia som vem som helst kan läsa sig till, när de inte ens kan hålla reda på hur det förhåller sig med Baily och Blavatsky och Steiner, som är så olika.  

Chansen att Stiftelsen kommer att förmedla esoterisk kunskap är mycket liten, allt de kommer att förmedla är ett smörgåsbord av allt som dessa tre olika skolor har hämtat eller lånat från varandra. Baily lånade det mesta som är av vikt från Helena Blavatsky, Steiner lånade det mesta som är viktigt i Antroposofin från dess moder Teosofin... så vad som är värt att veta finner du i den ursprungliga teosofiska visdomen som den förmedlats av Mästarna till Helena Blavatsky vid begynnelsen av VattumannensTidsålder.

 

Edgar Cayce

Till sist vill jag säga att Edgar Cayce var en mycket begåvad klärvoajant... han blev också starkt påverkad av teosofer under hans liv och har också tagit intryck av vad dessa har burit inom sig. Vi har inget emot hans ”Readings”... de speglar vad han såg i Akasha... om allt är sant vet vi inte... han var ingen stor Mästare, utan en enkel, jordnära person som begåvats med utomordentliga, mästerliga Siddhi-förmågor att kunna avläsa vissa delar av Livets Bok (Akasha Krönikan)… självklart kan han också göra misstag... men han har levererat en del intressanta skildringar som på ett mycket fint sätt förmedlar karmalagen och reinkarnationprincipen som många teosofer finner är värda att studera... det betyder inte att allt som är avläst i de astrala rikena är korrekt, bara för att han fått det rätt när det gäller karma och reinkarnation...

Kanske ligger felet i personen som skickat ut programmet... Edgar Cayce hade personligen, tror jag, kunnat svara mycket bättre på frågan än den som sammansatt utskicket som du ville jag skulle analysera... så ligger det till från mitt perspektiv och mina erfarenheter.

Ja K, tyvärr blev det ett ganska långt svar i alla fall, det var inte meningen från början… ändå finns det mycket som inte sagts, bara för att göra denna förklaring så tydlig och kort som möjligt...

Vänligen
Björn-Peter Bernin


 __________________________________________________________  

FRÅGA 2b. fortsättning på föregående fråga

Tack Peter för att du tar dig tid att hjälpa mig reda ut det här. Jag förstår att de inte riktigt vet hur det ligger till. Kanske är det så att mitt engagemang i detta, är att göra dom medvetna om att de har kunskapsbrister. De kan enligt min mening inte duka fram ett smörgåsbord utan ha kollat varornas kvalite. Dom tar betalt, dels för föreläsningarna och mat och boende för att kunna närvara vid deras seminarium.

Hälsningar KR

-----------------------------------------------------------------------------

SVAR. fortsättning på föregående fråga


Hej K.R.,

Deras ordväxling sinsemellan som du skickat mig, visar på att de inte riktigt vet hur det ligger till… men är ändå fullt övertygade att WILLIAM [från Stiftelsen] vet... de litar på honom helt och hållet... so far so good… men vet William verkligen vad han talar om när han blandar ihop sådana lärare som Blavatsky, Steiner och Baily... dessa tre har faktiskt utvecklat tre helt olika system… både Steiner och Baily har tillhört Annie Besants teosofiska gren under lång tid, den gren som utvecklats från det ursprungliga teosofiska trädet som Blavatsky planterade i världen... men de båda övergav, till förmån för sina egna ”skolor”, efter några år, Annie Besants tyranniska styre och vilseledande esoterisk som kantats av Leadbeaters liberala katolska kyrka under lång tid...

Vad kan William överhuvudtaget förmedla av intresse till någon om inspirationen kommer från dessa ”Antroposofer”, när dessa tre ”lärares” undervisning skiljer sig så markant från varandra… Baily har dessutom tagit iden om Strålarna från Blavatskys Den Hemliga Läran och gjort om denna metafysiska, arketypiska idéföreställning till en romantisk lära med tvillingsjälar och gud vet vad... detta ligger ganska långt borta från Blavastkys Mästares ursprungliga teosofiska undervisning eller Bodhi Dharma = Visdomsreligionen – och vad de menade med Strålarna.

