yantra1.gif (2187 bytes)

OPUBLICERADE BREV
Utdrag från B.P.Wadia Breven

© 2000 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)

BREV  I

"Att ta emot kunskap" borde göras till en vana. Och det är inte bara från böcker som vi kan lära oss av, utan även från människor, ting och föremål samt från händelser. Varje människa och varenda sak har sitt budskap till oss. Naturen talar till oss i sitt eget språk av sublim tystnad – och hon talar genom rytm och former, färger och ljud, genom ord som skapar händelser, historiskt upprepade, intuitivt profetiska. I vårt eget tal och handlingar lär vi oss rörelsen i vår egen tanke och känsla. För att lära sig detta behöver vi se det yttre och tjäna det yttre. Men, det är det Inre som ser och det är det Inre som tjänar. Vidare finns i det Inre, det individuella "Jag"-centrat och det Universella Alltet. Detta trefaldiga universum – det yttre och inre "Jaget"  samt Alltet, det Allra Högsta –  borde vi vara medvetna om när vi går, talar, äter och handlar. Varje andetag är trefaldigt.

Detta leder till ständig meditation där det första steget är att göra allt med uppmärksamhet. Uppmärksamhet är Dhyanas kraftuttryck. Koncentration börjar med uppmärksamhet. Uppmärksamhet leder till noggrannhet och punktlighet. Behovet av att ständigt vara sysselsatt – som Judge uttrycker det – får oss att jäkta. Det är uppmärksamhet som är botemedlet och som får oss att slå av på takten och bli mer rytmiska. Detta tvingar oss att utesluta många handligar som vi finner onödiga. Vi tvingas därför granska våra motiv och där kommer renheten i orsakssammanhangen in.

Nu är det ju så, att vi gör någonting varje ögonblick. Vi läser tidningen eller studerar Den Hemliga Läran; vi sitter eller går, och så vidare. Ja, vi måste lära oss att bli uppmärksamma på det vi gör. Hur går vi – i vilket tempo, i vilken rytm? Hur talar vi – fort eller betänksamt, släpigt eller rytmiskt? Försök till exempel att koncentrera dig på hur du äter – äter du långsamt och medvetet, eller gluffsar du i dig maten och återgår sedan snabbt till det du höll på med tidigare? Registrerade du hur maten smakade? Och så vidare. Du kommer snart att märka att i allt vi gör finns en subjektiv och inre process samt en objektiv och yttre process.Ytterligare steg följer allt eftersom vi går vidare.

B. P. WADIA

Översatt från The Theosophical Movement, december 1959, Vol 30.

       _____________________________________________________________________

till toppen av sidan till B P Wadia Online huvudindex    till ULTs hemsida   | Den Teosofiska Rörelsens Arkiv  | 

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö   
Uppdaterad 2014-03-23