yantra1.gif (2187 bytes)

OPUBLICERADE BREV
Utdrag från B.P.Wadia Breven

© 2000 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)

BREV  2

Du kommer att märka att det är möjligt för oss att lära känna en hel del fakta angående Mästarna, till exempel, Deras verkliga natur, Deras krafter och så vidare. De flesta människor ända från H P Blavatskys tid fram till våra dagar har försökt att förstå Dem med hjälp av förnuftet och de främsta av dem har misslyckats med detta. På vårt stadium måste både Dem och Deras arbete förstås. Det är mera en fråga om en högre känsla än ett filosofiskt tänkande. En större föreställningsförmåga borde ingå i vår begreppsvärld. Våra studier ger oss grunden för våra reflektioner. På så sätt lyckades Judge där Sinnett misslyckades. Så försök inte nå Dem med förnuftet, utan ha istället studier och tjänande som grund, och försök nå Dem med ditt Hjärta. Ett ivrigt sökande på forskandets väg, ett milt tjänande av dina medmänniskors själar, ödmjukhet i både studier och tjänande kommer att få visdomen att spontant springa fram inom dig och du kommer att känna Dem. Läs det fjärde kapitlet av Bhagavad-gita. Du skall veta, att det är hängivenhet som är avgörande och ingenting annat. Jag håller med dig: utgångspunkten finns inom oss själva. Alltså, sök utgångspunkten inom dig själv. I själva verket har du redan funnit denna utgångspunkt genom att inse just denna sanning. De kommande stegen leder i alla riktningar. Du har verkligen hittat lösningen som kommert att föra dig vidare, genom att ta upp Judges Brev som hjälpt mig! Du kan inte finna en bättre vägledare än dessa brev, som  huvudsakligen är skrivna till Jasper Niemand som lyckades nå Dem genom sitt Hjärta.

B. P. WADIA

Översatt från The Theosophical Movement, januari 1960, Vol 30.
 

       _____________________________________________________________________

till toppen av sidan till B P Wadia Online huvudindex    till ULTs hemsida   | Den Teosofiska Rörelsens Arkiv  | 

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö   
Uppdaterad 2014-03-23