Att kommunicera ”Readings” från Edgar Cayce är en sak... jättebra, fortsätt med att göra det. Är inte Cayce stiftelsen syfte att göra detta, istället för att blanda ihop kända esoteriska system som inte går att ”blanda”... det vill säga att förmedla ett smörgåsbord från så olika Lärare som ovan nämnts ter sig synnerligen märkligt år 2010 när allt nästan har sagts angående esoteriken och VAD SOM VERKLIGEN BEHÖVS är inte nya ”blandningar” av läror, för att tillfredställa det nyfikna intellektuella sinnet, utan att vi utövar läran i det praktiska livet istället för att prata om den... och det kan varje förespråkare för dessa tre lärare göra alldeles utmärkt utan hjälp...

Att säga att man är otydlig i sin presentation är som att trampa någon på tårna med spikskor och sedan bara säga förlåt, jag menade inte att skada dig ... man får faktiskt vara lite mer försiktig och hålla sig till fakta, och inte behandla de som läser kallelsen som inkompetenta. Deras presentation är mycket vilseledande för dem som tillhör respektive skola...

Detta blev ännu ett längre mail än jag tänkt, men det är svåra saker att avhandla utan att ta med helheten så mycket det går och man förmår...

Varma hälsningar i kylan

Björn-Peter Bernin

__________________________________________________________   

FRÅGA 3. HUR FRI ÄR MÄNNISKANS VILJA NÄR MAN KOPPLAR IHOP KARMALAGEN OCH MEDVETANDET?
(Inskickad den 5 mars)


Hej!

Jag har nyss lyssnat på föredraget ”Medvetande, energi och materia” [ Medvetande, Energi, Materia (3 mars 2010)] och än en gång ställer jag mig frågan Hur fri är människans vilja? Det sägs på föredraget att djurens värld är automatiserad medan människan har en fri vilja.

Men det sägs också att karma är en lag som styr i allt och det är lagen om orsak och verkan. Om människan i sitt medvetande inte förstår att de tankar, känslor och handlingar är orsaker som ligger långt tillbaka i tiden men som i nuet har sin verkan och kanske har sin verkan för lång tid. Hur fri är hennes vilja?

Människan drabbas av olyckor, sjukdomar, krig och andra svårigheter som hon givetvis inte vill uppleva och hennes vilja är att bli fri från detta. Om hon tror på reinkarnation ställer hon kanske in sitt hopp på en annan reinkarnation som blir bättre. Jag tänker att viljan är både fri och automatiserad på grund av karmalagen. Viljan, karmalagen och medvetande hör ihop. Vår fria vilja hör ihop med graden av medvetande.
 

Som till exempel den urgamla indiska filosofin om grodan i brunnen: ”Det var en gång en groda, som i hela sitt liv bott i en djup brunn. En dag fick hon besök av en annan groda som hoppade ner i. Denne talade om för grodan som bodde i brunnen att det fanns en stor sjö längre bort, som var så stor att alla brunnar i världen fick plats i den men detta kunde naturligtvis inte brunnsgrodan förstå eftersom hon levt hela sitt liv i brunnen och inte sett något annat. Hon trodde därför inte på sin frände för hon kunde inte tänka på annat sätt, än det som stod i relationsbild till hennes egen brunnsbild.

Brunnsmedvetandet är begränsande och människan kan inte se utanför sin brunnsbild förrän medvetandet har nått den punkten att seendet vidgas och allt styrs av karmalagen.

Än en gång till frågan Hur fri är människans vilja när man kopplar ihop karmalagen och medvetandet?

Med vänliga hälsningar

”En trogen lyssnare”

-----------------------------------------------------------------------------

SVAR.

”Du har verkligen en utvecklad intuition och du borde verkligen vara med i vår studiegrupp här i Malmö på onsdagarna om du har möjlighet, där vi studerar ”teosofi light”, det vill säga Teosofins Ocean i Dharmagrupp 2. Svaret på din fråga kommer efter medgivande av dig, att läggas ut på bloggen inom kort.”: 

Hej ”en trogen lyssnare”,

Du frågar om vi människor har en fri vilja och om djuren har detsamma. Hur fria är vi egentligen? Inom Helena Blavatskys teosofi så anses det allmänt att ande-själens resa genom de olika rikena sker per automatik ända fram till människoriket. Detta skedde för 18 miljoner år sedan enligt den Ockulta Vetenskapen. Med människoriket menas i det här sammanhanget, när vår Manasiska Låga tändes. Vilket innebär i stora drag vad William Q Judge säger i sin bok Teosofins Ocean i kapitel 7, som bara handlar om principen Manas, människans Medvetande, han säger: ”Det sätt på vilket förnuftets ljus gavs åt de förnuftslösa människorna kan illustreras med bilden av hur lågan från ett enda ljus kan tända många andra. Manas är det tända ljuset, och de förnuftslösa människorna med sina fyra lägre principer – kropp, astralkropp, livsprincip och begärsprincip – är de otända ljusen som inte kan tända sig själva. Visdomens söner, som på varje glob är den mänskliga familjens äldre bröder, har detta ljus.

De har fått det av sina föregångare, som i sin tur fått det av sina föregångare och så vidare led efter led i en ändlös följd. Visdomens söner tände lågan hos den mänskliga kombinationen av monad och fyra lägre principer, det vill säga de aktiverade manas i människorna, och förberedde därmed ännu ett släkte för dess slutliga invigning. Detta tändande av manaslågan symboliseras i alla stora religioner och inom frimureriet. I Österlandet håller prästen fram ett ljus som tänts vid altaret, och tusenden tänder sina ljus med detta enda. Också parserna har sin heliga eld som tänts med någon annan helig låga.

Manas, tänkaren, är det reinkarnerande odödliga väsen som i sig upptar resultaten och behållningen av alla de liv människan lever på jorden och på andra håll. Manas natur blir tvåfaldig så snart den ansluts till kroppen, vars hjärna är ett utomordentligt organ som Manas använder för att reflektera och dra slutsatser. Reflektionsförmågan skiljer människan från djuret, ty djuret handlar efter automatiska och så kallade instinktiva impulser medan människan kan bruka sitt förstånd.”

Läs gärna noggrant igenom hela kapitel sju av Teosofins Ocean, liksom Teosofisk Resumé och Eko från Orienten, William Q Judges Triologi i Teosofi, där finns svaren på alla dina frågor vinklat ur olika perspektiv.

Vidare kan man läsa i Helena Blavatskys Tre Grundsatser från Den Hemliga Läran följande intressanta rader: Alla Själars i grunden fullständiga identitet med den Universella Över-Själen, den senare själv en aspekt av den Okända Roten, samt den för varje Själ – en gnista av den förra – obligatoriska pilgrimsfärd genom Inkarnationscykeln (även kallad ”nödvändighetscykeln”) i enlighet med den cykliska och karmiska lagen, under hela perioden. Med andra ord: ingen rent andlig Buddhi (gudomlig Själ) kan ha en självständig (medveten) tillvaro, innan gnistan, som utgått från den Universella Sjätte principens (eller ÖVER-SJÄLENS) rena Väsen, har

(a) passerat genom alla elementala former av den nu pågående manvantarans fenomenella värld samt
(b) förvärvat individualitet, först genom naturlig impuls och sedan genom självpålagda och självuttänkta bemödanden (hämmade blott av dess karma) – och på så sätt uppstigit genom alla grader av intelligens, från det lägsta till det högsta Manas, från mineralen och växten upp till den heligaste ärkeängel (Dhyani-Buddha).

Denna för den esoteriska filosofins karaktär så betecknande lära erkänner inga andra privilegier eller särskilda gåvor hos människan än dem som vunnits av hennes Jag genom personligt bemödande och egen förtjänst under en lång serie av metempsykoser och reinkarnationer.

Hoppas detta förklarar en del av dina frågor...

Studiematerial:

De Tre Grundsatserna:
http://www.teosofiskakompaniet.net/DeTreGrundsatserna.htm

Eko från Orienten
http://www.teosofiskakompaniet.net/EkoFranOrientenHuvudIndex.htm

Teosofisk Resumé
http://www.teosofiskakompaniet.net/TeosofiskResume.htm


Björn-Peter Bernin


__________________________________________________________   
 

FRÅGA 4. FRÅGOR PÅ TEOSOFISK RESUMÉ: ”OLIKA STADIER BLAND ELEVERNA” OCH ”FÖRKLARING TILL ONDSKA, KRIG OCH VÅLD” (Inskickad 14 mars 2010)

Hej Redaktionen!

Tack för svaret på det förra brevet. Jag har skrivit ut Teosofisk Resumé. ”Av nödvändighet finns det olika stadier bland eleverna”

Så börjar meningen som jag har strukit under och längre ner i detta stycke står” Det är därför inte möjligt att tillmötesgå den världsliga människans önskemål” och så vidare.

Som jag förstår detta stycke så handlar det om de själar som är på väg att förstå Visdomsreligionen, de kan bli hjälpta av längre komna själar men de flesta själar på jorden har inte uppnått de betingelser som krävs för att förstå detta.

Det står också längre fram i texten att i denna tidsålder åstadkommer alla orsaker sin verkan mycket snabbare än i någon annan tidsålder. Min slutsats är att förklaringen till ondska, krig och våld ökar är denna snabba accelartion av karmiska orsaker.

Varma hälsningar K.R.

-----------------------------------------------------------------------------

SVAR.

Hej,

Här kommer svar till de första frågorna:

I Teosofisk Resumé av William Q Judge finns det många intressanta tankar och idéer som inte finns förmedlade någon annan stans i hela den teosofiska filosofin. Denna skrift är ett verkligt mästerverk som på några få sidor framställer så mycket av de grundläggande begreppen inom teosofins filosofi, dessutom tar den med en del mycket svåra frågor som just tanken om Ondskan.

Vad det gäller ”elever av olika stadier” (sidan 5), så är det ju självklart så att det måste finnas många stadier bland både lärare (Gurus) och elever (Chelas) inom en så stor tradition som Visdomsreligionen eller Bodhidharma. Först så har vi vanliga elever, lärjungar, sedan lay-chelas (lekmannachelas), vanliga chelas och lanoos (högre grader av chelas). Samma sak skulle man kunna göra bland lärare, Adepter, Mästare, Yogi, Rishi, Mahatma, Buddha.

Ondskan har fått sin enkla förklaring i att vi har en snabbare förbränning av vårt karmiska bagage, eller som WQJ själv skriver (sidan 10 av) Resumén: ”I denna tidsålder åstadkommer emellertid alla orsaker sin verkan mycket snabbare än i någon annan tidsålder”. Vi har alltså en acceleration av karmiska orsaker som du intuitivt har känt. I slutet av sin skrift säger WQJ: ”Det kan tilläggas att teosofin är det enda religiösa och filosofiska system som ger tillfredställande svar på problem som dessa:– och på punkt 4 säger han. Närvaron av ondska, lidande och sorg – en hopplös gåta för dem som är enbart filantroper och teologer”.

Björn-Peter Bernin
 

 __________________________________________________________   

FRÅGA 5. SJUTALET; EN PRINCIP OCH SJU FARKOSTER (Inskickad den 16 mars 2010)

En princip som agerar genom sex farkoster. Uppställningen blir då enligt följande:

Atma (ande), en princip, osynlig
Dess farkoster är:

Buddhi... Andlig själ
Manas... Mänsklig själ
Kama-Rupa... Animal själ
Linga-Sharira... Astral kropp
Prana eller Jiva... Vitalitet
Rupa... Kroppen

Ett namn innehåller en kraft och om vi talar om sju principer när det i själva verket endast finns en, fortsätter vi att fördunkla vår uppfattning av teosofisk sanning.


Hej Redaktionen!

Jag har ägnat en del av kvällen till att söka på Er hemsida: och fann dessa rader. En princip och sex farkoster känns rätt och som det står – talar vi om sju principer när det i själva verket finns en...

Nu till mina två frågor: I denna indelning finns inget sjutal utan en princip och sex farkoster och som jag har förstått teosofin, finns det en uppbyggt system omkring siffran sju. Hur stämmer detta?

En av dessa farkoster benämns animal själ eller kama-rupa – är detta begärskroppen och detsamma som personligheten?

Vänligen en nyfiken själ


-----------------------------------------------------------

SVAR.


Du frågar om sjutalet och dess inflytande på teosofin. Svaret på den frågan är att Sjuan är grundläggande inom den esoteriskt-teosofiska filosofin, allt från sju metaller som inom alkemin till Indiens sju Chakras. Judges artikel i sin helhet är ganska kort så vi publicerar den i sin helhet:

Sinnett´s bok De Invigdes Lära har haft stor betydelse för västvärlden i framläggandet av den österländska filosofin, med avseende på människan och hennes konstitution, men har också förevigat användandet av ett missledande och felaktigt ord. I ovanstående verk på sidan 61 påstår han följande: ”Den Esoteriska Vetenskapen medger sju olika principer i människans konstitution och fortsätter sedan med följande indelning: Kroppen, Vitalitet, Astralkroppen, Animal själ, Mänsklig själ, Andlig själ och den sjunde, Ande eller Atma.

Om nu Anden, som filosofin deklarerar, existerar inom och genomsyrar allt, är det oriktigt att benämna den som en av de sju. Detta ledde väldigt tidigt till att vi anklagades för tron på sju olika andar inom människan.

Detta leder också alltid till missuppfattningar som direkt strider mot förståelsen att Atma innefattar och sammanfattar de övriga principerna. I Indien har detta orsakat en utdragen och ibland het diskussion mellan anhängare av den i De Invigdas Lära strikta sjufaldiga indelningen och flera lärda och lekmannahinduer, vilka hänvisat till en fyrfaldig – eller femfaldig uppdelning. Under denna debatt medgav den hinduiske ledaren och debattören, som samtidigt hängav sig åt ett annat system, att det fanns ”en sann esoterisk sjufaldig indelning”, vilken självklart inte kunde meddelas offentligt. Sinnett gjorde uppenbarligen ett misstag då han sa att den förstnämnda indelningen är den esoteriska.

För att förhindra många av dessa missuppfattningar och olikheter bör man införa en benämning och sedan ständigt använda denna och på detta sätt ge uttryck för den idé som är tänkt att framföras. Eftersom teosofins förnämsta förklaring är att dessa såkallade kroppar eller utanpåverk har som syfte att möjliggöra det för den ENDA – eller Atman – att nå fullständig förståelse av naturen och ”framkalla själens syfte”, varför då inte benämna dem alla farkoster vilka används i detta syfte. Denna benämning är helt i linje med samtliga delar av filosofin.

Den är i själva verket synonym med Upadhi, eller basen, underlaget, bäraren. Genom att använda denna benämning blir det korrekt att säga att teosofin framhäver att det är Atma som samverkar med och genom sex farkoster. I egentlig mening är kroppen farkosten för den astrala kroppen och denna bärare av nästa och så vidare ända upp till Atma, som därför anses vara ett med allt och genomsyrar allt, som det så klart och tydligt framhålls i Bhagavad-Gita.


Denna förändring, eller något annat än ”principer”, borde användas av alla teosofer. För varje dag som går kommer nya förfrågningar från nya själar och teosoferna själva bör framförallt använda sina ord med omdöme i diskussioner av denna art. Eller om än större klarhet önskas, låt oss säga att det finns en princip som agerar genom sex farkoster. Uppställningen blir då enligt följande:

Atma (ande), en princip, osynlig
Dess farkoster är:

Buddhi... Andlig själ
Manas... Mänsklig själ
Kama-Rupa... Animal själ
Linga-Sharira... Astral kropp
Prana eller Jiva... Vitalitet
Rupa... Kroppen

Ett namn innehåller en kraft och om vi talar om sju principer när det i själva verket endast finns en, fortsätter vi att fördunkla vår uppfattning av teosofisk sanning.

Vidare kan vi läsa i Robert CrosbiesSvar på Frågor i Teosofins Ocean” i kap 14 följande intressanta svar:

Fråga 401: Vad är det som fastställer den 24 timmars cykel som omfattar dag och natt?

Svar: Vad jorden beträffar styrs denna 24 timmars cykel av jordens roterande kring sin egen axel, som för oss i sin bana runt solen presenterar dag och natt. Men vad det gäller oss så, har denna cykel liksom alla andra, blivit fastställda exakt i enlighet med de varelsers behov som faller inom ramen för denna cykels inflytande.

Vi bör komma ihåg att i begynnelsen fastställde solen och alla de planeter som tillhör detta solsystem, genom sina relationer och inbördes förhållande, en viss rörelsegrad, eller ett särskilt vibrationstal, som är den nyckel som styr alla rörelser. Ta månens nitton års cykel som Mr Judge nämner som ett illustrerande exempel, och håll i minnet att alla ockulta cykler som påverkar jorden beräknas med hjälp av månen. Det finns fyra veckor och tretton mån månader. Multiplicera nu tretton med fyra och resultatet av detta med nitton och vi får ett nummer som adderar upp till siffran sju. Likaså förhåller det sig med solens tjugoåtta års cykel. Multiplicera 4 X 13 och sedan detta med 28 och vi uppnår ett svar i vilket den totala summan av dessa tal också uppgår till sju. Detta samma sjutal upprepar sig själv i så gott som alla cykler.

Fråga 402: Beror detta faktum på vår sjufaldiga karaktär?

Svar: Det beror på det faktum att allting är sjufaldigt; det är därför som det finns sju runder, sju raser, sju underraser, veckans sju dagar, sju färger, själens sju höljen, osv.

Fråga 403: Har sjuårsperioderna i en människas liv någon speciell betydelse?

Svar: Ja. De första sju åren kommer att bestämma benägenheten för de nästkommande sju åren; och dessa har i sin tur ett avgörande inflytande på den kommande sjuårsperioden och så vidare. Sedan finns det annan betydelsefull
cykel 9 års cykeln. Närhelst vi passerat de fem och har satt vissa saker i omlopp kommer de nästkommande fyra att följa samma riktning, därför att den femte utgör balanspunkten. Så nio blir det fullkomliga talet och tillika med att vara det fulländade talet så är det även det tal som står för döden – med andra ord, då det uppstår fullkomlighet i en riktning så kommer en förstörelse av denna fullkomlighet och begynnelsen av ett nytt niotal.

Talet tio kallas fullbordandet av fullkomligheten, därför att talet sju och tre bildar tio. Sjutalet står för den manifesterade sidan av naturen, den synliga; de tre är dolda – Atma-Buddhi-Manas sidan – Anden, Självet och den uppnådda visdomen och den aktiva skapande kraften inom denna visdom. De tre dolda och de sju manifesterade kan tillämpas i alla riktningar, på samma sätt som tal, färger och ljud, vilka har sina korresponderande betydelser inom allt liv och manifestation. 

vänligen
Björn-Peter Bernin
________________________________________________

Sammanställd den 4 november 2010

United Lodge of Theosophists
Malmölogen

______________________________________


 
| 
till Helena Blavatsky  Online
| till William Q Judge Online  | till Robert Crosbie Online |  till ULTs hemsida | till toppen av sidan |

 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23